Diplomanti programa Socialni menedžment (VS)

DOSTOP DO SPODAJ OMENJENIH DIPLOMSKIH NALOG JE NA PREJŠNJI SPLETNI STRANI.

ZAP. ŠT. DATUM  KANDIDAT-KA NASLOV DIPLOMSKE NALOGE MENTOR/-ICA
45. 15. 10. 2020 Martin Erjavec Pot razvoja domov za starostnike doc. dr. Alenka Pandiloska
44. 22. 9. 2020 Lorena Furlan Zasvojenost z igrami na srečo med mladimi doc. dr. Tamara Besednjak Valič
43. 7. 9. 2020 Valerija Lorber Sodobna družina in vloga očeta izr. prof. dr. Nevenka Podgornik
42. 1. 9. 2020 Eva Murko Ukrepi za preprečevanje revščine družin z otroki viš. pred. mag. Barbara Kobal tomc
41. 1. 7. 2020 Nika Skrt Stres na delovnem mestu: primerjava dveh strok in dejavniki, ki povzročajo povečano stopnjo stresa in izgorevanja izr. prof. dr. Nevenka Podgornik
40. 30. 6. 2020 Matija Božič Stres in izgorelost zaposlenih v nujni medicinski pomoči izr. prof. dr. Nevenka Podgornik
39. 30. 6. 2020 Kristina Rijavec Odnosi med otrokom in ločenim staršem po ločitvi ter ločitvene posledice izr. prof. dr. Nevenka Podgornik
38. 30. 6. 2020 Nika Glame Bolezen tisočerih obrazov – multipla skleroza in življenje z njo izr. prof. dr. Nevenka Podgornik
37. 18. 6. 2020 Niko Vidergar Vpliv osebne blagovne znamke na konkurenčnost na trgu dela prof. dr. Mateja Rek
36.  29. 4. 2020 Ana Ušaj Oživitev turizma na Lokvah-festivalski turizem izr. prof. dr. Andrej Raspor
35. 16. 4. 2020 Duško Vujanović Varna šolska pot v suburbanem okolju in načini komuniciranja prometno varnostnih opozoril izr. prof. dr. Andrej Kovačič
34. 30. 10. 2019 Barbara Močilar Dostojno delo in osebna asistenca doc. dr. Petra Kleindienst
33. 10. 9. 2019 Sara Zdešar Ustanovitev in vloga zasebnih NPO (nepridobitnih organizacij) na Češkem in v Sloveniji izr. prof. dr. Jernej Letnar Černič
32.  2. 7. 2019 Karmen Zabukovec Izgorelost na delovnem mestu izr. prof. dr. Nevenka Podgornik
31. 7. 6. 2019 Bojan Kuhar Vpliv sugestij na zadovoljstvo strank izr. prof. dr. Andrej Kovačič
30. 24. 10. 2018 Ines Fabjan Vključevanje otrok s posebnimi potrebami v dve izbrani ustanovi na Goriškem izr. prof. dr. Mirna Macur

29.  5. 10. 2018 je kandidatka Katja Berdnik zagovarjala diplomsko nalogo z naslovom Vodenje brez prisile. Mentorica kandidatki je bila izr. prof. dr. Nevenka Podgornik.

28.  27. 9. 2018 je kandidatka Sandra Šmelc zagovarjala diplomsko nalogo z naslovom Primerjava vlog očeta in matere pri postavljanju meja v vzgoji otrok. Mentorica kandidatki je bila izr. prof. dr. Nevenka Podgornik.

27.  3. 4. 2018 je kandidat Amir Crnojević zagovarjal diplomsko nalogo z naslovom Razvoj organiziranega prostovoljstva v javnih socialnovarstvenih zavodih v Mestni občini Ljubljana. Mentorica kandidatu je bila izr. prof. dr. Nevenka Podgornik.

26. 18. 1. 2018 je kandidat Dejan Košuta zagovarjal diplomsko nalogo z naslovom SVZ Dutovlje, deinstitucionalizacija in javne politike. Mentor kandidatu je bil red. prof. dr. Borut Rončević.

25. 9. 10. 2017 je kandidatka Anja Štepec zagovarjala diplomsko nalogo z naslovom Primerjava pokojninskega sistema v Sloveniji in na Švedskem. Mentorica kandidatki je bila doc. dr. Nevenka Podgronik.

24.  19.9.2017 je kandidatka Sara Novak zagovarjala diplomsko nalogo z naslovom Dejavniki odločanja potrošnikov pri nakupu gaziranih sladkih pijač v Sloveniji. Mentor kandidatki je bil doc. dr. Janez Balkovec. 

23.  7.9.2017 je kandidatka Nina Božnar zagovarjala diplomsko nalogo z naslovom Dejavniki motivacije za izobraževanje in usposabljanje v večji javni organizaciji na področju zdravstva. Mentor kandidatki je bil doc. dr. Andrej Kovačič. 

22.  18.1.2017 je kandidatka Vesna Erak zagovarjala diplomsko nalogo z naslovom Socialni pedagog kot del svetovalne službe. Mentorica kandidatki je bila doc.dr. Nuša Erman. 

21. 19. 9. 2016 je kandidatka Tamara Kokol zagovarjala diplomsko nalogo z naslovom Motivi za odločanje podjetnikov v Sloveniji za ustanovitev socialnega podjetja. Mentor kandidatki je bil dr. Dejan Jelovac.

20. 19. 9. 2016 je kandidatka Špela Novak zagovarjala diplomsko nalogo z naslovom Odnos laične javnosti do paliativne nege. Mentorica kandidatki je bila doc. dr. Nevenka Podgronik.

19. 19. 9. 2016 je kandidat Živan Stanič zagovarjal diplomsko nalogo z naslovom Sistem pokojninskega zavarovanja v Sloveniji. Mentorica kandidatu je bila doc. dr. Nevenka Podgornik. 

18. 29. 6. 2016 je kandidatka Jasmina Smajić Šupuk zagovarjala diplomsko nalogo z naslovom Socialno podjetništvo kot možna oblika zaposlitve: študija primera delavnice za popravilo koles. Mentor kandidatki je bil doc. dr. Andrej Raspor. 

17. 7.12.2015 je kandidatka Petra Mohorič zagovarjala diplomsko nalogo z naslovom Vpliv Evropske trgovinske politike na hrvaško konditorsko industrijo. Mentor kandidatki je bil doc. dr. Andrej Raspor.

16. 22.10.2015 je kandidat Pangos Primož zagovarjal diplomsko nalogo z naslovom Postavljanje ciljev v zasebnem življenju in poslovnem okolju. Mentor kandidatu je bil doc. dr. Andrej Kovačič.

15. 25.9.2015 je kandidatka Nahtigal Klavdija zagovarjala diplomsko nalogo z naslovom Mepi – aktivno preživljanje prostega časa za mlade. Mentorica kandidatki je bila doc. dr. Nevenka Podgornik. 

14. 11.9.2015 je kandidatka Planina Anja zagovarjala diplomsko nalogo z naslovom Asertivnost v vsakdanjem življenju. Mentorica kandidatki je bila doc. dr. Nuša Erman.

13. 4.9.2015 je kandidatka Kavšek Klaudija zagovarjala diplomsko nalogo z naslovom Dolgotrajna oskrba starejših. Mentorica kandidatki je bila doc. dr. Nuša Erman.

12. 20.8.2015 je kandidatka Šega Anamarija zagovarjala diplomsko nalogo z naslovom Odnosi na delovnem mestu. Mentorica kandidatki je bila doc. dr. Nevenka Podgornik.

11. 20.8.2015 je kandidat Saksida Mark zagovarjal diplomsko nalogo z naslovom Socialna klima v domu upokojencev Nova Gorica. Mentor kandidatu je bila doc. dr. Nevenka Podgornik.

10. 7.7.2015 je kandidatka Štefanič Ida zagovarjala diplomsko nalogo z naslovom Zaposlovanje invalidov. Mentorica kandidatki je bila doc. dr. Nevenka Podgornik.

9. 8.6.2015 je kandidatka Emelita Hadžimuratović zagovarjala diplomsko nalogo z naslovom Odnos med staršema in vzgoja otrok. Mentor kandidatki je bil doc. dr. Sebastjan Kristovič.

8. 9.10.2014 je kandidatka Ana Nemec zagovarjala diplomsko nalogo z naslovom Mladi in alkohol – nekoč in danes. Mentorica kandidatki je bila doc. dr. Nevenka Podgornik. 

7. 9.10.2014 je kandidatka Anja Rijavec zagovarjala diplomsko nalogo z naslovom Psihosocialna pomoč žrtvam nasilja v družini. Mentorica kandidatki je bila doc. dr. Nevenka Podgornik. 

6. 9.10.2014 je kandidatka Vlasta Vrtačič zagovarjala diplomsko nalogo z naslovom Vloga tolmača za slovenski znakovni jezik v procesu visokošolskega izobraževanja gluhih. Mentorica kandidatki je bila doc. dr. Nevenka Podgornik.

5. 20.8.2014 je kandidatka Vanja Jelnikar zagovarjala diplomsko nalogo z naslovom Motnje hranjenja kot odraz družbenega položaja. Mentorica kandidatki je bila doc. dr. Nevenka Podgornik.

4. 18.8.2014 je kandidatka Irena Šaćirović zagovarjala diplomsko nalogo z naslovom Medosebni odnosi med mladimi in Facebook. Mentor kandidatki je bil doc. dr. Sebastjan Kristovič.

3. 3.9.2013 je kandidatka Damjana Šegina zagovarjala diplomsko nalogo z naslovom Dejavniki vpliva na zakasneli prehod iz mladosti v odraslost. Mentorica kandidatki je bila doc. dr. Nevenka Podgornik.

2. 17.7.2013 je kandidatka Vida Jarc zagovarjala diplomsko nalogo z naslovom Vpliv povečane brezposelnosti na psihično počutje strokovnih sodelavcev s področja zaposlovanja. Mentorica kandidatki je bila doc. dr. Nevenka Podgornik.

1. 18.6.2013 je kandidatka Helena Rončević zagovarjala diplomsko nalogo z naslovom Individualiziran program za otroke z avtizmom vključene v redni program osnovnošolskega izobraževanja. Mentorica kandidatki je bila doc. dr. Nevenka Podgornik.