Predavatelji in asistenti

dr. Srečko Zakrajšek

docent

srečko zakrajšek_2023

Sodeluje kot: predavatelj

Govorilne ure: po dogovoru

E-pošta: sreco.zakrajsek@iam.si

Področje Raziskave: multimedijska produkcija, organizacija, izobraževanje, digitalne kompetence, kemijsko izobraževanje, varstvo okolja

Sodelovanje pri predmetih:
1. stopnja – Vodenje in organiziranje medijske produkcije, Načrtovanje medijske produkcije

Zunanje povezave: /

Življenjepis:

Srečko Zakrajšek je doktor kemijskih znanosti in doktor organizacije in managementa kadrovskih in izobraževalnih sistemov.

V bibliografski bazi Cobiss ima vpisanih več kot 880 enot, od tega več kot 250 znanstvenih in strokovnih del s področja kemije, izobraževanja, multimedijev, projektnega dela in organizacije, ter je vodilni slovenski avtor na področju multimedijske produkcije (Srečo Zakrajšek (cobiss.net), 26. 10. 2022).

Na Filozofski fakulteti v Ljubljani je pridobil andragoško-pedagoško izobrazbo in je kot srednješolski učitelj dosegel naziv svetnika, na višji šoli naziv predavatelja in na visoki šoli docenta.

Na Gimnaziji Bežigrad je bil profesor kemije in pomočnik ravnatelja, sodelavec v mednarodni šoli, od leta 1985 do 2007 pa tudi vodja raziskovalne enote.

V letih od 1978 do 1989 je bil atletski trener z licenco A razreda in tudi trener v državni atletski reprezentanci Jugoslavije.

V letih od 1989 do 1992 je bil direktor Zavoda za šolstvo Republike Slovenije.

V letu 1995 je bil soustanovitelj projekta ŠKL, v katerem je več let skrbel za izobraževalni in medijski del projekta (lastna TV in radijska oddaja, časopis, več tisoč prireditev idr.). Bil je tudi soustanovitelj fundacije Z glavo na zabavo in njen prvi direktor.

Je ustanovitelj založbe Biteks in urednik revij Kemija v šoli, Gospodarjenje z okoljem ter Medijska vzgoja in produkcija in leta 2000 ustanovljenega prvega slovenskega izobraževalnega portala minet.si.

Leta 2000 je ustanovil IAM (Inštitut in akademijo za multimedije), v okviru katerega od leta 2002 poteka višješolsko, od leta 2012 pa tudi visokošolsko izobraževanje. Bil je tudi soustanovitelj FAM in njen prvi direktor.

Je mentor in somentor več kot 230 diplomantom višje in visoke šole na IAM in FAM ter dijakom pri pripravi raziskovalnih nalog.

Na podlagi dolgoletnega dela na področju projektnega dela je pridobil mednarodni certifikat organizacije IPMA (International project management association) Certificirani projektni manager – senior.