Diplomanti programa
Uporabne družbene študije -
Socialni menedžment (UN)

Zaključne naloge naših diplomantk in diplomantov so objavljene v Repozitoriju samostojnih visokošolskih in višješolskih izobraževalnih organizacij – ReVIS na sledeči povezavi

DATUM

KANDIDAT-KA

NASLOV DIPLOMSKE NALOGE

MENTOR/-ICA

SOMENTOR/-ICA

8. 11. 2023

Karin Črnigoj

VLOGA ŽENSKE V SODOBNI DRUŽBI

izr. prof. dr. Nevenka Podgornik 

 

19. 10. 2023

Ajla Alešević

MLADI IN IZZIVI INDIVIDUALIZACIJE

izr. prof. dr. Tea Golob 

 

18. 10. 2023

Dolores Likar

Soočanje mladih z nasiljem nad ženskami v družini

izr. prof. dr. Tea Golob 

 

27. 9. 2023

Špela Malovič

Kandidat/-ka je zaključil/-a študijski program, ki ne predvideva zagovora diplomske naloge

 

 

15. 9. 2023

Esmira Nuhanović

Motivacija in zadovoljstvo zaposlenih

izr. prof. dr. Simona Kukovič 

 

13. 9. 2023

Redžija Imamović

Kandidat/-ka je zaključil/-a študijski program, ki ne predvideva zagovora diplomske naloge

 

 

12. 9. 2023

Adna Pilipović

Duševno zdravje tujih študentov v Sloveniji

doc. dr. Tjaša Stepišnik Perdih 

 

11. 9. 2023

Simon Šušteršič

Kandidat/-ka je zaključil/-a študijski program, ki ne predvideva zagovora diplomske naloge

 

 

11. 9. 2023

Klara Šemenc

Kandidat/-ka je zaključil/-a študijski program, ki ne predvideva zagovora diplomske naloge

 

 

9. 9. 2023

Kristjan Komjanc

Kandidat/-ka je zaključil/-a študijski program, ki ne predvideva zagovora diplomske naloge

 

 

4. 9. 2023

Nataša Metelko Cerar

BANČNO ZAVAROVALNIŠTVO – Neformalno vodenje zaposlenih pri poslovnem partnerju Kandidat/-ka je zaključil/-a študijski program, ki ne predvideva zagovora diplomske naloge na primeru bančnega zavarovalništva v slovenski zavarovalnici

prof. dr. Andrej Raspor 

 

2. 8. 2023

Semira Mekanović

Protesti kot oblika politične participacije

izr. prof. dr. Simona Kukovič 

 

1. 7. 2023

Tamara Terzić

Kandidat/-ka je zaključil/-a študijski program, ki ne predvideva zagovora diplomske naloge

 

 

29. 6. 2023

Negrina Nuhanović

Načrtovanje in vodenje kadrovskih projektov

prof. dr. Andrej Raspor 

 

29. 6. 2023

Elvedina Golubović

Projektna organizacija in projektno delo

prof. dr. Andrej Raspor 

 

26. 6. 2023

Kalina Dimitrova Beluhova

Kandidat/-ka je zaključil/-a študijski program, ki ne predvideva zagovora diplomske naloge

 

 

23. 6. 2023

Matej Štandeker

Kandidat/-ka je zaključil/-a študijski program, ki ne predvideva zagovora diplomske naloge

 

 

23. 6. 2023

Ivona Ljoljić

Kandidat/-ka je zaključil/-a študijski program, ki ne predvideva zagovora diplomske naloge

 

 

23. 6. 2023

Milojka Doljak

Kandidat/-ka je zaključil/-a študijski program, ki ne predvideva zagovora diplomske naloge

 

 

23. 6. 2023

Nina Fele

Kandidat/-ka je zaključil/-a študijski program, ki ne predvideva zagovora diplomske naloge

 

 

17. 6. 2023

Gordana Štimac

Kandidat/-ka je zaključil/-a študijski program, ki ne predvideva zagovora diplomske naloge

 

 

17. 6. 2023

Maja Kobal

Kandidat/-ka je zaključil/-a študijski program, ki ne predvideva zagovora diplomske naloge

 

 

5. 4. 2023

Leon Brišnik

Vplivi uporabe interneta in informacijsko komunikacijskih naprav na funkcionalnost posameznika

izr. prof. dr. Tea Golob 

 

19. 1. 2023

Lea Pahor

Vpliv epidemije covid-19 na doživljanje socialne izključenosti starostnikov v Občini Miren-Kostanjevica

izr. prof. dr. Tea Golob 

 

13. 1. 2023

Tina Medvešek

Ozaveščenost mladih o problematiki motenj hranjenja in njihova stališča o osebah z motnjami hranjenja

izr. prof. dr. Nevenka Podgornik 

 

8. 12. 2022

Maja Cesar Grilc

Pozitivni in negativni vplivi dela od doma na počutje zaposlenih v farmacevtskem podjetju v času epidemije Covid-19

doc. dr. Urša Lamut 

 

16. 11. 2022

Lara Balič

Spremembe v internem komuniciranju in vodenju podjetij kot posledica zaposlovanja Generacije Z

prof. dr. Andrej Kovačič  

 

26. 10. 2022

Teja Jelina

Vizija in strategija trajnostnega razvoja kmetijstva v Brdih

doc. dr. Dejan Valentinčič 

 

10. 10. 2022

Ena Bašagić

Položaj priseljenk iz Bosne in Hercegovine v Republiki Sloveniji

izr. prof. dr. Tea Golob 

 

5. 10. 2022

Emina Topalović

Zgodnja obravnava otrok s posebnimi potrebami kot posledica  procesa deinstitucionalizacije

izr. prof. dr. Tea Golob 

 

23. 9. 2022

Fatima Beganović

Zakulisje glasbene industrije v odnosu menedžmenta naložb do glasbenikov

doc. dr. Urša Lamut 

 

8. 4. 2022

Erna Toromanović-Sendić

Odgovorno delovnje mladih v okoljskih projektih nevladnega sektorja

izr. prof. dr. Tea Golob 

 

2. 2. 2022

Damir Žerak

Priložnosti, izzivi in potrebne spremembe za prehod v krožno gospodarstvo v Sloveniji

izr. prof. dr. Tea Golob 

 

10. 1. 2022

Matija Radikon

Vloga trenerjev pri motiviranju športnikov – študija na primeru nogometa

doc. dr. Jana Krivec 

 

8. 10. 2021

Nina Šuhel Teraš

“Popolna” demokracija v času pandemije – vpliv medijev na mnenje ljudi o demokratičnosti Slovenije

prof. dr. Matevž Tomšič 

 

6. 10. 2021

Hadisa Džananović

Mladi in izzivi individualizacije

izr. prof. dr. Tea Golob 

 

30. 9. 2021

Dževada Džebić

Delo zdravstvenih delavcev s hudo bolnimi in umirajočimi v domu za ostarele

izr. prof. dr. Petra Kleindienst 

 

27. 9. 2021

Ilma Šahinović

Davčna utaja v federaciji Bosne in Hercegovine – analiza za obdobje 2016-2020

doc. dr. Predrag Ljubotina 

 

21. 9. 2021

Adelisa Rizvić

Organiziranje delovnih timov kot druga managerska funkcija

prof. dr. Andrej Raspor 

 

14. 9. 2021

Merjema Kuduzović

Oglaševanje v digitalnih medijih

prof. dr. Mateja Rek 

 

14. 9. 2021

Adisa Veljačić

Obvladovanje projektov v izbrani organizaciji

prof. dr. Andrej Raspor 

 

7. 9. 2021

Janko Goljar

Razlogi prostovoljskega delovanja ozdravljenih onkoloških bolnikov v društvih za pomoč onkološkim bolnikom in njihovim svojcem

doc. dr. Jana Krivec 

 

3. 9. 2021

Ana Klobučar

Razumevanje poskusa samomora z vidika samomorilno ogrožene osebe, svojca in strokovnjaka

doc. dr. Jana Krivec 

 

30. 6. 2021

Sevda Šabić

Mobing na delovnem mestu: rešitve

prof. dr. Andrej Raspor 

 

26. 1. 2021

Christian Volčanšek

Sindrom izgorelosti pri sodobni ženski

izr. prof. dr. Nevenka Podgornik 

 

11. 11. 2020

FRANCESCA IANCIG

Prenova blagovne znamke in repozicioniranje podjetja KB1909

prof. dr. Mateja Rek 

 

30. 10. 2020

Alen Šimšić

Pomen telesne aktivnosti na prehodu iz srednje šole na fakulteto in vpliv okolja na telesno aktivnost študentov v obeh obdobjih

prof. dr. Matej Makarovič 

 

15. 10. 2020

Asmira Šakanović

Sistem nagrajevanja zaposlenih v organizaciji

prof. dr. Andrej Raspor 

 

13. 10. 2020

Silvija Ravnikar

Z znanjem socialne ekonomije za blaginjo družbe

izr. prof. dr. Nevenka Podgornik 

 

12. 10. 2020

Elma Okanović

Premagovanje stresa pri delu

prof. dr. Andrej Raspor 

 

21. 9. 2020

Boštjan Žabar

Segmenti uspešnega turističnega produkta

prof. dr. Andrej Raspor 

 

14. 9. 2020

Manca Kosmač Vrabec

Primerjava med različnimi generacijami gimnazijcev v poznavanju, razumevanju in kazalnikih čustvene inteligentnosti

doc. dr. Jana Krivec 

 

14. 9. 2020

Sara Đukić

Stresni dejavniki in spoprijemanje profesionalnih športnikov pri karieri v tujini

doc. dr. Jana Krivec 

 

29. 10. 2019

Barbara Krampač

Nasilje med zaprtimi v ženskem zaporu

doc. dr. Tjaša Stepišnik Perdih 

 

14. 10. 2019

Rifeta Halikotić

Vloga in vodenje timskega dela v organizaciji

prof. dr. Andrej Raspor 

 

14. 10. 2019

Barbara Vasle

Medijsko poročanje o Splošni uredbi o varstvu podatkov (GDPR)

izr. prof. dr. Petra Kleindienst 

 

9. 10. 2019

Teja Kolbl

Nasilje med nogometnimi navijači v Republiki Sloveniji in socialne značilnosti navijaške skupine Terror Boys iz Nove Gorice

prof. dr. Borut Rončević 

 

7. 10. 2019

Matic Horvat

Kosovo: neodvisna država?

prof. dr. Marko Novak 

 

30. 9. 2019

Marjana Žbogar

Problematika reševanja stanovanjskega problema mladih – primer Mestne občine Nova Gorica

doc. dr. Dejan Valentinčič 

 

17. 9. 2019

Teja Černe

Dejavniki, ki vplivajo na stres pri pedagoških delavcih v vrtcu na območju občine Nova Gorica

izr. prof. dr. Nevenka Podgornik 

 

6. 9. 2019

Anita Mervič

Vpliv sovražnega govora na LGBT osebe in njegove posledice na duševno zdravje v Sloveniji

izr. prof. dr. Nevenka Podgornik 

 

2. 9. 2019

Gordana Guštin

Razvoj LGBT osebam prijaznih turističnih storitev v Vipavski dolini: model četverne vijačnice

izr. prof. dr. Tea Golob 

 

3. 7. 2019

Tjaša Trampuž

Učiteljevo zaznavanje vpliva prostočasnih dejavnosti pri osnovnošolskih otrocih na izbrane dejavnike

izr. prof. dr. Tea Golob 

 

14. 3. 2019

Tine Lovišček

Vpliv družbenih omrežij na kvaliteto političnega diskurza

prof. dr. Matevž Tomšič 

 

12. 12. 2018

Danijel Janžekovič

Maslowa hierarhija potreb med plačanci: zakaj profesionalni vojaki odhajajo iz nacionalnih vojsk med plačance?

prof. dr. Andrej Raspor 

 

24. 10. 2018

Kaja Peras

Vloga slovenskih lovcev v osamosvojitveni vojni za Slovenijo ter sodelovanje z milico in teritorialno obrambo

doc. dr. Dejan Valentinčič 

 

22. 10. 2018

Jaka Fortunat

Glasba kot kreator vrednot mladostnikov

prof. dr. Robert Vodopivec 

 

5. 10. 2018

Anja Gregorčič

Poslovni načrt podjetja FESHN

prof. dr. Andrej Raspor 

 

26. 6. 2018

Saša Šuler

Odnos žensk so sodobne telesne podobe

prof. dr. Andrej Kovačič  

 

16. 11. 2017

Karin Podgornik

So slabe novice dobre novice?

prof. dr. Matej Makarovič 

 

26. 10. 2017

Boris Rešetič

Zlato kot ključ do svobode

prof. dr. Robert Vodopivec 

 

25. 10. 2017

Jernej Čuš

Družbena vloga mladinskih organizacij v Mestni občini Ptuj

prof. dr. Matevž Tomšič 

 

25. 10. 2017

Iza Nila Jančar Piskernik

Pridobivanje znanja pripadnikov romske skupnosti

prof. dr. Matevž Tomšič 

 

17. 10. 2017

Monika Mrevlje

Japonska kultura in religija: primer uporabe v stripih in animiranih filmih

izr. prof. dr. Tea Golob 

 

16. 10. 2017

Maruša Istenič

Primerjava implementacije javnih politik zaposlovanja mladih na območju Mestne občine Nova Gorica in Občine Ajdovščina

doc. dr. Dejan Valentinčič 

 

10. 10. 2017

Kristian Josić

Revščina in socialna izključenost

izr. prof. dr. Nevenka Podgornik 

 

9. 10. 2017

Arnela Karat

Približevanje Turčije Evropski Uniji in vpliv protivladnih protestov 2013 nanj

prof. dr. Robert Vodopivec 

 

9. 10. 2017

Viljem Sindičič

Prekomerno uživanje alkohola med brezposelnimi osebami

izr. prof. dr. Nevenka Podgornik 

 

9. 10. 2017

Miha  Lipičar

Vpliv športa na turizem

prof. dr. Andrej Raspor 

 

23. 6. 2017

Sergeja Ramovš

Ovire pri integraciji migrantov iz neevropskega prostora skozi pričevanja beguncev v Sloveniji

izr. prof. dr. Tea Golob 

 

25. 4. 2017

Damjana Kosmač

Pomembnost prvega vtisa za kupce

prof. dr. Andrej Kovačič  

 

5. 4. 2017

Tea Vogrič

Razvoj kadrov in kadrovske dejavnosti v izbranem podjetju

prof. dr. Andrej Raspor 

 

20. 2. 2017

Stojče Tašovski

Politično-konstitutivni vpliv balkanskih vojn na današnjo Makedonijo

prof. dr. Matevž Tomšič 

 

28. 10. 2016

Katarina Žohar

Evolucija pokojninskega zavarovanja na slovenskih tleh

prof. dr. Marko Novak 

 

20. 9. 2016

Urša Zver

Udeležba na volitvah v Republiki Sloveniji

prof. dr. Matevž Tomšič 

 

19. 9. 2016

Tjaša Vendramin

Posledice alkoholizma v družini

izr. prof. dr. Nevenka Podgornik 

 

25. 8. 2016

Mateja Rijavec Vouk

Razpetost mladih staršev med delom in družino

izr. prof. dr. Nevenka Podgornik 

 

10. 6. 2016

Branka Žarn

Stres pri poklicnih gasilcih: prepoznavanje in obvladovanje stresa

izr. prof. dr. Nevenka Podgornik 

 

10. 6. 2016

Anja Hribar

Vpliv protektivne vzgoje na otroka in njegove sposobnosti

izr. prof. dr. Nevenka Podgornik 

 

1. 2. 2016

Karmen Potočar

Razmerja moči znotraj slovenske politične elite

prof. dr. Matevž Tomšič 

 

3. 11. 2015

Andreja Savić

Organizacija kadrovske službe – pomen človeških virov in njihova vloga pri ustvarjanju konkurenčnosti

prof. dr. Andrej Raspor 

 

22. 10. 2015

Ljudmila Bajc

Učinkovito upravljanje odnosov z javnostmi na primeru humanitarne organizacije

prof. dr. Andrej Kovačič  

 

2. 10. 2015

Jasna Urbanija De Maiti

Odnos mladih do prostovoljstva

izr. prof. dr. Nevenka Podgornik 

 

2. 10. 2015

Jasna Ambrožič

Prehranjevalne navade mladostnikov

izr. prof. dr. Nevenka Podgornik 

 

2. 10. 2015

Kaja Andrejašič

Uporaba lokalno pridelane hrane v vrtcih

izr. prof. dr. Nevenka Podgornik 

 

2. 10. 2015

Barbara Gril

Odnos managementa do udejanjanja izboljšav, ki jih delavci zaznajo pri vsakodnevnem delu na primeru podjetja Petrol d. d.

prof. dr. Robert Vodopivec 

 

2. 10. 2015

Mirjana Kavčič

Delo varuha človekovih pravic Republike Slovenije

izr. prof. dr. Nevenka Podgornik 

 

2. 10. 2015

Barbra Slak Čadonič

Vpliv barv na mladostnike

izr. prof. dr. Nevenka Podgornik 

 

25. 9. 2015

Neža Juršič

Odnos slovenske družbe do homoseksualnosti

prof. dr. Borut Rončević 

 

25. 9. 2015

Vera Bogataj

Izziv upravljanja s človeškimi viri v sodobni organizaciji

prof. dr. Andrej Raspor 

 

24. 9. 2015

Ivo Vodopivec

Upravljanje kickboxing dogodkov v Sloveniji

prof. dr. Andrej Kovačič  

 

11. 9. 2015

Tanja Krajišnik

Vpliv moralnih vrednot na oblikovanje organizacijske kulture v javnem sektorju

prof. dr. Dejan Jelovac 

 

4. 9. 2015

Milan Bezjak

Stres na delovnem mestu prometnika na železnici

izr. prof. dr. Nevenka Podgornik 

 

3. 9. 2015

Robin Vuga

Obvladovanje komunikacijskih veščin v politiki

prof. dr. Andrej Kovačič  

 

9. 7. 2015

Barbara Mavri

Mediji in predšolski otroci

prof. dr. Andrej Kovačič  

 

16. 6. 2015

Andrejka Berce

Koncept protektivnega otroštva

izr. prof. dr. Nevenka Podgornik 

 

4. 6. 2015

Matija Širok

Razvoj in evalvacija strategije pametne specializacije v Sloveniji

prof. dr. Matevž Tomšič 

 

28. 5. 2015

Ksenija Romih

Vpliv travmatskih dogodkov na kriminaliste ob preiskovanju spolnih zlorab otrok

izr. prof. dr. Nevenka Podgornik 

 

28. 5. 2015

Sonja Lozar

Medijska pismenost in razlike med mladimi in starejšimi

prof. dr. Andrej Kovačič  

 

9. 10. 2014

Ines Barbič

Vpliv družbe na istospolno usmerjene

izr. prof. dr. Nevenka Podgornik 

 

8. 10. 2014

Tadej Humar

Motivacija in motivacijski dejavniki mladih zaposlenih

prof. dr. Sebastjan Kristovič 

 

30. 9. 2014

Andrea Zec

Staranje prebivalstva v Republiki Sloveniji, s poudarkom na storitvi socialna oskrba na domu

izr. prof. dr. Urban Vehovar 

 

30. 9. 2014

Sandi Horvat

Ali dober ESS projekt lahko dvigne socialni in kulturni kapital Romov v Sloveniji?

prof. dr. Matej Makarovič 

 

16. 9. 2014

Neja Lango

Vedenjske težave pri otrocih, posledica pomanjkanja ali izobilja?

izr. prof. dr. Nevenka Podgornik 

 

16. 9. 2014

Irena Vrtovec

Položaj žensk v punk glasbi

izr. prof. dr. Nevenka Podgornik 

 

17. 6. 2014

Neža Bajc

Vpliv socio-kulturnih dejavnikov na telesno samopodobo ter pogostnost pojava shujševalnih diet pri mladostnicah v obdobju adolescence

izr. prof. dr. Urban Vehovar 

 

23. 5. 2014

Janoš Kern

Uvajanje modela odličnosti EFQM v nevladnih organizacijah

prof. dr. Andrej Raspor 

 

18. 3. 2014

Lina Lazar

Razvojne prioritete države v proračunski perspektivi

doc. dr. Uroš Pinterič 

 

20. 1. 2014

Petra Curk

Poeta nascitur, orator fit – lastnosti dobrega govornika

prof. dr. Sebastjan Kristovič 

 

20. 1. 2014

Sonja Benčina

Strah pred javnim nastopanjem

izr. prof. dr. Nevenka Podgornik 

 

18. 10. 2013

Olga Ribič

Prevladujoče kulturne navade in moralne norme sodobnih slovenskih voznikov

prof. dr. Dejan Jelovac 

 

18. 10. 2013

Vida Zorc

Krepitev integritete v policiji

prof. dr. Dejan Jelovac 

 

24. 9. 2013

Maja Brešan

Strahovi mladih v družbi tveganja

izr. prof. dr. Urban Vehovar 

 

24. 9. 2013

Petra Žgavc

Razmerje med lobiranjem in korupcijo in vloga družbenih elit v tem razmerju

izr. prof. dr. Urban Vehovar 

 

16. 7. 2013

Marin Marasovič

Prostovoljstvo in analiza prostovoljske dejavnosti vodnikov reševalnih psov v Sloveniji

izr. prof. dr. Zdenka Zalokar Divjak 

 

5. 7. 2013

Jasmina Sulič

Motivacija študentov za študentsko delo

prof. dr. Andrej Raspor 

 

5. 7. 2013

Darija Rupnik

Mladi diplomanti kot iskalci zaposlitve

prof. dr. Andrej Raspor 

 

5. 7. 2013

Martina Kavčič

Motivacija za izobraževanje zaposlenih na Območni službi Nova Gorica Zavoda RS za zaposlovanje

prof. dr. Andrej Raspor 

 

7. 6. 2013

Kristina Brašnić

Položaj mladih na trgu dela v Goriških brdih

izr. prof. dr. Urban Vehovar 

 

13. 5. 2013

Andraž Stibilj

Ocena dela in zaupanja do slovenskih institucij v boju proti korupciji.

prof. dr. Matej Makarovič 

prof. dr. Janez Povh

8. 5. 2013

Miha Velušček

Prenova poslovnih procesov (Primerjava metodoloških pristopov prenove poslovanja organizacij)

prof. dr. Nadja Damij 

 

19. 4. 2013

Katja Godnič

Organizacijska klima in zadovoljstvo zaposlenih

izr. prof. dr. Zdenka Zalokar Divjak 

 

11. 2. 2013

Petra Perhavec

Korupcija med slovenskimi novinarji

prof. dr. Matevž Tomšič 

 

30. 1. 2013

Bernarda Bizjak

Pomen neverbalne komunikacije pri direktni prodaji

izr. prof. dr. Zdenka Zalokar Divjak 

 

8. 1. 2013

Andrej  Tomažin

Pomen odzivnosti e-uprave za boljšo participacijo državljanov

doc. dr. Uroš Pinterič 

 

27. 12. 2012

Mojca Tabor

Motivacija in vrednote javnih uslužbenecev za etično ravnanje pri svojem delu

prof. dr. Dejan Jelovac 

 

6. 12. 2012

Slavica Kostevc

Trenutni položaj podjetnic v Sloveniji in ovire pri odločanju za žensko podjetništvo

prof. dr. Dejan Jelovac 

 

26. 11. 2012

Ana Vrčon

Vpliv delovnih vrednot na zadovoljstvo pri delu

izr. prof. dr. Zdenka Zalokar Divjak 

 

20. 11. 2012

Marko Rihtaršič

Priseljevanje v Slovenijo: stališča Slovencev in izkušnje priseljencev

izr. prof. dr. Mirna Macur 

 

17. 10. 2012

Vivjana Petretič

Kreativnost v timu

izr. prof. dr. Zdenka Zalokar Divjak 

 

29. 9. 2012

Janez Gimpelj

Izvedba uspešnega javnega nastopa

izr. prof. dr. Zdenka Zalokar Divjak 

 

29. 9. 2012

Danijela Gajanović

Kanali komuniciranja med zaposlenimi

izr. prof. dr. Zdenka Zalokar Divjak 

 

29. 9. 2012

Nina Rijavec

Politika razvoja podeželja na primeru Slovenije na nadnacionalni, nacionalni, regionalni ter lokalni ravni

doc. dr. Tomaž Boh 

 

28. 9. 2012

Peter Stegovec

Primerjava New Deala z reševanjem sedanje krize

prof. dr. Robert Vodopivec 

 

27. 9. 2012

Sandina Salihović

Odnos slovencev do pripadnikov narodov nekdanje Jugoslavije.

izr. prof. dr. Mirna Macur 

 

27. 9. 2012

Romana Husič

Zaposlitvene možnosti mladih v Sloveniji

izr. prof. dr. Mirna Macur 

 

25. 9. 2012

Nika Lesica

Vpliv družine na kariero ženske

izr. prof. dr. Mirna Macur 

 

25. 9. 2012

Blažka Kramar

Podaljšano življenje s starši – prisila ali izbira ?

izr. prof. dr. Mirna Macur 

 

19. 9. 2012

Andrej Čuš

Inovativni pristopi v boju proti korupciji v javni upravi v Republiki Sloveniji

prof. dr. Dejan Jelovac 

 

13. 9. 2012

Tjaša Simčič

Neverbalna komunikacija v vsakdanjem življenju

izr. prof. dr. Zdenka Zalokar Divjak 

 

13. 9. 2012

Tjaša Peršič

Vpliv spletnih socialnih omrežij na medosebne odnose med mladimi

izr. prof. dr. Zdenka Zalokar Divjak 

 

17. 7. 2012

Daša Plesničar

Mobing v okviru študentskega dela

doc. dr. Uroš Pinterič 

 

17. 7. 2012

Nataša Valantič

Socialne pravice v času gospodarske krize

doc. dr. Uroš Pinterič 

 

11. 6. 2012

Tanja Tominec

Komunikacija in reševanje konfliktnih situacij med starši in otroki v družini

izr. prof. dr. Zdenka Zalokar Divjak 

 

11. 6. 2012

Ranko Bjelovuk

Percepcija levice in desnice v slovenski družbi

doc. dr. Uroš Pinterič 

 

11. 6. 2012

Blanka Černe

Ocena učinkovitosti pedagoškega procesa v osnovni šoli, s poudarkom na analizi timskega dela

izr. prof. dr. Zdenka Zalokar Divjak 

 

11. 6. 2012

Borislav Babić

Bosna in Hercegovina – območje konfliktov skozi zgodovino

doc. dr. Uroš Pinterič 

 

25. 1. 2012

Aleksandra Sečkar

Integracija otrok s posebnimi potrebami v izbrani vzgojno-varstveni organizaciji

prof. dr. Borut Rončević 

 

16. 1. 2012

Andreja Babič

Družbena tolerantnost do nasilja v slovenskih družinah

izr. prof. dr. Urban Vehovar 

 

1. 12. 2011

Tea Trbižan

Delo v malem družinskem podjetju

prof. dr. Dejan Jelovac 

 

3. 10. 2011

Lucija Rozman

Ocena rezultatov organizacije Filbo d.o.o. po modelu odličnosti

doc. dr. Boris Bukovec 

 

3. 10. 2011

Monika Poles

Oglaševanje na spletnem socialnem omrežju Facebook

prof. dr. Mateja Rek 

 

30. 9. 2011

Aldijana Dizdarević

Spodbujanje ustvarjalnih dosežkov študentov Kandidat/-ka je zaključil/-a študijski program, ki ne predvideva zagovora diplomske naloge Stimulation of creative achievements of students

doc. dr. Boris Bukovec 

 

30. 9. 2011

Arnela Lihić

Socialna integracija potomcev priseljencev iz prostora bivše Jugoslavije na primeru Nove Gorice

izr. prof. dr. Urban Vehovar 

 

29. 9. 2011

Bojan Černe

Družbena in politična razcepljenost na Slovenskem

prof. dr. Matevž Tomšič 

 

29. 9. 2011

Anja Rutar

Odnos do Italijanov na Goriškem: primerjava med različnimi generacijami

prof. dr. Matevž Tomšič 

 

29. 9. 2011

Aneja Besednjak

Nakupovalne navade mladih

prof. dr. Robert Vodopivec 

 

21. 9. 2011

Tajda Koncut

Skupna okoljska politika Evropske unije- analiza odnosov med akterji na primeru ravnanja z odpadki.

doc. dr. Tomaž Boh 

 

9. 9. 2011

Jure Kacafura

Poslovnik kakovosti Fakultete za uporabne družbene študije

doc. dr. Boris Bukovec 

 

4. 7. 2011

Milena Bartelj

Politična prisotnost žensk v slovenskem parlamentu od osamosvojitve do danes.

doc. dr. Uroš Pinterič 

 

28. 6. 2011

Robi Brglez

Institucionalno varstvo kot podjetniški izziv – Poslovni načrt za ustanovitev Doma starejših občanov v občini Slovenska Bistrica

prof. dr. Dejan Jelovac 

 

21. 9. 2010

Sanja Filipovska

Regionalni razvoj Republike Slovenije v luči sodobnih družbenih procesov in nova generacija regijskih razvojnih agencij

prof. dr. Borut Rončević 

 

20. 9. 2010

Radivoje Prekić

Dejavniki, ki vplivajo na doživljanje stresa zaposlenih v igralništvu. Primerjalna analiza zaposlenih v izbrani igralnici in v treh igralnih salonih.

izr. prof. dr. Mirna Macur 

 

18. 6. 2010

Aleksandra Vrbančič

Zadovoljstvo članov športnega kluba 3K ŠPORT-Satisfaction of members of sport`s club

izr. prof. dr. Mirna Macur 

 

22. 4. 2010

Jelica Bregar

Organizacijske vrednote kot kažipoti managerjem pri procesih vodenja in odločanja-Organizational values as signposts managers in leadership and decision-making processes

prof. dr. Dejan Jelovac 

 

3. 7. 2009

Nadja Pahor

Kazalniki kakovosti v procesu nenehnega izobraževanja dela v osnovni šoli Kandidat/-ka je zaključil/-a študijski program, ki ne predvideva zagovora diplomske naloge Indicators of quality in the process of school improvement in the primary school

doc. dr. Boris Bukovec