Diplomanti programa Socialni menedžment (VS)

Zaključne naloge naših diplomantk in diplomantov so objavljene v Repozitoriju samostojnih visokošolskih in višješolskih izobraževalnih organizacij – ReVIS na sledeči povezavi

DATUM

KANDIDAT-KA

NASLOV DIPLOMSKE NALOGE

MENTOR/-ICA

SOMENTOR/-ICA

12. 9. 2023

Uroš Krošelj

Kandidat/-ka je zaključil/-a študijski program, ki ne predvideva zagovora diplomske naloge

 

 

12. 9. 2023

Marko Červek

Kandidat/-ka je zaključil/-a študijski program, ki ne predvideva zagovora diplomske naloge

 

 

13. 8. 2023

Nejla Šljivar

Kandidat/-ka je zaključil/-a študijski program, ki ne predvideva zagovora diplomske naloge

 

 

14. 7. 2023

Iztok Lisjak

Oblikovanje vrednot slovenske vojske pri kandidatih v programu TVSU.

prof. dr. Matevž Tomšič  

 

28. 6. 2023

Patricija Furman

Kandidat/-ka je zaključil/-a študijski program, ki ne predvideva zagovora diplomske naloge

 

 

16. 6. 2023

Roksana Flis

Kandidat/-ka je zaključil/-a študijski program, ki ne predvideva zagovora diplomske naloge

 

 

16. 6. 2023

Lidija Paurević

Kandidat/-ka je zaključil/-a študijski program, ki ne predvideva zagovora diplomske naloge

 

 

16. 6. 2023

Liza Rijavec

Kandidat/-ka je zaključil/-a študijski program, ki ne predvideva zagovora diplomske naloge

 

 

16. 6. 2023

Petra Lamut Pavlič

Kandidat/-ka je zaključil/-a študijski program, ki ne predvideva zagovora diplomske naloge

 

 

16. 6. 2023

Nataša Arkar

Kandidat/-ka je zaključil/-a študijski program, ki ne predvideva zagovora diplomske naloge

 

 

25. 5. 2023

Melisa Adisa Vitali

Računalniške igrice med zabavo in zasvojenostjo

izr. prof. dr. Mirna Macur  

 

15. 1. 2023

Slađana Pešević

Dober vodja v podjetju

prof. dr. Andrej Raspor  

 

24. 10. 2022

Jerneja Skube

Pritožbe zoper Slovenijo pred Evropskim sodiščem za človekove pravice zaradi razmer v zaporih

doc. dr. Dejan Valentinčič  

 

17. 10. 2022

Karin Premrl

Prenos zgodovinskega spomina o vplivu begunstva in begunskih taborišč na civilno prebivalstvo med in po Soško fronti

doc. dr. Dejan Valentinčič  

izr. prof. dr. Petra Svoljšak  

12. 10. 2022

Liljana Strmljan

Vpliv pandemije Covid – 19 na zaposlene in organizacijo dela v izbranem podjetju

prof. dr. Andrej Raspor  

 

20. 9. 2022

Ivana Bojić

Kandidat/-ka je zaključil/-a študijski program, ki ne predvideva zagovora diplomske naloge

 

 

20. 9. 2022

Maja Jelenc

Kandidat/-ka je zaključil/-a študijski program, ki ne predvideva zagovora diplomske naloge

 

 

19. 9. 2022

Medina Avdić

Čakalne vrste v zdravstvenih ustanovah v Sloveniji

prof. dr. Andrej Raspor  

 

9. 9. 2022

Sebastjan Strašnik

Kako posamezne duhovne prakse vplivajo na notranji dialog in na pomembne človekove odločitve

izr. prof. dr. Tea Golob  

 

29. 8. 2022

Ula Zabukovec

Kandidat/-ka je zaključil/-a študijski program, ki ne predvideva zagovora diplomske naloge

 

 

24. 8. 2022

Alja Dular

Ali je konflikt gonilo mobinga?

prof. dr. Andrej Raspor  

 

23. 6. 2022

Šejna Malanović

Kandidat/-ka je zaključil/-a študijski program, ki ne predvideva zagovora diplomske naloge

 

 

16. 6. 2022

Nina Ristevski

Kandidat/-ka je zaključil/-a študijski program, ki ne predvideva zagovora diplomske naloge

 

 

16. 6. 2022

Nikolina Grgić

Kandidat/-ka je zaključil/-a študijski program, ki ne predvideva zagovora diplomske naloge

 

 

13. 6. 2022

Nina Črne

Kandidat/-ka je zaključil/-a študijski program, ki ne predvideva zagovora diplomske naloge

 

 

3. 6. 2022

Maja Đurić

Kandidat/-ka je zaključil/-a študijski program, ki ne predvideva zagovora diplomske naloge

 

 

3. 6. 2022

Gordana Karadžić

Kandidat/-ka je zaključil/-a študijski program, ki ne predvideva zagovora diplomske naloge

 

 

3. 6. 2022

Gordana Dajović

Kandidat/-ka je zaključil/-a študijski program, ki ne predvideva zagovora diplomske naloge

 

 

28. 5. 2022

Urška Jerman

Kandidat/-ka je zaključil/-a študijski program, ki ne predvideva zagovora diplomske naloge

 

 

23. 3. 2022

Sead Avdić

Oskrba starostnikov v domu za starejše in v domači oskrbi

prof. dr. Andrej Raspor  

 

15. 3. 2022

Kaja Premrl

Delovne migracije in slovenski trg dela

doc. dr. Dejan Valentinčič  

 

17. 1. 2022

Venera Panajotova

Kako je Covid-19 spremenil potrošniške navade pitja kave v znanem podjetju

prof. dr. Andrej Raspor  

 

26. 11. 2021

Uroš Černilec

Zadovoljstvo zaposlenih na delovnem mestu v času pandemije Covid-19

prof. dr. Andrej Kovačič   

 

11. 10. 2021

Sandra Obrez

Igrifikacija v izobraževanju

prof. dr. Andrej Raspor  

 

8. 10. 2021

Karin Razdrh

Evalvacija vpliva probacijske službe na povratništvo in zaporsko populacijo v Republiki Sloveniji

doc. dr. Alenka Pandiloska Jurak  

 

22. 9. 2021

Pia Ćosić

Pogled socialnega delavca na izzive učencev v obdobju pandemije Covid-19

prof. dr. Andrej Raspor  

 

20. 9. 2021

Aishath Nuzuha

A solution for destination promotion of Maldives tourism in East and mediterranean Europe

prof. dr. Andrej Raspor  

 

15. 9. 2021

Mojca Mlinar

Komunikacija med vzgojitelji in starši v Sloveniji, v času Covid-19

doc. dr. Erika Džajić Uršič  

 

14. 9. 2021

Lea Peklaj

Primerjalna analiza med vodji organizacij v RS z značilnostjo psihopatije kot odklonskega vedenja na delovnem mestu

doc. dr. Erika Džajić Uršič  

 

30. 6. 2021

Indira Salešević

Vpliv osebnih financ na upokojence v javnem domu starejših občanov

prof. dr. Andrej Raspor  

 

6. 1. 2021

Seid Avdić

Zadovoljstvo uporabnikov z izvajanjem reševalnih in drugih prevozov

prof. dr. Andrej Raspor  

 

15. 10. 2020

Martin Erjavec

Pot razvoja domov za starostnike

doc. dr. Alenka Pandiloska Jurak  

 

22. 9. 2020

Lorena Furlan

Zasvojenost z igrami na srečo med mladimi

izr. prof. dr. Tamara Besednjak Valič  

 

7. 9. 2020

Valerija Lorber

Sodobna družina in vloga očeta

izr. prof. dr. Nevenka Podgornik  

 

1. 9. 2020

Eva Murko

Ukrepi za preprečevanje revščine družin z otroki

viš. pred. mag. Barbara Kobal Tomc  

 

1. 7. 2020

Nika Skrt

Stres na delovnem mestu: primerjava dveh strok in dejavniki, ki povzročajo povečano stopnjo stresa in izgorevanja

izr. prof. dr. Nevenka Podgornik  

 

30. 6. 2020

Matija Božič

Stres in izgorelost zaposlenih v nujni medicinski pomoči

izr. prof. dr. Nevenka Podgornik  

 

30. 6. 2020

Kristina Rijavec

Odnosi med otrokom in ločenim staršem po ločitvi ter ločitvene posledice

izr. prof. dr. Nevenka Podgornik  

 

30. 6. 2020

Nika Glame

Bolezen tisočerih obrazov – multipla skleroza in življenje z njo

izr. prof. dr. Nevenka Podgornik  

 

18. 6. 2020

Niko Vidergar

Vpliv osebne blagovne znamke na konkurenčnost na trgu dela

prof. dr. Mateja Rek  

 

29. 4. 2020

Ana Ušaj

Oživitev turizma na Lokvah – organizacija festivala

prof. dr. Andrej Raspor  

 

16. 4. 2020

Duško Vujanović

Varna šolska pot v suburbanem okolju in načini komuniciranja prometno varnostnih opozoril

prof. dr. Andrej Kovačič   

 

30. 10. 2019

Barbara Močilar

Dostojnost dela in osebna asistenca

izr. prof. dr. Petra Kleindienst  

 

10. 9. 2019

Sara Zdešar

Ustanovitev in vloga zasebnih NPO (nepridobitnih organizacij) na Češkem in v Sloveniji

prof. dr. Jernej Letnar Černič  

dr. Lia Katarina Kompan Erzar  

2. 7. 2019

Karmen Zabukovec

Izgorelost na delovnem mestu

izr. prof. dr. Nevenka Podgornik  

 

7. 6. 2019

Bojan Kuhar

Izboljšanje zadovoljstva strank v podjetju z uporabo sinergij

prof. dr. Andrej Kovačič   

 

24. 10. 2018

Ines Fabjan

Uporabniška ocena pomoči otrokom s posebnimi potrebami v Centru za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje v Vipavi in na Oddelku za invalidno mladino v Stari Gori

izr. prof. dr. Mirna Macur  

 

5. 10. 2018

Katja Berdnik

Vodenje brez prisile

izr. prof. dr. Nevenka Podgornik  

 

27. 9. 2018

Sandra Šmelc

Primerjava vlog očeta in matere pri postavljanju meja v vzgoji otrok

izr. prof. dr. Nevenka Podgornik  

 

30. 8. 2018

Aneja Konič

Vpliv religije na vlogo žensk v Indiji

izr. prof. dr. Nevenka Podgornik  

 

3. 4. 2018

Amir Crnojević

Razvoj prostovoljstva v javnih socialnovarstvenih zavodih v Mestni občini Ljubljana

izr. prof. dr. Nevenka Podgornik  

 

18. 1. 2018

Dejan Košuta

SVZ Dutovlje in deinstitucionalizacija

prof. dr. Borut Rončević  

 

26. 10. 2017

Slavica Pilić

Vplivi Bownove terapije na človeško fizično telo in čustva

izr. prof. dr. Nevenka Podgornik  

 

9. 10. 2017

Anja Štepec

Primerjava pokojninskega sistema v Sloveniji in na Švedskem

izr. prof. dr. Nevenka Podgornik  

 

19. 9. 2017

Sara Novak

Dejavniki odločanja potrošnikov pri nakupu gaziranih sladkih pijač v Sloveniji

doc. dr. Janez Balkovec  

 

7. 9. 2017

NINA BOŽNAR

Dejavniki motivacije za izobraževanje in usposabljanje v večji javni organizaciji na področju zdravstva

prof. dr. Andrej Kovačič   

 

18. 1. 2017

Vesna Erak

Socialni pedagog kot del svetovalne službe

doc. dr. Nuša Erman  

 

19. 9. 2016

Tamara Kokol

Motivi za odločanje podjetnikov v Sloveniji za ustanovitev socialnega podjetja

prof. dr. Dejan Jelovac  

 

19. 9. 2016

Živan Stanič

Sistem pokojninskega zavarovanja v Sloveniji

izr. prof. dr. Nevenka Podgornik  

 

19. 9. 2016

Špela Novak

Odnos laične javnosti do paliativne nege

izr. prof. dr. Nevenka Podgornik  

 

29. 6. 2016

Jasmina Smajić Šupuk

Socialno podjetništvo kot možna oblika zaposlitve: študija primera delavnice za popravilo koles

prof. dr. Andrej Raspor  

 

7. 12. 2015

Petra Mohorič

Vpliv Evropske trgovinske politike na hrvaško konditorsko industrijo

prof. dr. Andrej Raspor  

 

22. 10. 2015

Primož Pangos

Postavljanje ciljev v osebnem življenju in poslovnem svetu

prof. dr. Andrej Kovačič   

 

25. 9. 2015

Klavdija Nahtigal

MEPI – AKTIVNO PREŽIVLJANJE PROSTEGA ČASA ZA MLADE

izr. prof. dr. Nevenka Podgornik  

 

11. 9. 2015

Anja Planina

Asertivnost v vsakdanjem življenju

doc. dr. Nuša Erman  

 

4. 9. 2015

Klaudija Kavšek

Dolgotrajna oskrba starejših

doc. dr. Nuša Erman  

 

20. 8. 2015

Anamarija Šega

Odnosi na delovnem mestu

izr. prof. dr. Nevenka Podgornik  

 

20. 8. 2015

Mark Saksida

Socialna klima v domu upokojencev Nova Gorica

izr. prof. dr. Nevenka Podgornik  

 

7. 7. 2015

Ida Štefanič

Zaposlovanje invalidov

izr. prof. dr. Nevenka Podgornik  

 

8. 6. 2015

Emelita Hadžimuratović

Odnos med staršema in vzgoja otrok

prof. dr. Sebastjan Kristovič  

 

9. 10. 2014

Anja Rijavec

Psihosocialna pomoč žrtvam nasilja v družini

izr. prof. dr. Nevenka Podgornik  

 

9. 10. 2014

Ana Nemec

Mladi in alkohol – nekoč in danes

izr. prof. dr. Nevenka Podgornik  

 

9. 10. 2014

Vlasta Vrtačič

Vloga tolmača za slovenski znakovni jezik v procesu izobraževanja gluhih

izr. prof. dr. Nevenka Podgornik  

 

20. 8. 2014

Vanja Jelnikar

Motnje hranjenja kot odraz družbenega položaja

izr. prof. dr. Nevenka Podgornik  

 

18. 8. 2014

Irena Šaćirović

Medosebni odnosi med mladimi in Facebook

prof. dr. Sebastjan Kristovič  

 

3. 9. 2013

Damjana Šegina

Dejavniki vpliva na zakasneli prehod iz mladosti v odraslost

izr. prof. dr. Nevenka Podgornik  

 

17. 7. 2013

Vida Jarc

Vpliv povečane brezposelnosti na psihično počutje strokovnih sodelavcev s področja zaposlovanja

izr. prof. dr. Nevenka Podgornik  

 

18. 6. 2013

Helena Rončević

Individualiziran program za otroke z avtizmom vključene v redni program osnovnošolskega izobraževanja

izr. prof. dr. Nevenka Podgornik