Diplomanti programa Psihosocialna pomoč (VS)

Zaključne naloge naših diplomantk in diplomantov so objavljene v Repozitoriju samostojnih visokošolskih in višješolskih izobraževalnih organizacij – ReVIS na sledeči povezavi

DATUM

KANDIDAT-KA

NASLOV DIPLOMSKE NALOGE

MENTOR/-ICA

SOMENTOR/-ICA

6. 11. 2023

Ana Rameša

STIGMA DEBELOSTI

doc. dr. Jana Krivec 

 

2. 11. 2023

Milla Petkovšek

Uporaba antidepresivov pri zdravljenju motenj hranjenja

pred. Emil Karajić 

 

26. 10. 2023

Tjaša Fatur

VPLIV RAZLIČNIH STILOV VZGOJE NA ČUSTVENI, OSEBNOSTNI IN SOCIALNI RAZVOJ OTROKA

pred. Emil Karajić 

 

25. 10. 2023

Tamara Žibrek

POVEZAVE MED KRITIKAMI IN POHVALAMI V OTROŠTVU TER MED SAMOPODOBO V ODRASLOSTI

pred. Edina Šifrar 

 

20. 10. 2023

Maša Kužnik

UPORABA PSIHADELIKOV V PSIHOTERAPIJI

pred. Emil Karajić 

 

18. 10. 2023

Monika Pungerčar

POVEZAVA ZLORABE PSIHOAKTIVNIH SNOVI Z DOŽIVLJANJEM DRUŽINSKEGA NASILJA V OTROŠTVU

pred. Edina Šifrar 

 

13. 10. 2023

Aleksander Klobčar

Duševno zdravje in socialno življenje uporabnikov ŠENT Celeia Celje v času epidemije COVID-19

doc. dr. Tjaša Stepišnik Perdih 

 

13. 10. 2023

Špela Topolnik

BIOLOŠKI IN PSIHOSOCIALNI VPLIV NA NASTANEK MEJNE OSEBNOSTNE MOTNJE

pred. Emil Karajić 

 

12. 10. 2023

Ema Horvat

PREKOMERNA UPORABA ZASLONOV PRI OTROCIH IN SPOPADANJE STARŠEV Z OMEJITVAMI UPORABE LE-TEH.

pred. Emil Karajić 

 

9. 10. 2023

Sara Ferlič

NEVARNOSTI DRUŽBENIH OMREŽIJ IN NJIHOV VPLIV NA RAZVOJ DUŠEVNEGA ZDRAVJA PRI MLADIH

pred. Edina Šifrar 

 

9. 10. 2023

Manca Hrovat

UPORABA DRUŽBENIH OMREŽIJ IN DUŠEVNO ZDRAVJE MLADIH ODRASLIH

pred. Emil Karajić 

 

6. 10. 2023

Marinka Nedeljković

NUDENJE PSIHOSOCIALNE PODPORE STARŠEM OTROK Z MOTNJO AVTISTIČNEGA SPEKTRA

pred. Emil Karajić 

 

5. 10. 2023

Nejc Fink

KAKO OSEBE NEVTRALIZIRAJO LASTNO ŽIVALOJEDSKO VEDENJE?

pred. Emil Karajić 

 

5. 10. 2023

Lea Bolka

UPORABA GAMA-HIDROKSI BUTIRATA MED HOMOSEKSUALNIMI MOŠKIMI V SLOVENIJI

pred. Emil Karajić 

 

3. 10. 2023

Jasmina Ivanković

Uporaba psihosocialnih strategij in stres pri pripravi osebe na odvzem krvi

pred. Emil Karajić 

 

29. 9. 2023

Valentina Zupančič

Pojav stresa pri mladih odraslih ženskah

pred. Emil Karajić 

 

28. 9. 2023

Alja Leskošek

Porast anksioznosti pri dijakih tekom samoizolacije

pred. Emil Karajić 

 

28. 9. 2023

Maša Krkovič

PODPORA PARTNERJA V POPORODNEM OBDOBJU

doc. dr. Tjaša Stepišnik Perdih 

 

28. 9. 2023

Anja Leš

VPLIV PRENATALNEGA IN POSTNATALNEGA OBDOBJA NA POJAVNOST ATOPIJSKEGA DERMATITISA V ZGODNJEM OTROŠTVU

doc. dr. Urša Lamut 

 

28. 9. 2023

Alja Ana Križman

UPORABA IN ODNOS MLADIH DO ENERGIJSKIH PIJAČ

pred. Emil Karajić 

 

27. 9. 2023

Daniela Škof

POVEZAVA MED ORGANIZACIJSKO KLIMO IN STRESOM ZAPOSLENIH V SOCIALNO VARSTVENEM ZAVODU

pred. Edina Šifrar 

 

22. 9. 2023

Luka Klemenčič

Čuječnost kot orodje za soočanje s stresom med zaposlenimi

pred. Emil Karajić 

 

21. 9. 2023

Sanja Kolari

PRIMERJAVA SCHULTZ-HENCKEJEVE TIPOLOGIJE RAZVOJA OSEBNOSTI S TEORIJO NAVEZANOSTI

pred. Edina Šifrar 

 

20. 9. 2023

Jerica Okorn

Življenje s staršem, zasvojenim z alkoholom skozi oči odraslega

doc. dr. Tjaša Stepišnik Perdih 

 

12. 9. 2023

Biba Bernik

MOBBING IN SINDROM IZGORELOSTI PRI VARNOSTNEM OSEBJU V ZASEBNEM VAROVANJU

doc. dr. Predrag Ljubotina 

 

7. 9. 2023

Alma Šljivar Huskić

Bipolarna motnja v partnerskem odnosu: perspektiva osebe z diagnozo

pred. Emil Karajić 

 

6. 9. 2023

Ajda Urbanc

IZKUŠNJE IN KVALITETA ŽIVLJENJA AKTIVNEGA UPORABNIKA PREPOVEDANIH DROG

pred. Edina Šifrar 

 

1. 9. 2023

Teresa Čopi

PES V DELOVNEM OKOLJU KOT DEJAVNIK ZMANJŠEVANJA STRESA ZAPOSLENIH

pred. Emil Karajić 

 

29. 8. 2023

Ana Mojca Krajnc

KVALITETA ŽIVLJENJA OSEB S PARKINSONOVO BOLEZNIJO IN NJIHOVO SPREJEMANJE STANJA

pred. Nataša Helena Gadnik 

 

5. 7. 2023

Ana Dežman

Motnje srčnega ritma, izražanje čustev in uravnavanje stresa

doc. dr. Tjaša Stepišnik Perdih 

 

5. 7. 2023

Ajda Peterca

VZROKI STARŠEVSKEGA STRESA IN POTREBE PO PSIHOSOCIALNI POMOČI OB SOOČANJU Z NJIM

doc. dr. Tjaša Stepišnik Perdih 

 

8. 6. 2023

Neja Aupič

Vpliv zaprtja skupine anonimnih alkoholikov zaradi Covid-19 na njihove člane

pred. Emil Karajić 

 

6. 4. 2023

Teodor Kelc

Doživljanje psihosocialnih potreb onkoloških bolnikov v tercialni fazi bolezni

pred. Emil Karajić 

 

28. 3. 2023

Tadeja Štrucl Kodrič

Razvoj očetove vezi z otrokom

doc. dr. Tjaša Stepišnik Perdih 

 

1. 12. 2022

Tjaša Korbar Horvat

Obravnava anksioznih motenj z vedenjsko kognitivno terapijo

pred. Edina Šifrar 

 

26. 10. 2022

Anita Pertoci

Vloga terapevtskega psa v svetovalnem procesu pri mladostnikih z vedenjskimi in čustvenimi težavami – študija primera

doc. dr. 1 Izvajalec 

 

26. 10. 2022

Barbara Omerzel

Dnevni center Naj mladih ne vzgaja ulica kot most med mladostnikom in starši

pred. Emil Karajić 

 

20. 10. 2022

Alja Žibret Božič

Izkušnje strokovnih delavcev in odraslih oseb s posebnimi potrebami s celostno obravnavo le-teh v CUDV Radovljica

pred. Emil Karajić 

 

20. 10. 2022

Majda Blažič

Čuječnost kot orodje za obvladovanje anksioznih motenj

pred. Emil Karajić 

 

12. 10. 2022

Melani Ploj

Povezanost redne fitnes vadbe in telesne samopodobe

doc. dr. Tjaša Stepišnik Perdih 

 

28. 9. 2022

Pia Brolih Djilas

Značilnosti kvalitetnega partnerskega odnosa

doc. dr. Tjaša Stepišnik Perdih 

 

23. 9. 2022

Aleksandra Vasiljević

Terapevtski dejavniki skupine v visokopražnih programih, namenjenih uporabnikom prepovedanih drog

doc. dr. Tjaša Stepišnik Perdih 

 

21. 9. 2022

Darja Tahirović

Vpliv miselnih napak na vedenje

doc. dr. 1 Izvajalec 

 

12. 9. 2022

Pia Lapanja

Družbena omrežja in samopodoba med mladimi

prof. dr. Sebastjan Kristovič 

 

19. 8. 2022

Petra Kikelj

Transcendentalna meditacija in njeni učinki na telesno in duševno zdravje

pred. Emil Karajić 

 

6. 7. 2022

Katja Krivograd

Analiza občutka varnosti v času pandemije COVID-19 in iz nje izhajajočih ukrepov

doc. dr. Jana Krivec 

 

9. 6. 2022

Jakob Černigoj

Narcisizem pri otrocih

doc. dr. Jana Krivec 

 

11. 2. 2022

Kaja Kovačič

Pojavnost, diagnostika, obravnava in preventiva duševnih stisk žensk v obporodnem obdobju v Sloveniji

doc. dr. Jana Krivec 

 

3. 2. 2022

Ajda Špacapan

Pomen interoceptivnega zavedanja pri plesalcih

doc. dr. Tjaša Stepišnik Perdih 

 

10. 1. 2022

Mojca Princes

Socialna izključenost oseb z zmanjšanimi zmožnostmi v primerjavi z lokalno populacijo v Obalni regiji

izr. prof. dr. Nevenka Podgornik 

 

18. 11. 2021

Elizabeta Stojko

Realitetna terapija v praksi

izr. prof. dr. Nevenka Podgornik 

 

21. 10. 2021

Nastja Primožič

Vpliv zdravljenja zasvojenosti na osebno rast uporabnikov v terapevtski skupnosti Društva Projekt Človek – Sopotnica

pred. Emil Karajić 

 

21. 10. 2021

Aljaž Osredkar

Istospolni pari in starševstvo

pred. Emil Karajić 

 

21. 10. 2021

Anja Rupnik

Samopodoba žensk z ADHD v sodobni družbi

pred. Emil Karajić 

 

28. 9. 2021

Anna Baluta

Prokrastinacija pri študentih: prisotnost znakov vedenjske zasvojenosti?

doc. dr. Jana Krivec 

 

22. 9. 2021

Eva Križaj

Povezovanje dveh pristopov: Kognitivno-vedenjska umetnostna terapija

doc. dr. 1 Izvajalec 

 

22. 9. 2021

Petra Dežman

Odnosi v družini in reševanje konfliktov v njej

doc. dr. Tjaša Stepišnik Perdih 

 

21. 9. 2021

Nina Čeh

Bolnišnično zdravljenje anoreksije nervoze otrok in mladostnikov

doc. dr. Tjaša Stepišnik Perdih 

 

21. 9. 2021

Anja Furlan

Vpliv veganstva in presnojedstva na ortoreksijo

doc. dr. 1 Izvajalec 

 

3. 9. 2021

Sandi Verščaj

Analiza posledic odsotnosti očetove vloge pri razvoju sina

doc. dr. Jana Krivec 

 

30. 8. 2021

Ajda Urša Kogovšek Sfiligoj

Strah pred porodom

doc. dr. 1 Izvajalec 

 

31. 5. 2021

Keli Rejec

Težave v komunikaciji med najstniki in starši

izr. prof. dr. Nevenka Podgornik 

 

21. 10. 2020

Nina Jovanović

Mehanizem relapsa pri PAS

doc. dr. Tjaša Stepišnik Perdih 

 

29. 9. 2020

Daria Miroshnikova

Vzgojne strategije, ki otrokom pomagajo pri prilagajanju na starševsko ločitev in sobivanje s svojim novim skrbnikom

doc. dr. 1 Izvajalec 

 

16. 9. 2020

Živa Leder

Zdravljenje dvojne diagnoze v terapevtski skupnosti Sostro

doc. dr. Tjaša Stepišnik Perdih 

 

16. 9. 2020

Urška Petak

Analiza oblik pomoči za starše otrok s specifičnimi učnimi težavami

doc. dr. Jana Krivec 

 

14. 9. 2020

Andraž Pogačnik

Vloga komune in lastne motivacije pri vzdrževanju abstinence

doc. dr. 1 Izvajalec 

 

23. 10. 2019

Martina Perko

Miselne napake odraslih otrok alkoholikov

doc. dr. 1 Izvajalec 

 

4. 10. 2019

Metka Drole

Analiza pojavnosti in zavedanja zlorab v primarni družini

doc. dr. Jana Krivec 

 

26. 9. 2019

Tarin Leban

Motnje hranjenja in adolescenca

doc. dr. Tjaša Stepišnik Perdih 

 

25. 9. 2019

Almina Sterle

Odnosi med Slovenci in priseljenci iz Bosne in Hercegovine

izr. prof. dr. Nevenka Podgornik 

 

13. 9. 2019

Anja Rogan

Povezanost samopodobe in odnosa do živali med mladostniki

doc. dr. Jana Krivec 

 

2. 7. 2019

Polona Ugrin

Zasvojenost s prepovedanimi drogami in stigmatizacija

izr. prof. dr. Nevenka Podgornik 

 

2. 7. 2019

Anita Regula

Prisotnost smisla pri odvisnikih od drog in alkohola v programu Zavod Pelikan

prof. dr. Sebastjan Kristovič 

 

23. 5. 2019

Natali Mrevlje

Analiza osebne in družbene stigmatizacije oseb z motnjami v duševnem razvoju

doc. dr. Jana Krivec 

 

25. 4. 2019

Mitja Dolinar

Analiza in pregled različnih obdobij zasvojenosti od prepovedanih drog in abstinence skozi osebno izkušnjo

doc. dr. Jana Krivec 

 

26. 11. 2018

Karolina Ovijač

Povezanost vadbe joge s kakovostjo duševnega zdravja

doc. dr. Jana Krivec 

 

29. 10. 2018

Maja Kržišnik

Samomor med mladimi

izr. prof. dr. Nevenka Podgornik 

 

18. 10. 2018

Aleš Vrtovec

Razumevanje in stigmatiziranje samomorilnosti med mladimi v Sloveniji

doc. dr. Jana Krivec 

 

16. 10. 2018

Lucija Pust

Analiza osebnostnih značilnosti vrhunskih slovenskih šahistov

doc. dr. Jana Krivec 

 

30. 8. 2018

Alan Hazdovac

Razlogi za izbiro zdravljenja z marihuano

doc. dr. Jana Krivec 

 

6. 7. 2018

Renata Mlakar

Prednosti in slabosti zdravljenja s psihadeličnimi substancami

doc. dr. Jana Krivec 

 

21. 6. 2018

Marijana Gostečnik

Poklic psihoterapevta – motivi, proces, poslanstvo

izr. prof. dr. Nevenka Podgornik 

 

3. 4. 2018

Nena Sirk

Vloga svojcev pri izboljšanju kakovosti življenja dementnega starostnika

izr. prof. dr. Nevenka Podgornik 

 

26. 10. 2017

Tanja Fister

Bivalna enota kot dvig kvalitete življenja odraslih oseb z motnjo v duševnem razvoju

izr. prof. dr. Nevenka Podgornik 

 

26. 10. 2017

Ajda Čampa

Vpliv terapije s pomočjo konj in psihosocialnega svetovanja na mladostnika z vedenjskimi težavami

doc. dr. Jana Krivec 

 

18. 10. 2017

Naja Oblak

Analiza razvojnih odstopanj 4-5 letnih otrok glede na aktualne razvojne mejnike

doc. dr. Jana Krivec 

 

10. 10. 2017

Tjaša Ravnikar

Supervizija psihoterapevtskega procesa

izr. prof. dr. Nevenka Podgornik 

 

9. 10. 2017

Anja Ručna

Psihično in fizično nasilje nad ženskami v Zgornjem Posočju

izr. prof. dr. Nevenka Podgornik 

 

9. 10. 2017

Katja Šalkovič

Aspergerjev sindrom in kognitivno vedenjska terapija

doc. dr. Janez Mlakar 

 

4. 10. 2017

Veronika Mrak

Zdravljenje odvisnosti od alkohola in rehabilitacija po zdravljenju

doc. dr. Jana Krivec 

 

2. 10. 2017

Darja Bitenc

Vpliv neverbalne komunikacije na prvi vtis pri vključitvi v skupino rekreacijske športne vadbe

doc. dr. Jana Krivec 

 

26. 9. 2017

Irena Zelinšček

Spodbujanje samostojnosti 1-3 letnih otrok v vrtcu

doc. dr. Jana Krivec 

 

19. 9. 2017

Ana David

Analiza učinkovitosti dnevnega centra za otroke in mladostnike v okviru socialno varstvenih programov

doc. dr. Jana Krivec 

 

8. 9. 2017

Katarina Štamulak

Kriza smisla slovenskih mladostnikov in zasvojenost z mobilnim telefonom

prof. dr. Sebastjan Kristovič 

 

16. 5. 2017

Manca Sladoje

Zadovoljstvo pri delu v javnem in zasebnem sektorju in njegovi vzroki

doc. dr. Jana Krivec 

 

6. 1. 2017

Jasna Mulej Legat

Vpliv klasične glasbe na mladostnike s težko motnjo v duševnem razvoju

prof. dr. Sebastjan Kristovič 

 

25. 10. 2016

Kaja  Kraljevič

Vpliv stila navezanosti na razumevanje osebne svobode

doc. dr. Janez Mlakar 

 

18. 10. 2016

Tanja Gregorin

Povezanost vzgojnih stilov staršev z razvojem samopodobe pri mladostnikih

doc. dr. Jana Krivec 

 

18. 10. 2016

Pela Krašna

Delo zaupnika v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami

prof. dr. Sebastjan Kristovič 

dr. Andreja Lavrič 

17. 10. 2016

Adela Černigoj

Razlogi za starševstvo in pomen otrok v različnih kulturnih kontekstih

doc. dr. Jana Krivec 

 

29. 9. 2016

Rosina Kočevar

Uporaba pravljice na področju socialnih spretnosti oseb z motnjo v duševnem razvoju

izr. prof. dr. Nevenka Podgornik 

 

23. 9. 2016

Olga Ambrožič

Pomen pričakovanj in bojazni staršev ter vloga vzgojiteljice na učinkovito uvajanje otrok v vrtec starih od enajst do šestintrideset-mesecev v praksi (študija primera konkretne skupine otrok letnika 2013/14)

izr. prof. dr. Nevenka Podgornik 

 

19. 5. 2016

Nataša Gole

Povezava med čustveno inteligenco vodje in zadovoljstvom zaposlenih

prof. dr. Sebastjan Kristovič 

 

9. 5. 2016

Žana Ovsenek

Navezanost otrok

doc. dr. Janez Mlakar 

 

22. 10. 2015

Jerica Furman

Vpliv študija dramske igre na osebnostni razvoj in doživljanje študentov

doc. dr. Janez Mlakar 

 

8. 10. 2015

Ksenija Jovanović

Korelacija med bulimijo in depresijo – podobnosti in razlike

izr. prof. dr. Nevenka Podgornik 

 

25. 9. 2015

Ana Mirt

Osamosvajanje mladih odraslih

izr. prof. dr. Nevenka Podgornik 

 

24. 9. 2015

Lara Obreza

Obravnava disleksičnih otrok v slovenskih srednjih šolah

doc. dr. Jana Krivec 

 

28. 8. 2015

Mateja Poš

Uporaba kognitivno-vedenjskih metod v socialni integraciji otrok s posebnimi potrebami

doc. dr. Janez Mlakar 

 

9.7.2015

Tjaša Rataj

Pasti modernega starševstva

izr. prof. dr. Nevenka Podgornik