Diplomanti programa Psihosocialna pomoč (vs)

DOSTOP DO SPODAJ OMENJENIH DIPLOMSKIH NALOG JE NA PREJŠNJI SPLETNI STRANI.

ZAP. ŠT.

DATUM KANDIDAT-KANASLOV DIPLOMSKE NALOGEMENTOR/-ICASOMENTOR/-ICA
49.21. 10. 2019Nina JovanovićMehanizem relapsadoc. dr. Tjaša Stepišnih Perdih 
48.29. 9. 2020Daria MiroshnikovaVzgojne strategije, ki otrokom pomagajo pri prilagajanju na starševsko ločitev in sobivanje s svojim novim skrbnikomdoc.dr. Primož Rakovec 
47.16. 9. 2019Urška PetakAnaliza oblik pomoči za starše otrok s specifičnimi učnimi težavamidoc. dr. Jana Krivec 
46.16. 9. 2019Živa LederZdravljenje dvojne diagnoze v terapevtski skupnosti Sostrodoc. dr. Tjaša Stepišnih Perdih 
45.14. 9. 2019Andraž PogačnikVloga komune in lastne motivacije pri vzdrževanju abstinencedoc.dr. Primož Rakovec 
44.23. 10. 2019Martina PerkoMiselne napake odraslih otrok alkoholikovdoc.dr. Primož Rakovec 
43.4. 10. 2019Metka DroleAnaliza pojavnosti in zavedanja zlorab v primarni družinidoc. dr. Jana Krivec 
42.25. 9. 2019Almina SterleOdnosi med Slovenci in priseljenci iz Bosne in Hercegovineizr. prof. dr. Nevenka Podgornik 
41.26. 9. 2019Tarin LebanMotnje hranjenja in adolescencadoc. dr. Tjaša Stepišnih Perdih 
40.13. 9. 2019Anja RoganPovezanost samopodobe in odnosa do živali med mladostnikidoc. dr. Jana Krivec 
39.2. 7. 2019Polona UrginZasvojenost s prepovedanimi drogami in stigmatizacijaizr. prof. dr. Nevenka Podgornik 
38.2. 7. 2019Anita RegulaPrisotnost smisla pri odvisnikih od drog in alkohola v programu Zavod Pelikandoc. dr. Sebastjan Kristovič 
37.23. 5. 2019Natali MrevljeAnaliza osebne in družbene stigmatizacije oseb z motnjami v duševnem razvojudoc. dr. Jana Krivec 
36.25. 4. 2019Mitja DolinarAnaliza in pregled različnih obdobij zasvojenosti od prepovedanih drog in abstinence skozi osebno izkušnjodoc. dr. Jana Krivec 

35. 26.11.2018 je kandidatka Karolina Ovijač zagovarjala diplomsko nalogo z naslovom Povezanost joge s kakovostjo duševnega zdravjaMentorica kandidatki je bila doc. dr. Jana Krivec. 

35. 29.10.2018 je kandidatka Maja Kržišnik zagovarjala diplomsko nalogo z naslovom Samomorilnost med mladimiMentorica kandidatki je bila izr. prof. dr. Nevenka Podgornik. 

34.  18.10.2018 je kandidat Aleš Vrtovec zagovarjal diplomsko nalogo z naslovom Razumevanje in stigmatiziranje samomorilnosti med mladimi v SlovenijiMentorica kandidatu je bila doc. dr. Jana Krivec.

33.  30.8.2018 je kandidatka Lucija Pust zagovarjala diplomsko nalogo z naslovom Analiza osebnostnih značilnosti vrhunskih slovenskih šahistovMentorica kandidatki je bila doc. dr. Jana Krivec.

32.  30.8.2018 je kandidat Alan Hazdovac zagovarjal diplomsko nalogo z naslovom Razlogi za izbiro zdravljenja z marihuano. Mentorica kandidatu je bila doc. dr. Jana Krivec.

31. 6.7.2018 je kandidatka Renata Mlakar zagovarjala diplomsko nalogo z naslovom Prednosti in slabosti zdravljenja s psihedeličnimi substancami. Mentorica kandidatki je bila doc. dr. Jana Krivec. 

30. 21.6.2018 je kandidatka Marijana Gostečnik zagovarjala diplomsko nalogo z naslovom Poklic psihoterapevta – motivi, proces, poslanstvoMentorica kandidatki je bila doc. dr. Nevenka Podgornik. 

29. 3.4.2018 je kandidatka Nena Sirk zagovarjala diplomsko nalogo z naslovom Vloga svojcev pri izboljšanju kakovosti življenja dementnega starostnikaMentorica kandidatki je bila doc. dr. Nevenka Podgornik. 

28. 26.10.2017 je kandidatka Tanja Fister zagovarjala diplomsko nalogo z naslovom Bivalna enota kot dvig kvalitete življenja odraslih oseb z motnjo v duševnem razvoju. Mentorica kandidatki je bila doc. dr. Nevenka Podgornik. 

27. 26.10.2017 je kandidatka Slavica Pilić zagovarjala diplomsko nalogo z naslovom Vplivi Bownove terapije na človeško fizično telo in čustva. Mentorica kandidatki je bila doc. dr. Nevenka Podgornik. 

26. 26.10.2017 je kandidatka Ajda Čampa zagovarjala diplomsko nalogo z naslovom Vpliv terapije s pomočjo konj in psihosocialnega svetovanja na mladostnika z vedenjskimi težavami. Mentorica kandidatki je bila doc. dr. Jana Krivec, somentorica pa Metka Demšar Goljevšček.

25. 18.10.2017 je kandidatka Naja Oblak zagovarjala diplomsko nalogo z naslovom Analiza razvojnih odstopanj 4-5 letnih otrok glede na aktualne razvojne mejnike. Mentorica kandidatki je bila doc. dr. Jana Krivec. 

24. 10.10.2017 je kandidatka Tjaša Ravnikar zagovarjala diplomsko nalogo z naslovom Supervizija v psihoterapiji. Mentorica kandidatki je bila doc. dr. Nevenka Podgornik. 

23. 9.10.2017 je kandidatka Anja Ručna zagovarjala diplomsko nalogo z naslovom Psihično in fizično nasilje nad ženskami v Zgornjem Posočju. Mentorica kandidatki je bila doc. dr. Nevenka Podgornik. 

22. 9.10.2017 je kandidatka Katja Šalkovič zagovarjala diplomsko nalogo z naslovom Aspergerjev sindrom in kognitivno vedenjska terapija. Mentor kandidatki je bil doc. dr. Janez Mlakar.

21. 4.10.2017 je kandidatka Veronika Mrak zagovarjala diplomsko nalogo z naslovom Zdravljenje odvisnosti od alkohola in rehabilitacija po zdravljenju. Mentorica kandidatki je bila doc. dr. Jana Krivec.  

20. 2.10.2017 je kandidatka Darja Bitenc uspešno zagovarjala dinalogo z naslovom Povezanost tipov temperamenta z zadovoljstvom pri delu. Mentorica kandidatki je bila doc. dr. Jana Krivec. Zdravljenje odvisnosti od alkohola in rehabilitacija po zdravljenju

19. 26.9.2017 je kandidatka Irena Zelinšček zagovarjala diplomsko nalogo z naslovom Spodbujanje samostojnosti 1-3 letnih otrok v vrtcu. Mentorica kandidatki je bila doc. dr. Jana Krivec.

18. 19.9.2017 je kandidatka Ana David zagovarjala diplomsko nalogo z naslovom Analiza učinkovitosti dnevnega centra za otroke in mladostnike v okviru socialno varstvenih programov. Mentorica kandidatki je bila doc. dr. Jana Krivec. 

17. 8.9.2017 je kandidatka Katarina Štemulak zagovarjala diplomsko nalogo z naslovom Kriza smisla slovenskih mladostnikov in zasvojenost z mobilnim telefonom. Mentor kandidatki je bil doc. dr. Sebastjan Kristovič.

16. 16.5.2017 je kandidatka Manca Sladoje zagovarjala diplomsko nalogo z naslovomZadovoljstvo pri delu v javnem in zasebnem sektorju in njegovi vzroki. Mentorica kandidatki je bila doc. dr. Jana Krivec.

15. 6.1.2017 je kandidatka Jasna Mulej Legat zagovarjala diplomsko nalogo z naslovom Vpliv klasične glasbe na mladostnike s težko motnjo v duševnem razvoju. Mentor kandidatki je bil doc. dr. Sebastjan Kristovič.

14. 25.10.2016 je kandidatka Kaja Kraljevič zagovarjala diplomsko nalogo z naslovom Vpliv stila navezanosti na razumevanje osebne svobode. Mentor kandidatki je bil doc. dr. Janez Mlakar.

13. 18.10.2016 je kandidatka Tanja Gregorin zagovarjala diplomsko nalogo z naslovom Povezanost vzgojnih stilov staršev z razvojem samopodobe pri mladostnikih. Mentorica kandidatki je bila doc. dr. Jana Krivec. 

12. 18.10.2016 je kandidatka Pela Krašna zagovarjala diplomsko nalogo z naslovom Delo zaupnika v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Mentor kandidatki je bil doc. dr. Sebastjan Kristovič. 

11. 17.10.2016 je kandidatke Adela Černigoj zagovarjala diplomsko nalogo z naslovom Razlogi za starševstvo in pomen otrok v različnih kulturnih kontekstih. Mentorica kandidatki je bila doc. dr. Jana Krivec.  

10. 29. 9. 2016 je kandidatka Rosina Kočevar zagovarjala diplomsko nalogo z naslovom Uporaba pravljice na področju socialnih spretnosti oseb z motnjo v duševnem razvoju. Mentorica kandidatki je bila doc. dr. Nevenka Podgornik. 

9. 23. 9. 2016 je kandidatka Olga Ambrožič zagovarjala diplomsko nalogo z naslovom Pomen pričakovanj in bojazni staršev ter vloga vzgojiteljice na učinkovito uvajanje otrok v vrtec starih od enajst do šestintrideset-mesecev v praksi (študija primera konkretne skupine otrok letnika 2013/14). Mentorica kandidatki je bila doc. dr. Nevenka Podgornik. 

8. 19.5.2016 je kandidatka Nataša Gole zagovarjala diplomsko nalogo z naslovom Povezava med čustveno inteligenco vodje in zadovoljstvom zaposlenih. Mentor kandidatki je bil
doc. dr. Sebastjan Kristovič.

7. 9.5.2016 je kandidatka Žana Ovsenek zagovarjala diplomsko nalogo z naslovom Navezanost otrok. Mentor kandidatki je bil doc. dr. Janez Mlakar.

6. 22.10.2015 je kandidatka Furman Jerica zagovarjala diplomsko nalogo z naslovom Vpliv študija dramske igre na osebnostni razvoj in doživljanje študentov. Mentor kandidatki je bil doc. dr. Janez Mlakar.

5. 8.10.2015 je kandidatka Jovanović Ksenija zagovarjala diplomsko nalogo z naslovom Korelacija med bulimijo in depresijo – podobnosti in razlike. Mentorica kandidatki je bila doc. dr. Nevenka Podgornik.

4. 25.9.2015 je kandidatka Mirt Ana zagovarjala diplomsko nalogo z naslovom Osamosvajanje mladih odraslih. Mentorica kandidatki je bila doc. dr. Nevenka Podgornik.

3. 24.9.2015 je kandidatka Obreza Lara zagovarjala diplomsko nalogo z naslovom Obravnava disleksičnih otrok v slovenskih srednjih šolah. Mentorica kandidatki je bila viš. pred. dr. Jana Krivec.

2. 28.8.2015 je kandidatka Poš Mateja zagovarjala diplomsko nalogo z naslovom Uporaba kognitivno-vedenjskih metod v socialni integraciji otrok s posebnimi potrebami. Mentor kandidatki je bil doc. dr. Janez Mlakar.

1. 9.7.2015 je kandidatka Rataj Tjaša zagovarjala diplomsko nalogo z naslovom Pasti modernega starševstva. Mentorica kandidatki je bila doc. dr. Nevenka Podgornik.