Diplomanti programa Psihosocialna pomoč / Psihosocialno svetovanje (MAG)

Zaključne naloge naših diplomantk in diplomantov so objavljene v Repozitoriju samostojnih visokošolskih in višješolskih izobraževalnih organizacij – ReVIS na sledeči povezavi

DATUM

KANDIDAT-KA

NASLOV DIPLOMSKE NALOGE

MENTOR/-ICA

SOMENTOR/-ICA

25. 10. 2023

Martina Perko

KOGNITIVNE, VEDENJSKE IN PSIHOSOMATSKE ZNAČILNOSTI ODRASLIH OTROK STARŠEV S ŠKODLJIVO RABO ALKOHOLA

doc. dr. Tjaša Stepišnik Perdih 

 

23. 10. 2023

Barbara Muhič

KAKO OTROCI V OSNOVNI ŠOLI DOŽIVLJAJO OCENJEVANJE ZNANJA?

doc. dr. Jana Krivec 

 

17. 10. 2023

dr. Barbara Hvalič Erzetič

POVEZAVA MED DUŠEVNIM ZDRAVJEM IN USPEŠNOSTJO PODJETNIKOV

doc. dr. Jana Krivec 

 

10. 10. 2023

Petra Škabar

Motivacija za izbiro psihoterapevtskega ali svetovalnega poklica

prof. dr. Sebastjan Kristovič 

 

4. 10. 2023

Tamara Bon

UČINKI ENOMESEČNEGA PRAKTICIRANJA VIZUALIZACIJE NA POJAV RUMINACIJE PRI POSAMEZNIKU

doc. dr. Tjaša Stepišnik Perdih 

 

21. 9. 2023

Mateja Kulot

SIMPTOMI DEPRESIJE, TVEGANI VZORCI PITJA IN ZADOVOLJSTVO Z ŽIVLJENJEM MED GIBALNO AKTIVNIMI IN NEAKTIVNIMI DIJAKI

doc. dr. Tjaša Stepišnik Perdih 

 

29. 8. 2023

Polona Završnik

Aleksitimija in regulacija čustev pri posameznicah obolelih za rakom dojk

doc. dr. Tjaša Stepišnik Perdih 

 

12. 7. 2023

Slavka Brajović Hajdenkumer

VREDNOST SPLETNE PLATFORME POSVETUJ.SE ZA BOLNIKE S KRVNIM RAKOM

doc. dr. Tjaša Stepišnik Perdih 

 

5. 7. 2023

Tina Fratina Žagar

POTREBA PO PSIHOSOCIALNI OBRAVNAVI ATLETOV V PIONIRSKIH IN MLADINSKIH KATEGORIJAH

doc. dr. Tjaša Stepišnik Perdih 

 

5. 7. 2023

Silva Knez

Integracija brainspotting terapije v kognitivno-vedenjsko terapijo

doc. dr. Tjaša Stepišnik Perdih 

pred. Emil Karajić

5. 7. 2023

Valerija Kepnik

DOŽIVLJANJE STARŠEVSKE IZGORELOSTI

doc. dr. Tjaša Stepišnik Perdih 

 

8. 6. 2023

Pascale Emily Pečnik

Psihosocialne posledice zaprtja šol in spremljevalnih ukrepov na otroke v času epidemije covid-19 v Sloveniji

izr. prof. dr. Nevenka Podgornik 

 

29. 3. 2023

Dita Horvatiček

Tek, duhovnost in osebna rast ali kako si posameznik lahko pomaga pri spreminjanju prepričanj in izboljšavi kvalitete življenja

doc. dr. 1 Izvajalec 

 

17. 3. 2023

Kristina Trstenjak

Razumevanje psihoze

doc. dr. 1 Izvajalec 

 

17. 3. 2023

Tjaša Trnovšek

Notranji glas motenj hranjenja pri osebah z anoreksijo nervoso in pri osebah z bulimijo nervoso

doc. dr. 1 Izvajalec 

 

17. 3. 2023

Lara Plajh

Učinki tehnike TRE na kakovost življenja posameznikov s sindromom fibromialgije

doc. dr. Tjaša Stepišnik Perdih 

 

14. 3. 2023

Veronika Humar

Prikaz psihosocialnih potreb umirajočih starostnikov v postmoderni dobi skozi percepcijo sodobnega romana

prof. dr. Sebastjan Kristovič 

izr. prof. dr. Tea Golob

7. 2. 2023

Vilma Planinc

Uporaba kognitivno vedenjske terapije pri izgubljanju prekomerne telesne teže

doc. dr. 1 Izvajalec 

doc. dr. Urša Lamut

26. 1. 2023

Klara Selšek

Prazno naročje – polne misli; neplodnost in kognitivno-vedenjska metoda

doc. dr. 1 Izvajalec 

 

13. 1. 2023

Ernada Kovačević

Skrb za duševno zdravje brezdomcev na Primorskem

doc. dr. 1 Izvajalec 

 

23. 11. 2022

Špela Tkalec

Poporodne duševne motnje

doc. dr. 1 Izvajalec 

 

28. 10. 2022

Ajda Bezenšek Špetič

Psihosocialna podpora družinam otrok z redkimi boleznimi v Sloveniji

izr. prof. dr. Nevenka Podgornik 

 

26. 10. 2022

Tanja Fister

Bivanjska organizacija pri obravnavi starostnikov z motnjo v duševnem razvoju

doc. dr. Jana Krivec 

 

26. 10. 2022

Ajda Čampa

Učinek psihoterapevtskega dela s konji na otroke in mladostnike s psihosomatskimi težavami

doc. dr. Jana Krivec 

 

26. 10. 2022

Alma Pašanović

Učinki programa psihosocialne pomoči “Roza” v slovenskem združenju za boj proti raku dojk Europa Donna

doc. dr. 1 Izvajalec 

 

19. 10. 2022

Jaka Kovačič

Čustvena regulacija in kakovost partnerskega odnosa

doc. dr. 1 Izvajalec 

 

19. 10. 2022

Tadeja Kolander

Psihosocialna podpora za obvladovanje psihosocialnih obremenitev medicinskih sester

doc. dr. 1 Izvajalec 

 

13. 10. 2022

Maša Ošabnik Plemelj

Predelava psihične travme s pomočjo metode Brainspotting

prof. dr. 2 Izvajalec  

 

12. 10. 2022

Klaudija Vertačnik

Analiza primera rizičnih dejavnikov za pojav izgorelosti, procesa bolezni, obravnave in rehabilitacije

doc. dr. Tjaša Stepišnik Perdih 

 

12. 10. 2022

Romana Zupan

Notranji dialog medicinske sestre ob komunikaciji z verbalno nasilnim pacientom

doc. dr. 1 Izvajalec 

 

6. 10. 2022

Simon Cigoj

Misli, čustva in vedenje pri svojcih oskrbovalcih oseb z demenco

doc. dr. 1 Izvajalec 

 

30. 9. 2022

Urška Petak

Analiza oblik pomoči za starše otrok z izkušnjo žalovanja

doc. dr. Primož Rakovec (Z)

 

28. 9. 2022

Vida Kezele

Interes državljanov Republike Hrvaške in Republike Slovenije za psihosocialno svetovanje v naravi

doc. dr. 1 Izvajalec 

 

25. 8. 2022

Tatjana Golub Lolovski

Povezanost perfekcionizma z motnjami spanja

doc. dr. 1 Izvajalec 

 

11. 7. 2022

Lidija Koritnik

Dejavniki izida psihoterapevtskega procesa z vidika klienta

doc. dr. 1 Izvajalec 

 

11. 7. 2022

Anita Regula

Doživljanje šolanja na daljavo pri starših otrok s posebnimi potrebami

doc. dr. Tjaša Stepišnik Perdih 

doc. dr. Urša Lamut

6. 7. 2022

Nataša Božnar

Študija primerov: vpliv dolgotrajnega trpinčenja na zaposlene

doc. dr. 1 Izvajalec 

 

6. 7. 2022

Anita Erženičnik

Perfekcionizem in občutek varnosti

doc. dr. 1 Izvajalec 

 

11. 3. 2022

Viktorija Zupančič

Suicidalnost skozi prizmo stilov navezanosti v odrasli dobi z vidika psihoterapevtske obravnave

doc. dr. 1 Izvajalec 

 

19. 11. 2021

Petra Zajc

Travmatizacija kot poklicno tveganje svetovalca pri delu z žrtvami nasilja

doc. dr. 1 Izvajalec 

 

18. 10. 2021

Siena Krušič

Analiza spremenljivosti in povezanosti stilov navezanosti ter samopodobe

doc. dr. Jana Krivec 

 

10. 9. 2021

Emil Karajić

Učinkovitost strnjenega MBSR tečaja čuječnosti v spletni obliki

doc. dr. 1 Izvajalec 

 

30. 8. 2021

Edina Šifrar

Kognitivno vedenjski pristop in uporaba čuječnosti pri obravnavi klientov s travmatsko izkušnjo

doc. dr. 1 Izvajalec 

 

29. 3. 2021

Rok Hribar

Preventivni in kurativni učinki kognitivno-vedenjskega svetovanja v primeru kronične bolezni

doc. dr. 1 Izvajalec 

 

21. 1. 2021

Nastja Vernik

Psihosocialna pomoč vedenjsko težavnim otrokom in njihovim staršem

doc. dr. 1 Izvajalec 

 

8. 1. 2021

Anja Medved

Opredelitev doživljanja varnosti in doživljanja svobode pri brezdomcih in analiza njune medsebojne povezave

doc. dr. Jana Krivec 

 

30. 11. 2020

Mikela Veren

Pojav travme ob nenadni smrti bližnje osebe in podpora žalujočim pri prebolevanju izgube

doc. dr. Andreja Poljanec 

doc. dr. Erika Džajić Uršič

5. 11. 2020

Katja Knuplež

Povezanost aktivnega ukvarjanja s športom in samopodobe mladostnika

doc. dr. Jana Krivec 

 

29. 10. 2020

Marta Plahuta

Kognitivno-vedenjsko svetovanje in uporaba čuječnosti pri motnjah hranjenja

doc. dr. 1 Izvajalec 

 

8. 10. 2020

Teja Boštjančič

Nasilje v družini nad otroki kot dejavnik tveganja za razvoj težav v duševnem zdravju

izr. prof. dr. Nevenka Podgornik 

 

30. 9. 2020

Irena Stubelj Marinič

Integracija kognitivno-vedenjske terapije in relacijske družinske terapije

doc. dr. 1 Izvajalec 

 

18. 9. 2020

Petra Šeme

Medsebojni odnosi v organizaciji in osmišljenost dela

prof. dr. Sebastjan Kristovič 

 

30. 6. 2020

David Cej

Primerjava klasičnega kognitivno-vedenjskega pristopa in kognitivno-vedenjskega pristopa temelječega na čuječnosti za skupinsko obravnavo depresije

doc. dr. 1 Izvajalec 

 

25. 5. 2020

Pela Krašna

Stresne okoliščine pri potapljaču reševalcu

prof. dr. Borut Rončević 

doc. dr. Jana Krivec

13. 3. 2020

Erika Krvina

Posledice odraščanja ob toksičnih starših

doc. dr. Robert Oravecz 

 

28. 11. 2019

Aneta Curavić

Integracija otrok s posebnimi potrebami – primerjava Italija/Slovenija

doc. dr. Andreja Poljanec 

 

30. 10. 2019

Sara Černe

Stili navezanosti in osebnostne značilnosti pri partnerjih

doc. dr. Jana Krivec 

 

25. 10. 2019

Ana Mirt

Prokrastinacija med študenti

izr. prof. dr. Nevenka Podgornik 

 

24. 10. 2019

Marjeta Malešič

Kraljestvo vrednot, samopreseganje in iskanje smisla v pravljicah

prof. dr. Sebastjan Kristovič 

izr. prof. dr. Tea Golob

26. 9. 2019

Jana Jemec

Pozitivni vplivi informacijske in komunikacijske tehnologije pri soočanju mladostnikov s psihosocialnimi težavami

doc. dr. Jana Krivec 

 

13. 9. 2019

Mojca Rakovič

Zasvojenost z odnosi pri žrtvah nasilja in zlorab

izr. prof. dr. Nevenka Podgornik 

 

2. 7. 2019

Špela Podnar

Spoprijemanje z anksioznostjo v Sloveniji

izr. prof. dr. Nevenka Podgornik 

 

27. 6. 2019

Tjaša Popović

Povezanost interakcije in vzgojnih stilov z vzdrževanjem pozornosti predšolskih otrok

doc. dr. Jana Krivec 

 

5. 3. 2019

Pina Gorišek

Analiza doživljanja in odziva prodajalca v konfliktu s stranko

doc. dr. Jana Krivec 

 

14. 1. 2019

Jaka Čokl

Vloga metakognicije v kognitivno-vedenjski terapiji

doc. dr. Janez Mlakar 

 

17. 11. 2018

Ana Podlipnik

Reševanje konfliktov med otroki in starši

doc. dr. Robert Oravecz 

 

6. 11. 2018

Natalija Spark

Gluhota v psihoterapiji

doc. dr. Janez Mlakar 

 

10. 10. 2018

Vida Mlakar

“Ogledalo, ogledalo na steni povej” ali pravi obraz anoreksije nervoze

izr. prof. dr. Nevenka Podgornik 

 

6. 9. 2018

Evija Evelin Zavrl

Vpliv psihosocialnih dejavnikov na odločitev za oskrbo duševnega zdravja

doc. dr. Janez Mlakar 

 

30. 8. 2018

MARTINA PALISKA ŠAINA

Sprostitvene tehnike za preprečevanje stresa, ki vpliva na šolski uspeh

doc. dr. Janez Mlakar 

 

30. 8. 2018

Daša Cek Stepančič

Celostna obravnava otrok in mladostnikov v vzgoji in izobraževanju

prof. dr. Sebastjan Kristovič 

 

10. 5. 2018

Patricija Kožuh

Doživljajski vidiki sočutja do sebe

doc. dr. Janez Mlakar 

 

18. 10. 2017

Maja Volarič

Obsesivno-kompulzivna motnja in kognitivno-vedenjska psihoterapija

doc. dr. Janez Mlakar 

 

9. 10. 2017

Jan Valenčič

Vpliv kognitivnih konstruktov na pojavljanje in obvladovanje stresa

doc. dr. Janez Mlakar 

 

4. 10. 2017

Mitja Žerovc

Doživljanje spletne pornografije skozi prizmo navezanosti v odraslosti

prof. dr. Sebastjan Kristovič 

 

26. 9. 2017

Tina Velišček

Čustvena preobremenjenost psihosocialnih pomočnikov beguncem

doc. dr. Jana Krivec 

doc. dr. 1 Izvajalec

7. 7. 2017

Pia Merc

Logoterapevtski elementi v pravljicah

prof. dr. Sebastjan Kristovič 

izr. prof. dr. Tea Golob

5. 6. 2017

Eva Manfreda

Strategije samopomoči pri obvladovanju anksioznosti

doc. dr. Janez Mlakar 

 

11. 4. 2017

Tina Župan

Spoprijemanje s stresom pri osebah s kroničnimi vnetnimi črevesnimi boleznimi

doc. dr. Janez Mlakar 

 

25. 10. 2016

Damjan Verhovc

Psihološka priprava  športnika

doc. dr. Janez Mlakar 

 

19. 9. 2016

Alenka Gerdin

Primerjava kognitivne strukture pri depresivnih in nedepresivnih osebah na primeru delovnih odnosov

doc. dr. Janez Mlakar 

 

25. 8. 2016

Lea Bernik Urankar

Učinkovitost tešenja psihičnih potreb oseb z gibalno oviranostjo

izr. prof. dr. Nevenka Podgornik 

 

19. 5. 2016

Irena Baša

Komunikacija v podjetju kot pomemben pokazatelj dobrih medsebojnih odnosov med zaposlenimi in vodstvom

izr. prof. dr. Nevenka Podgornik 

 

24. 11. 2015

Darja Kalamar Frece

Mladi in kriza smisla življenja

prof. dr. Sebastjan Kristovič 

 

25. 9. 2015

Sonja Gorup Špenko

Metoda “Voice dialogue” v psihoterapevtski praksi – Analiza literature in strokovne utemeljitve uporabnosti metode v psihoterapevtskem procesu

doc. dr. Janez Mlakar 

 

1. 9. 2015

Primož Rakovec

Kognitivno vedenjski coaching čustvene inteligence

doc. dr. Janez Mlakar 

izr. prof. dr. Tea Golob

25. 8. 2015

Karin Mermolja

Depresivnost pri osebah odvisnih od alkohola

doc. dr. Janez Mlakar 

 

5. 6. 2015

Bojana Škabar

Stil navezanosti v odraslosti v povezavi s seksualnim vedenjem na internetu

izr. prof. dr. Nevenka Podgornik 

 

27. 11. 2014

Dragica Pavšič Gerenčer

Osebe z duševno motnjo depresija ter njihovo vključevanje v socialno in delovno okolje

izr. prof. dr. Nevenka Podgornik 

 

27. 10. 2014

Petra Šibav

Reševanje partnerskih konfliktov

izr. prof. dr. Nevenka Podgornik 

 

14. 2. 2014

Zuzanna Kraskova

Psihosocialna pomoč osebam po prestani zaporni kazni

doc. dr. Janez Mlakar  , izr. prof. dr. Nevenka Podgornik