Diplomanti programa Psihosocialne pomoči (mag)

ZAP. ŠT.

DATUM KANDIDAT-KANASLOV MAGISTRSKE NALOGEMENTOR/-ICASOMENTOR/-ICA
45.29. 10. 2020Katja KnupležPovezanost aktivnega ukvarjanja s športom in samopodobe mladostnikadoc. dr. Jana Krivec 
44.29. 10. 2020Marta PlahutaKognitivno-vedenjsko svetovanje in uporaba čuječnosti pri motnjah hranjenjadoc. dr. Primož Rakovec 
43.8. 10. 2020Teja BoštjančičNasilje v družini nad otroki kot dejavnik tveganja za razvoj težav v duševnem zdravjuizr. prof. dr. Nevenka Podgornik 
42.30. 9. 2020Irena Studelj MariničIntegracija kognitivno-vedenjske terapije in relacijske družinske terapijedoc. dr. Primož Rakovec 
41.18. 9. 2020Petra ŠemeMedsebojni odnosi v organizaciji in osmišljenost deladoc. dr. Sebastjan Kristovič 
40.30. 6. 2020David CejPrimerjava klasičnega kognitivno-vedenjskega pristopa in kognitivno-vedenjskega pristopa temelječega na čuječnosti za skupinsko obravnavo depresijedoc. dr. Primož Rakovec 
39.25. 5. 2020Pela KrašnaStresne okoliščine pri potapljačih reševalcihprof. dr. borut Rončevičdoc. dr. Jana Krivec
38.13. 3. 2020Erika KrvinaPosledice odraščanja ob toksičnih staršihdoc. dr. Robert Oravecz 
37.28. 11. 2019Aneta CuravićInkluzija otrok s posebnimi potrebami. Primerjava med Slovenijo in Italijodoc. dr. Andreja Poljanec 
36.25. 10. 2019Ana MirtProkrastinacija med študentiizr. prof. dr. Nevenka Podgornik 
35.30. 10. 2019Sara ČerneStili navezanosti in osebnostne značilnosti pri partnerjihdoc. dr. Jana Krivec 
34.24. 10. 2019Marjeta MalešičPozitivni vplivi informacijske in komunikacijske tehnologije pri soočanju mladostnikov s psihosocialnimi težavamidoc. dr. Sebastjan Kristovičizr. prof. dr. Tea Golob
33.26. 9. 2019Jana JemecPozitivni vplivi informacijske in komunikacijske tehnologije pri soočanju mladostnikov s psihosocialnimi težavamidoc. dr. Jana Krivec 
32.13. 9. 2019Mojca RakovičZasvojenost z odnosi pri žrtvah nasilja in zlorabizr. prof. dr. Nevenka Podgornik 
31.2. 7.2019Špela PodnarSpoprijemanje z anksioznostjo v Slovenijiizr. prof. dr. Nevenka Podgornik 
30.27. 6. 2019Tjaša PopovićPovezanost interakcije in vzgojnih stilov z vzdrževanjem pozornosti predšolskih otrokdoc. dr. Jana Krivec 
29.5. 3. 2019Pina GorišekUpravljanje aktivnega staranja zaposlenih v organizacijahdoc. dr. Jana Krivec 
28.14. 1. 2019Jaka ČoklAnaliza doživljanja in odziva prodajalca v konfliktu s strankodoc. dr. Janez Mlakar 

2018

27. 17.11.2018 je kandidatka Ana Podlipnik uspešno zagovarjala magistrsko nalogo z naslovom “Reševanje konfliktov med otroki in starši”Mentor je bil doc. dr. Robert Oravecz.

26. 6.11.2018 je kandidatka Natalija Spark uspešno zagovarjala magistrsko nalogo z naslovom “Gluhota v psihoterapiji”Mentor je bil doc. dr. Janez Mlakar.

25. 10.10.2018 je kandidatka Vida Mlakar uspešno zagovarjala magistrsko nalogo z naslovom “Ogledalo, ogledalo na steni povej” ali pravi obraz anoreksije nervoze. Mentorica kandidatki je bila izr. prof. dr. Nevenka Podgornik.

24. 6.9.2018 je kandidatka Evija Evelin Zavrl uspešno zagovarjala magistrsko nalogo z naslovom “Vpliv psihosocialnih dejavnikov na odločitev za oskrbo duševnega zdravja​”. Mentor je bil doc. dr. Janez Mlakar.

23. 30.8.2018 je kandidatka Daša Cek Stepančič uspešno zagovarjala magistrsko nalogo z naslovom “Celostna obravnava otrok in mladostnikov v vzgoji in izobraževanju​”. Mentor je bil doc. dr. Sebastjan Kristovič.

22. 30.8.2018 je kandidatka Martina Paliska Šaina uspešno zagovarjala magistrsko nalogo z naslovom “Sprostitvene tehnike za preprečevanje stresa, ki vpliva na šolski uspeh”. Mentor kandidatki je bil doc. dr. Janez Mlakar.

21. 10.5.2018 je kandidatka Patricija Kožuh zagovarjala magistrsko nalogo z naslovom “Izkustveni vidiki sočutja do sebe​”. Mentor je bil doc. dr. Janez Mlakar.

2017

20. 18.10.2017 je kandidatka Maja Volarič zagovarjala magistrsko nalogo z naslovom “Kognitivno vedenjska psihoterapija in obsesivno kompulzivna motnja”. Mentor je bil doc. dr. Janez Mlakar.

19.  9.10.2017 je kandidat Jan Valenčič zagovarjal magistrsko nalogo z naslovom Vpliv kognitivnih konstruktov na pojavljanje in obvladovanje stresa. Mentor kandidatu je bil doc. dr. Janez Mlakar.

18. 4.10.2017 je kandidat Mitja Žerovc zagovarjal magistrsko nalogo z naslovom Doživljanje spletne pornografije skozi prizmo navezanosti v odraslosti. Mentor kandidatu je bil doc. dr. Sebastjan Kristovič.

17. 2.10.2017 je kandidatka Lidija Štorgel zagovarjala magistrsko nalogo z naslovom Vpliv notranjega lastništva zaposlenih na motivacijo za delo. Mentorica kandidatki je bila doc. dr. Lea Prijon.

16. 26.9.2017 je kandidatka Tina Velišček uspešno zagovarjala magistrsko nalogo z naslovom “Čustvena preobremenjenost psihosocialnih pomočnikov beguncem. Mentorica kandidatki je bila doc. dr. Jana Krivec, somentor pa asist. Primož Rakovec.

15. 7.7.2017 je kandidatka Pia Merc uspešno zagovarjala magistrsko nalogo z naslovom “Logoterapevtski elementi v pravljicah”. Mentor kandidatki je bil doc. dr. Sebastjan Kristovič.

14. 5.6.2017 je kandidatka Eva Manfreda uspešno zagovarjala magistrsko nalogo z naslovom “Strategije samopomoči pri obvladovanju anksioznosti”. Mentor kandidatki je bil doc. dr. Janez Mlakar.

13. 11.4.2017 je kandidatka Tina Župan zagovarjala magistrsko nalogo z naslovom “Spoprijemanje s stresom pri osebah s kroničnimi vnetnimi črevesnimi boleznimi”. Mentor kandidatki je bil doc. dr. Janez Mlakar.

2016

12. 25.10.2016 je kandidat Damjan Verhovc zagovarjal magistrsko nalogo z naslovom Psihološka priprava športnika. Mentor kandidatu je bil doc. dr. Janez Mlakar.

11. 19.9.2016 je kandidatka Alenka Gerdin zagovarjala magistrsko nalogo z naslovom “Primerjava kognitivne strukture med depresivnimi in nedepresivnimi osebami na primeru delovnih odnosov”. Mentor je bil doc. dr. Janez Mlakar.

10. 25.8.2016 je kandidatka Lea Bernik Urankar zagovarjala magistrsko nalogo z naslovom “Učinkovitost tešenja psihičnih potreb oseb z gibalno oviranostjo”. Mentorica kandidatki je bila doc. dr. Nevenka Podgornik.

9. 19.5.2016 je kandidatka Irena Baša uspešno zagovarjala magistrsko nalogo z naslovom Komunikacija v podjetju kot pomemben pokazatelj dobrih medsebojnih odnosov med zaposlenimi in vodstvom. Mentorica kandidatki je bila doc. dr. Nevenka Podgornik.

2015

8. 24.11.2015 je kandidatka Darja Kalamar Frece uspešno zagovarjala magistrsko nalogo z naslovom Mladi in kriza smisla življenja. Mentor kandidatki je bil doc. dr. Sebastjan Kristovič.

7. 25.9.2015 je kandidatka Gorup Špenko Sonja zagovarjala magistrsko nalogo z naslovom Metoda “voice dialogue” v psihoterapevtski praksi – analiza literature in strokovne utemeljitve uporabnosti metode v psihoterape. Mentor kandidatki je bil doc. dr. Janez Mlakar.

6. 1.9.2015 je kandidat Rakovec Primož zagovarjal magistrsko nalogo z naslovom Kognitivno vedenjski coaching čustvene inteligence. Mentor kandidatu je bil prof. Janez Mlakar.

5. 25.8.2015 je kandidatka Mermolja Karin zagovarjala magistrsko nalogo z naslovom Depresivnost pri osebah odvisnih od alkohola. Mentor kandidatki je bil prof. Janez Mlakar.

4. 5.6.2015 je kandidatka Bojana Škabar zagovarjala magistrsko nalogo z naslovom Stil navezanosti v odraslosti v povezavi s seksualnim vedenjem na internetu. Mentorica kandidatki je bila doc. dr. Nevenka Podgornik.

2014

3. 27.11.2014 je kandidatka Dragica Pavšič Gerenčer zagovarjala magistrsko nalogo z naslovom Osebe z duševno motnjo depresija ter njihovo vključevanje v socialno in delovno okolje. Mentorica kandidatki je bila doc. dr. Nevenka Podgornik.

2. 27.10.2014 je kandidatka Petra Šibav zagovarjala magistrsko nalogo z naslovom Reševanje partnerskih konfliktov. Mentorica kandidatki je bila doc. dr. Nevenka Podgornik.

1. 14.2.2014 je kandidatka Zuzanna Kraskova zagovarjala magistrsko nalogo z naslovom Psihosocialna pomoč osebam po prestani zaporni kazni. Mentorica kandidatki je bila doc. dr. Nevenka Podgornik.