Diplomanti programa
Uporabne družbene študije -
Socialni menedžment (UN)

DOSTOP DO SPODAJ OMENJENIH DIPLOMSKIH NALOG JE NA PREJŠNJI SPLETNI STRANI.

ZAP. ŠT.DATUM KANDIDAT-KANASLOV DIPLOMSKE NALOGEMENTOR/-ICA
129.11. 11. 2020Francesca IancigPrenova blagovne znamke in repozicioniranje podjetja KB1909prof. dr. Mateja Rek
128.30. 10. 2020Alen ŠimšićPomen telesne aktivnosti na prehodu iz srednje šole na fakultetopro. dr. Matej Makarovič
127.13. 10. 2020Silvija RavnikarZ znanjem socialne ekonomije do blaginje družbeizr. prof. dr. Nevenka Podgornik
126.15. 10. 2020Asmira ŠakanovićSistem nagrajevanja zaposlenih v organizacijiizr. prof. dr. Andrej Raspor
125.12. 10. 2020Elma OkanovićPremagovanje stresa pri deluizr. prof. dr. Andrej Raspor
124.21. 9. 2020Boštjan ŽabarSegmenti uspešnega turističnega produktaizr. prof. dr. Andrej Raspor
123.14. 9. 2020Manca Kosmač Vrabec Primerjava med različnimi generacijami gimnazijcev v poznavanju, razumevanju in kazalnikih čustvene inteligentnostidoc. dr. Jana Krivec
122.14. 9. 2020Sara ĐukićStresni dejavniki in spoprijemanje profesionalnih športnikov s kariero v tujinidoc. dr. Jana Krivec
121.29. 10. 2019Barbara KrampačNasilje med zaprtimi v ženskem zaporudoc. dr. Tjaša Stepišnih Perdih
120.14. 10. 2019Barbara VasleMedijsko poročanje o splošni uredbi o varstvu podatkovdoc. dr. Petra Kleindienst
119.14. 10. 2019Rifeta HalikotićVloga in vodenje timskega dela v organizacijiizr. prof. dr. Andrej Raspor
118.9. 10. 2019Teja KolblNasilje med nogometnimi navijači v Republiki Sloveniji in socialne značilnosti navijaške skupine Terror Boys iz Nove Goriceprof.dr. Borut Rončević
117.7. 10. 2019Matic HorvatKosovo: neodvisna država?prof. dr. Marko Novak
116. 30. 9. 2019Marjana ŽbogarProblematika reševanja stanovanjskega problema mladih – primer MONGdoc. dr Dejan Valentinčič
115.17. 9. 2019Teja ČerneDejavniki, ki vplivajo na stres pri pedagoških delavcih v vrtcu na območju Mestne občine Nova Goricaizr. prof. dr. Nevenka Podgornik
114.6. 9. 2019Anita MervičVpliv sovražnega govora na LGBT osebe in njihove posledice na duševno zdravjeizr. prof. dr. Nevenka Podgornik
113.2. 9. 2019Gordana GuštinUčiteljevo zaznavanje vpliva prostočasnih dejavnosti pri osnovnošolskih otrocih na izbrane dejavnikeizr. prof. dr. Tea Golob
112. 3. 7. 2019Tajša TrampužUčiteljevo zaznavanje vpliva prostočasnih dejavnosti pri osnovnošolskih otrocih na izbrane dejavnikeizr. prof. dr. Tea Golob
111.14. 3. 2019Tine LoviščekVpliv socialnih omrežij na politični diskurzprof. dr. Matevž Tomšič
110.12. 12. 2018Danijel JanžekovičMaslowa hierarhija potreb med plačanci: zakaj profesionalni vojaki odhajajo iz nacionalnih vojsk med plačance?izr. prof. dr. Andrej Raspor

109. 24.10.2018 je kandidatka Kaja Peras zagovarjala diplomsko nalogo z naslovom Vloga slovenskih lovcev v osamosvojitveni vojni za Slovenijo ter sodelovanje z milico in teritorialno obrambo. Mentor kandidaki je bil doc. dr. Dejan Valentinčič.

108. 22.10.2018 je kandidat Jaka Fortunat zagovarjal diplomsko nalogo z naslovom Glasba kot kreator vrednot mladostnikov. Mentor kandidatu je bil prof. dr. Robert Vodopivec.

107. 05.10.2018 je kandidatka Anja Gregorčič zagovarjala diplomsko nalogo z naslovom Poslovni načrt podjetja FESHN. Mentor kandidatki je bil izr. prof. dr. Andrej Raspor.

106. 26.06.2018 je kandidat Saša Šuler zagovarjal diplomsko nalogo z naslovom Odnos žensk do sodobne telesne podobe. Mentor kandidatki je bil izr. prof. dr. Andrej Kovačič.

105. 16.11.2017 je kandidatka Karin Podgornik zagovarjala diplomsko nalogo z naslovom So slabe novice dobre novice?. Mentor kandidatki je bil red. prof. dr. Matej Makarovič.

104. 26.10.2017 je kandidat Boris Rešetič zagovarjal diplomsko nalogo z naslovom Zlato, pomemben vidik svobode. Mentor kandidatu je bil prof. dr. Robert Vodopivec.

103. 25.10.2017 je kandidatka Iza Nila Jančar Piskernik zagovarjala nalogo z naslovom Pridobivanje znanja pripadnikov romske skupnosti. Mentor kandidatki je bil prof. dr. Matevž Tomšič.

102. 17.10.2017 je kandidatka Monika Mrevlje zagovarjala nalogo z naslovom Japonska kultura in religija: primer uporabe v stripih in animiranih filmih. Mentorica kandidatki je bila doc. dr. Tea Golob.

101. 16.10.2017 je kandidatka Maruša Istenič zagovarjala diplomsko nalogo z naslovom “Primerjava implementacije javnih politik zaposlovanja mladih na območju Mestne občine Nova Gorica in Občine Ajdovščina. Mentor kandidatki je bil doc. dr. Dejan Valentinčič.

100. 10.10.2017 je kandidat Kristian Josić zagovarjal diplomsko nalogo z naslovom Revščina in socialna izključenost. Mentorica kandidatu je bila doc. dr. Nevenka Podgornik. 

99. 9.10.2017 je kandidat Miha Lipičar zagovarjal diplomsko nalogo z naslovom Vpliv športa na turizem. Mentor kandidatu je bil doc. dr. Andrej Raspor.

98. 9.10.2017 je kandidat Viljem Sindičič zagovarjal diplomsko nalogo z naslovom Prekomerno uživanje alkohola med brezposelnimi osebami. Mentorica kandidatu je bila doc. dr. Nevenka Podgornik. 

97. 9.10.2017 je kandidatka Arnela Karat zagovarjala diplomsko nalogo z naslovom Approaching of Turkey to the European Union and the impact of the anti-governmental protests 2013 on it. Mentor kandidatki je bil prof. dr. Robert Vodopivec.

96. 23.6.2017 je kandidatka Sergeja Ramovš zagovarjala diplomsko nalogo z naslovom “Aktualni evropski migracijski tokovi iz muslimanskega sveta in s tem povezani procesi integracije na primeru Slovenije. Mentorica kandidatki je bila doc. dr. Tea Golob.

95. 25.4.2017 je kandidatka Damjana Kosmač zagovarjala diplomsko nalogo z naslovom Pomembnost prvega vtisa za kupce. Mentor kandidatki je bil doc. dr. Andrej Kovačič.

94. 5.4.2017 je kandidatka Tea Vogrič zagovarjala diplomsko nalogo z naslovom Razvoj kadrov in kadrovske dejavnosti v izbranem podjetju. Mentor kandidatki je bil doc. dr. Andrej Raspor.

93. 20.2.2017 je kandidat Stojče Tašovski zagovarjal diplomsko nalogo z naslovom Politično-konstitutivni vpliv balkanskih vojn na današnjo Makedonijo. Mentor kandidatu je bil prof. dr. Matevž Tomšič.

92. 25.10.2016 je kandidatka Katarina Žohar zagovarjala diplomsko nalogo z naslovom Evolucija pokojninskega zavarovanja na slovenskih tleh. Mentor kandidatki je bil izr. prof. dr. Marko Novak. 

91. 20. 9. 2016 je kandidatka Urša Zver zagovarjala diplomsko nalogo z naslovom Udeležba na volitvah v Republiki Sloveniji. Mentor kandidatki je bil prof. dr. Matevž Tomšič. 

90. 19. 9. 2016 je kandidatka Tjaša Vendramin zagovarjala diplomsko nalogo z naslovom Posledice alkoholizma v družini. Mentorica kandidatki je bila doc. dr. Nevenka Podgornik. 

89. 10. 6. 2016 je kandidatka Anja Hribar zagovarjala diplomsko nalogo z naslovom Vpliv protektivne vzgoje na otroka in njrgove sposobnosti. Mentorica kandidatki je bila doc. dr. Nevenka Podgornik. 

88. 10. 6. 2016 je kandidatka Branka Žarn zagovarjala diplomsko nalogo z naslovom Stres pri poklicnih gasilcih: prepoznavanje in obvladovanje stresa. Mentorica kadidatki je bila doc. dr. Nevenka Podgornik. 

87. 1.2.2016 je kandidatka Potočar Karmen zagovarjala diplomsko nalogo z naslovom Razmerja moči znotraj slovenske politične elite. Mentor kandidatki je bil prof. dr. Matevž Tomšič.

86. 3.11.2015 je kandidatka Savić Andreja zagovarjala diplomsko nalogo z naslovom Organizacija kadrovske službe – pomen človeških virov in njihova vloga pri ustvarjanju konkurenčnosti. Mentor kandidatki je bil doc. dr. Andrej Raspor.

85. 22.10.2015 je kadidatka Bajc Ljudmila zagovarjala diplomsko nalogo z naslovom Učinkovito upravljanje odnosov z javnostmi na primeru humanitarne organizacije. Mentor kandidatki je bil doc. dr. Andrej Kovačič.

84. 2.10.2015 je kandidatka Slak Čadonič Barbra zagovarjala diplomsko nalogo z naslovom Vpliv barv na mladostnike. Mentorica kandidatki je bila doc. dr. Nevenka Podgornik.

83. 2.10.2015 je kandidatka Kavčič Mirjana zagovarjala diplomsko nalogo z naslovom Delo varuha človekovih pravic Republike Slovenije. Mentorica kandidatki je bila doc. dr. Nevenka Podgornik.

82. 2.10.2015 je kandidatka Andrejašič Kaja zagovarjala diplomsko nalogo z naslovom Uporaba lokalno pridelane hrane v vrtcih. Mentorica kandidatki je bila doc. dr. Nevenka Podgornik.

81. 2.10.2015 je kandidatka Ambrožič Jasna zagovarjala diplomsko nalogo z naslovom Prehranjevalne navade mladostnikov. Mentorica kandidatki je bila doc. dr. Nevenka Podgornik. 

80. 2.10.2015 je kandidatka Urbanija de Maiti Jasna zagovarjala diplomsko nalogo z naslovom Odnos mladih do prostovoljstva. Mentorica kandidatki je bila doc. dr. Nevenka Podgornik. 

79. 2.10.2015 je kandidatka Gril Barbara zagovarjala diplomsko nalogo z naslovom Odnos managementa do udejanjanja izboljšav, ki jih delavci zaznajo pri vsakodnevnem delu na primeru podjetja Petrol d.d.. Mentor študentki je bil izr. prof. dr. Robert Vodopivec.

78. 25.9.2015 je kandidatka Bogataj Vera zagovarjala diplomsko nalogo z naslovom Izziv upravljanja s človeškimi viri v sodobni organizaciji. Mentor kandidatki je bil doc. dr. Andrej Raspor.

77. 25.9.2015 je kandidatka Juršič Neža zagovarjala diplomsko nalogo z naslovom Odnos slovenske družbe do homoseksualnosti. Mentor študentki je bil prof. dr. Borut Rončević.

76. 24.9.2015 je kandidat Vodopivec Ivo zagovarjal diplomsko nalogo z naslovom Upravljanje kickboxing dogodkov v Sloveniji. Mentor kandidatu je bil doc. dr. Andrej Kovačič.

75. 11.9.2015 je kandidatka Krajišnik Tanja zagovarjala diplomsko nalogo z naslovom Vpliv moralnih vrednot na oblikovanje organizacijske klime v javnem sektorju.  Mentor kandidatki je bil prof. dr. Jelovac Dejan.

74. 4.9.2015 je kandidatka Bezjak Milan zagovarjal diplomsko nalogo z naslovom Stres na delovnem mestu prometnika na železnici. Mentorica kandidatu je bila doc. dr. Nevenka Podgornik.

73. 3.9.2015 je kandidat Vuga Robin zagovarjal diplomsko nalogo z naslovom Obvladovanje komunikacijskih veščin v politiki. Mentor kandidatu je bil doc. dr. Andrej Kovačič.

72. 9.7.2015 je kandidatka Mavri Barbara zagovarjala diplomsko nalogo z naslovom Mediji in predšolski otroci.  Mentor kandidatki je bil doc. dr. Andrej Kovačič.

71. 16.6.2015 je kandidatka Andrejka Berce zagovarjala diplomsko nalogo z naslovom Koncept protektivnega otroštva. Mentorica kandidatki je bila doc. dr. Nevenka Podgornik. 

70. 4.6.2015 je kandidatka Matija Širok zagovarjal diplomsko nalogo z naslovom Strategija pametne specializacije v Sloveniji. Mentor kandidatu je bil prof. dr. Matevž Tomšič.

69. 28.5.2015 je kandidatka Sonja Lozar zagovarjala diplomsko nalogo z naslovom Medijska pismenost in razlike med mladimi in starejšimi. Mentor kandidatki je bil doc. dr. Andrej Kovačič.

68. 28.5.2015 je kandidatka Ksenija Romih zagovarjala diplomsko nalogo z naslovom Vpliv travmatskih dogodkov na kriminaliste ob preiskovanju spolnih zlorab otrok. Mentorica kandidatki je bila doc. dr. Nevenka Podgornik.

67. 9.10.2014 je kandidatka Ines Barbič zagovarjala diplomsko nalogo z naslovom Razumevanje družbe istospolno usmerjenih. Mentorica kandidatki je bila doc. dr. Nevenka Podgornik.

66. 8.10.2014 je kandidat Tadej Humar zagovarjal diplomsko nalogo z naslovom Motivacija in motivacijski dejavniki mladih zaposlenih. Mentor kandidatu je bil doc. dr. Sebastjan Kristovič.

65. 30.9.2014 je kandidatka Andrea Zec zagovarjala diplomsko nalogo z naslovom Staranje prebivalstva v Republiki Sloveniji, s poudarkom na storitvi socialne oskrbe na domu. Mentor kandidatki je bil izr. prof. dr. Urban Vehovar.

64. 30.9.2014 je kandidat Sandi Horvat zagovarjal diplomsko nalogo z naslovom Ali dober ESS projekt lahko dvigne socialni in kulturni kapital Romov v Sloveniji? Mentor kandidatu je bil izr. prof. dr. Matej Makarovič.

63. 6.9.2014 je kandidatka Irena Vrtovec zagovarjala diplomsko nalogo z naslovom Položaj žensk v punk glasbi. Mentorica kandidatki je bila doc. dr. Nevenka Podgornik.

62. 16.9.2014 je kandidatka Neja Lango zagovarjala diplomsko nalogo z naslovom Vedenjske težave pri otrocih, posledica pomanjkanja ali izobilja? Mentorica kandidatki je bila doc. dr. Nevenka Podgornik.

61. 17.6.2014 je kandidatka Neža Bajc zagovarjala diplomsko nalogo z naslovom Vpliv socio-kulturnih dejavnikov na telesno samopodobo in pojav shujševalnih diet pri dekletih v obdobju adolescence. Mentor kandidatki je bil izr. prof. dr. Urban Vehovar.

60. 23.5.2014 je študent Janoš Kern zagovarjal diplomsko nalogo z naslovom Organizacija nevladnega sektorja. Mentor kandidatu je bil doc. dr. Andrej Raspor.

59. 7.3.2014 je kandidatka Lina Lazar zagovarjala diplomsko nalogo z naslovom Razvojne prioritete države v proračunski perspektivi. Mentor kandidatki je bil izr. prof. dr. Uroš Pinterič.

58. 20.1.2014 je kandidatka Sonja Benčina zagovarjala diplomsko nalogo z naslovom Strah pred javnim nastopanjem. Mentorica kandidatki je bila doc. dr. Nevenka Podgornik.

57. 20.1.2014 je študentka Petra Curk zagovarjala diplomsko nalogo z naslovom Poeta nascitur orator fit – lastnosti dobrega govornika. Mentor kandidatki je bil doc. dr. Sebastjan Kristovič.

56. 18.10.2013 je kandidatka Vida Zorc zagovarjala diplomsko nalogo z naslovom Krepitev integritete v policiji. Mentor kandidatki je bil prof. dr. Dejan Jelovac.

55. 18.10.2013 je kandidatka Olga Ribič zagovarjala diplomsko nalogo z naslovom Prevladujoče kulturne navade in moralne norme sodobnih slovenskih voznikov. Mentor kandidatki je bil prof. dr. Dejan Jelovac.

54. 24.9.2013 je kandidatka Petra Žgavc zagovarjala diplomsko nalogo z naslovom Razmerje med lobiranjem in korupcijo in vloga družbenih elit v tem razmerju. Mentor kandidatki je bil izr. prof. dr. Urban Vehovar.

53. 24.9.2013 je kandidatka Maja Brešan zagovarjala diplomsko nalogo z naslovom Strahovi mladih v družbi tveganja. Mentor kandidatki je bil izr. prof. dr. Urban Vehovar.

52. 16.7.2013 je kandidat Marin Marasovič zagovarjal diplomsko nalogo z naslovom Prostovoljstvo in analiza prostovoljske dejavnosti vodnikov reševalnih psov v Sloveniji. Mentorica kandidatu je bila izr. prof. dr. Zdenka Zalokar Divjak.

51. 5.7.2013 je kandidatka Martina Kavčič zagovarjala diplomsko nalogo z naslovom Motivacija za izobraževanje zaposlenih na Območni službi Nova Gorica Zavoda RS za zaposlovanje. Mentor kandidatki je bil doc. dr. Andrej Raspor.

50. 5.7.2013 je kandidatka Jasmina Sulič zagovarjala diplomsko nalogo z naslovom Motivacija študentov za študentsko delo. Mentor kandidatki je bil doc. dr. Andrej Raspor.

49. 5.7.2013 je kandidatka Darija Rupnik zagovarjala diplomsko nalogo z naslovom Mladi diplomanti kot iskalci zaposlitve. Mentor kandidatki je bil doc. dr. Andrej Raspor.

48. 7.6.2013  je kandidatka Kristina Brašnić zagovarjala diplomsko nalogo z naslovom Položaj mladih na trgu dela v Goriških brdih. Mentor kandidatki je bil izr. prof. dr. Urban Vehovar.

47. 13.5.2013 je kandidat Andraž Stibilj zagovarjal diplomsko nalogo z naslovom Ocena dela in zaupanja do slovenskih institucij v boju proti korupciji. Mentor kandidatki je bil izr. prof. dr. Matej Makarovič.

46. 8.5.2013 je kandidatka Miha Velušček zagovarjal diplomsko nalogo z naslovom Prenova poslovnih procesov (primerjava metodoloških pristopov prenove poslovanja organizacij). Mentorica kandidatki je bila izr. prof. dr. Nadja Damij.

45. 19.4.2013 je kandidatka Katja Godnič zagovarjala diplomsko nalogo z naslovom Organizacijska klima in zadovoljstvo zaposlenih. Mentorica kandidatki je bila izr. prof. dr. Zdenka Zalokar Divjak.

44. 11.2.2013 je kandidatka Petra Perhavec zagovarjala diplomsko nalogo z naslovom Korupcija med slovenskimi novinarji. Mentor kandidatki je bil izr. prof. dr. Matevž Tomšič.

43. 30.1.2013 je kandidatka Bernarda Bizjak zagovarjala diplomsko nalogo z naslovom Pomen neverbalne komunikacije pri direktni prodaji. Mentorica kandidatki je bila izr. prof. dr. Zdenka Zalokar Divjak.

42. 8.1.2013 je kandidatka Andrej Tomažin zagovarjal diplomsko nalogo z naslovom Pomen odzivnosti e-uprave za boljšo participacijo državljanov. Mentor kandidatu je bil doc. dr. Uroš Pinterič.

41. 27.12.2012 je kandidatka Mojca Tabor zagovarjala diplomsko nalogo z naslovom Motivacija javnih uslužbencev za etično ravnanje pri svojem delu. Mentor kandidatu je bil red. prof. dr. Dejan Jelovac.

40. 6.12.2012 je kandidatka Slavica Kostevc zagovarjala diplomsko nalogo z naslovom Trenutni položaj podjetnic v Sloveniji in ovire pri odločanju za žensko podjetništvo. Mentor kandidatki je bil red. prof. dr. Dejan Jelovac.

39. 26.11.2012 je kandidatka Ana Vrčon zagovarjala diplomsko nalogo z naslovom Vpliv delovnih navad na zadovoljstvo pri delu.Mentorica kandidatki je bila izr. prof. dr. Zdenka Zalokar Divjak.

38. 20.11.2012 je kandidat Marko Rihtaršič zagovarjal diplomsko nalogo z naslovom Odnos slovencev do različnih vprašanj priseljevanja v našo državo. Mentorica kandidatki je bila izr. prof. dr. Mirna Macur.

37. 17.10.2012 je kandidatka Vivjana Petretič zagovarjala diplomsko nalogo z naslovom Kreativnost v timu. Mentorica kandidatki je bila izr. prof. dr. Zdenka Zalokar Divjak.

36. 29.9.2012 je kandidatka Nina Rijavec zagovarjala diplomsko nalogo z naslovom Politika razvoja podeželja na primeru Slovenije na nadnacionalni, nacionalni, regionalni ter lokalni ravni. Mentor kandidatki je bil doc. dr. Tomaž Boh.

35. 29.9.2012 je kandidatka Danijela Gajanović zagovarjala diplomsko nalogo z naslovom Kanali komuniciranja med zaposlenimi.Mentorica kandidatki je bila izr. prof. dr. Zdenka Zalokar Divjak.

34. 29.9.2012 je kandidatka Janez Gimpelj zagovarjal diplomsko nalogo z naslovom Izvedba uspešnega javnega nastopa. Mentorica kandidatu je bila izr. prof. dr. Zdenka Zalokar Divjak.

33. 28.9.2012 je kandidatka Peter Stegovec zagovarjal diplomsko nalogo z naslovom Primerjava New Deala z reševanjem sedanje krize. Mentor kandidatu je bil izr. prof. dr. Robert Vodopivec.

32. 27.9.2012 je kandidatka Romana Husič zagovarjala diplomsko nalogo z naslovom Zaposlitvene možnosti mladih v Sloveniji. Mentor kandidatki jebila izr. prof. dr. Mirna Macur.

31. 27.9.2012 je kandidatka Sandina Salihović zagovarjala diplomsko nalogo z naslovom Odnos Slovencev do pripadnikov bivše Jugoslavije. Mentorica kandidatki je bila izr. prof. dr. Mirna Macur.

30. 25.9.2012 je kandidatka Blažka Kramar zagovarjala diplomsko nalogo z naslovom Podaljšano življenje s starši – prisila ali izbira. Mentorica kandidatki je bila izr. prof. dr. Mirna Macur.

29. 25.9.2012 je kandidatka Nika Lesica zagovarjala diplomsko nalogo z naslovom Vpliv družine na kariero ženske. Mentorica kandidatki je bila izr. prof. dr. Mirna Macur.

28. 19.9.2012 je kandidatka Andrej Čuš zagovarjal diplomsko nalogo z naslovom Inovativni pristopi v boju proti korupciji v javni upravi v Republiki Sloveniji. Mentor kandidatu je bil izr. prof. dr. Dejan Jelovac.

27. 13.9.2012 je kandidatka Tjaša Simčič zagovarjala diplomsko nalogo z naslovom Neverbalna komunikacija v vsakdanjem življenju. Mentorica kandidatki je bila izr. prof. dr. Zdenka Zalokar Divjak.

26. 13.9.2012 je kandidatka Tjaša Peršič zagovarjala diplomsko nalogo z naslovom Vpliv spletnih socialnih omrežij na medosebne odnose med mladimi. Mentorica kandidatki je bila izr. prof. dr. Zdenka Zalokar Divjak.

25. 17.7.2012 je kandidatka Daša Plesničar zagovarjala diplomsko nalogo z naslovom Izvajanje mobinga med študenti pri študentskem delu. Mentor kandidatki je bil doc. dr. Uroš Pinterič.

24. 17.7.2012 je kandidatka Nataša Valantič zagovarjala diplomsko nalogo z naslovom Socialne pravice v času gospodarske krize. Mentor kandidatki je bil doc. dr. Uroš Pinterič.

23. 11.6.2012 je kandidat Borislav Babić zagovarjal diplomsko nalogo z naslovom Bosna in Hercegovina – območje konfliktov skozi zgodovino. Mentor kandidatu je bil doc. dr. Uroš Pinterič.

22. 11.6.2012 je kandidat Ranko Bjelovuk zagovarjal diplomsko nalogo z naslovom Percepcija levice in desnice v slovenski družbi. Mentor kandidatu je bil doc. dr. Uroš Pinterič.

21. 11.6.2012 je kandidatka Tanja Tominec zagovarjala diplomsko nalogo z naslovom Komunikacija in reševanje konfliktnih situacij med starši in otroki v družini. Mentorica kandidatki je bila izr. prof. dr. Zdenka Zalokar Divjak.

20. 11.6.2012 je kandidatka Blanka Černe zagovarjala diplomsko nalogo z naslovom Ocena učinkovitosti pedagoškega procesa v osnovni šoli, s poudarkom na analizi timskega dela. Mentorica kandidatki je bila izr. prof. dr. Zdenka Zalokar Divjak.

19. 25.1.2012 je kandidatka Aleksandra Sečkar zagovarjala diplomsko nalogo z naslovom Integracija otrok s posebnimi potrebami v izbrani vzgojno-varstveni organizaciji.Mentor kandidatki je bil Borut Rončević.

18. 16.1.2012 je kandidatka Andreja Babič zagovarjala diplomsko nalogo z naslovom Družbena tolerantnost do nasilja v slovenskih družinah. Mentor kandidatki je bil Urban Vehovar.

17. 1.12.2011 je kandidatka Tea Trbižan zagovarjala diplomsko nalogo z naslovom Delo v majhnem družinskem podjetju. Mentor kandidatki je bil Dejan Jelovac.

16. 3.10.2011 je kandidatka Monika Poles zagovarjala diplomsko nalogo z naslovom Oglaševanje na spletnem socialnem omrežju Facebook. Mentorica kandidatki je bila Mateja Rek.

15. 3.10.2011 je kandidatka Lucija Rozman zagovarjala diplomsko nalogo z naslovom Ocena rezultatov organizacije Filbo d.o.o. po modelu odličnosti. Mentor kandidatki je bil Boris Bukovec.

14. 30.9.2011 je kandidatka Aldijana Dizdarević zagovarjala diplomsko nalogo z naslovom Spodbujanje ustvarjalnih dosežkov študentov. Mentor kandidatki je bil Boris Bukovec.

13. 30.9.2011 je kandidatka Arnela Lihić zagovarjala diplomsko nalogo z naslovom Socialna integracija priseljencev in njihovih potomcev iz območja bivše Jugoslavije. Mentor kandidatki je bil Urban Vehovar.

12. 29.9.2011 je kandidatka Aneja Besednjak zagovarjala diplomsko nalogo z naslovom Nakupovalne navade mladih. Mentor kandidatki je bil Robert Vodopivec.

11. 29.9.2011 je kandidat Bojan Černe zagovarjal diplomsko nalogo z naslovom Družbena in politična razcepljenost na Slovenskem. Mentor kandidatu je bil Matevž Tomšič.

10. 29.9.2011 je kandidatka Anja Rutar zagovarjala diplomsko nalogo z naslovom Odnos do Italijanov na Goriškem – primerjava med različnimi generacijami. Mentor kandidatki je bil Matevž Tomšič.

9. 21.9.2011 je kandidatka Tajda Koncut zagovarjala diplomsko nalogo z naslovom Skupna okoljska politika Evropske unije – analiza odnosov med akterji na primeru ravnanja z odpadki. Mentor kandidatki je bil Tomaž Boh.

8. 9.9.2011 je kandidat Jure Kacafura zagovarjal diplomsko nalogo z naslovom Poslovnik kakovosti Fakultete za uporabne družbene študije. Mentor kandidatu je bil Boris Bukovec.

7. 28.6.2011 je kandidat Robi Brglez zagovarjal diplomsko nalogo z naslovom Institucionalno varstvo kot podjetniški izziv- poslovni načrt za ustanovitev doma starejših v občini Slovenska Bistrica. Mentor kandidatu je bil izr. prof. dr. Dejan Jelovac.

6. 4.7.2011 je kandidatka Milena Bartelj zagovarjala diplomsko nalogo z naslovom Politična prisotnost žensk v slovenskem parlamentu od osamosvojitve do danes. Mentor kandidatki je bil doc. dr. Uroš Pinterič.

5. 21. 9. 2010 je kandidatka Sanja Filipovska zagovarjala diplomsko nalogo z naslovom Regionalni razvoj RS v luči sodobnih družbenih procesov, nova generacija regijskih razvojnih agencij. Mentor študentki je bil izr. prof. dr. Borut Rončević. Kandidatka je zaposlena v RRA Primorske.

4. Radivoje Prekić je 20. 9. 2010 pod mentorstvom doc. dr. Mirne Macur zagovarjal diplomsko nalogo z naslovom Dejavniki, ki vplivajo na doživljanje stresa zaposlenih v igralništvu – primerjalna analiza zaposlenih v izbrani Igralnici in treh igralnih salonih

3. Aleksandra Vrbančič je 18. junija 2010 uspešno zagovarjala diplomsko nalogo z naslovom Zadovoljstvo članov športnega kluba 3K Šport. Mentorica študentki je bila doc. dr. Mirna Macur.

2. Jelica Bregar je aprila 2010 uspešno zagovarjala diplomsko nalogo z naslovom Organizacijske vrednote kot kažipoti managerjem pri procesih vodenja in odločanja, pod mentorstvom izr. prof. dr. Dejana Jelovca. 

1. Nadja Pahor Bizjak je julija 2009 uspešno zagovarjala diplomsko nalogo z naslovom Kazalniki kakovosti v procesu nenehnega izboljševanja dela v osnovni šoli, pod mentorstvom doc. dr. Borisa Bukovca.