Diplomanti programa Medkulturni menedžment

ZAP. ŠT.DATUM KANDIDAT-KANASLOV MAGISTRSKE NALOGEMENTOR/-ICASOMENTOR/-ICA
160.26. 04. 2021Zagožen AnaVpliv množičnega priseljevanja iz islamskega sveta na kulturno podobo Evropeprof. Matevž Tomšič 
159.1. 03. 2021Locatelli GregorPozitivna verbalna komunikacija in njen vpliv na medosebne odnose v organizacijiprof. Mateja Rek 
158.5. 02. 2021Rončević HelenaPrenova poslovanja v kriznih okoliščinah: študija primeradoc. dr. Tamara Besednjak Valičdoc. dr. Urša Lamut
157.23. 11. 2020Edina Kovač CvetkoSocialna aktivacija in njena umestitev v zaposlitveno politiko Slovenijeizr. prof. dr. Nevenka Podgornik 
156.3. 11. 2020Silvija FortunaRazumevanje medijske pismenosti med “senior generacijo” v Slovenijiprof. dr. Mateja Rek 
155.2. 10. 2020Robert GajserVzpon nestrankarskih list in nestrankarskih županskih kandidatov na lokalnih volitvah v Slovenijiprof. dr. Matevž Tomšič 
154.1. 10. 2020Maša KavčičVpliv vplivnežev na nakupno odločanje Slovencev v primerjavi s tradicionalnimi orodji oglaševanjaprof. dr. Andrej Kovačič 
153.1. 9. 2020Miha LipičarVpliv uspeha košarkarske reprezentance na evropskem prvenstvu v košarki 2017prof. dr. Andrej Raspor 
152.7. 7. 2020Katarina RatejUmetnost komuniciranja v medkulturnem okoljuprof. dr. Mateja Rek 
151.1. 7. 2020Tinkara OblakModrosti maternice: pomen ženskega cikla in psihologija notranjega nadzoraizr. prof. dr. Nevenka Podgornik 
150.20. 5. 2020Rok BratinaPolitike višegrajske skupine in pobuda treh morijdoc. dr. Dejan Valentinčič 
149.13. 5. 2020Karmen StevanovićDvojna zvestoba – medkulturne razlike v etnično mešanem zakonu in identiteta potomcev na primeru slovensko-srbskih družin v Slovenijiprof. dr. Mateja Rek 
148.16. 4. 2020Alenka MedleMedijsko poročanje o migracijah in vpliv le-tega na konstrukcijo evropske identitetepro. dr. Matevž Tomšič 
147.9. 1. 2020Milena SpasićPomen kreativnega mišljenja pri iskanju zaposlitve, na primeru brezposelnih oseb v Republiki Slovenijiizr. prof. dr. Nevenka Podgornik 
146.15. 11. 2019Suzana ŠajatovićVloga ženske v managementu globalnega gospodarstvaprof. dr. Mateja Rek 
145.25. 10. 2019Anja Ropoša LušinIzpostavljenost sirskih begunk in njihova integracija v evropski kulturni prostorizr. prof. dr. Tea Golob 
144.14. 10. 2019Jerneja ŠegatinProblematika podpornih okolij za mlade ob prehodu iz izobraževanja v zaposlitev, delujočih v mladinskem sektorju v Sloveniji, v okviru sofinanciranja iz Evropskega socialnega sklada v obdobju 2016-2018prof. dr. Andrej Raspor 
143.26. 8. 2019Gašper Vilfan Predlog vzpostavitve podpornega instrumenta v obliki poslovno tehnoloških mostov, z namenom internacionalizacije slovenskih podjetijprof. dr. Borut Rončević 
142.4. 7. 2019Zdravko FujanEvropski strukturni in investicijski skladi – primer razvoja mladinskih centrov v Slovenijiprof. dr. Matevž Tomšič 
 141. 21. 6. 2019Sandi HorvatKultura Romov v Prekmurju kot dejavnik uspešnosti njihovega formalnega izobraževanjaprof. dr. Matej Makarovič 
 140.3. 6. 2019Andreja Vlašič BižalPrisotnost medijev v življenju predšolskih otrok in njihova vloga na razvojprof. dr. Andrej Kovačič 

2018

139. 7.12.2018 je kandidatka Barbara Gril zagovarjala magistrsko nalogo z naslovom Zanimanje za nakup električnega avtomobila v Sloveniji. Mentor kandidatki je bil prof. dr. Matej Makarovič.

138. 16.10.2018 je kandidatka Aneja Marinič zagovarjala magistrsko nalogo z naslovom Brezposelnost mladih terciarno izobraženih v goriški regiji. Mentorica kandidatki je bila doc. dr. Tea Golob, somentor pa prof. dr. Matej Makarovič.

137.  11.10.2018 je kandidatka Vera Bogataj zagovarjala magistrsko nalogo z naslovom Primerjalna analiza ravnanja s človeškimi viri v javnem in zasebnem sektorju. Mentor kandidatki je bil izr. prof. dr. Andrej Raspor.

136.  08.10.2018 je kandidatka Tanja Krajišnik zagovarjala magistrsko nalogo z naslovom Vpliv spreminjanja organizacijske kulture v javnem sektorju v Sloveniji na odnos zaposlenih do uporabnikov. Mentorica kandidatki je bila prof. dr. Mateja Rek.

135.  27.9.2018 je kandidatka Anja Furman zagovarjala magistrsko nalogo z naslovom Samopomoč kot del popularne kulture. Mentorica kandidatki je bila izr. prof. dr. Nevenka Podgornik.

134.  13.9.2018 je kandidatka Mateja Korber zagovarjala magistrsko nalogo z naslovom Primerjalna analiza zadovoljstva delavcev invalidov – primer invalidskega podjetja povezane družbe skupine Pošta Slovenije. Mentor kandidatki je bil izr. prof. dr. Andrej Raspor.

133.  10.9.2018 je kandidatka Lea Ardani zagovarjala magistrsko nalogo z naslovom Transformacija človeškega glasu: aplikacija modela “provoice”. Mentor kandidatki je bil izr. prof. dr. Andrej Kovačič.

132.  3.9.2018 je kandidatka Eva Černigoj zagovarjala magistrsko nalogo z naslovom Integracija migrantov – primer prisilnih migrantov v Republiki Sloveniji. Mentorica kandidatki je bila doc. dr. Tea Golob.

131. 24.5.2018 je kandidat Gregor Korene zagovarjal magistrsko nalogo z naslovom Vpliv gibanja BDP na obseg prenosa poštnih pošiljk v Sloveniji. Mentor kandidatu je bil red. prof. dr. Borut Rončević. 

130. 22.5.2018 je kandidatka Patricija Jereb zagovarjala magistrsko nalogo z naslovom Bob Dylan in popularna kultura. Mentor kandidatki je bil doc. dr. Alem Maksuti. 

129. 18.5.2018 je kandidatka Katja Bošnak zagovarjala magistrsko nalogo z naslovom Razkritje homoseksualnosti pred samim seboj in v družinski sferi. Mentorica kandidatki je bila doc. dr. Tea Golob. 

128. 5. 4. 2018 je kandidat Peter Štemberger zagovarjal magistrsko nalogo z naslovom Motivi prostovoljcev za delo na področju zaščite živali in pomen njihovega dela za te organizacije. Mentorica kandidatu je bila doc. dr. Lea Prijon. 

127. 3.4.2018 je kandidatka Barbra Slak Čadonič zagovarjala magistrsko nalogo z naslovom Stres in izgorelost med vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev v vrtcihMentor kandidatki je bil izr. prof. dr. Nevenka Podgornik.

126. 26.2.2018 je kandidatka Evelina Perozzi zagovarjala magistrsko nalogo z naslovom Izobraževanje v “senci” na Goriškem: primer inštrukcij. Mentor kandidatki je bil doc. dr Andrej Raspor.

125. 30.1.2018 je kandidatka Neja Lango zagovarjala magistrsko nalogo z naslovom Vloga šole v procesu oblikovanja otrokove osebnosti. Mentor kandidatki je bil doc. dr. Sebastjan Kristovič.

 

2017

124. 9.11.2017 je kandidatka Alma Sinanović zagovarjala magistrsko nalogo z naslovom Vloga operativnega menedžmenta v povezavi z devolucijo kadrovske funkcije: študija primera izbora kadra v multinacionalnem okolj. Mentor kandidatki je bil doc. dr. Andrej Raspor.

123. 20.10.2017 je kandidatka Dušanka Rus zagovarjala magistrsko nalogo z naslovom Vpliv komunikacije posameznika na njegov uspeh v zasebnem in poslovnem svetu. Mentor kandidatki je bil doc. dr. Andrej Kovačič. 

122. 18.10.2017 je kandidatka Špela Lampe zagovarjala magistrsko nalogo z naslovom Ženske na karierni poti. Mentor kandidatki je bil doc. dr. Andrej Kovačič. 

121. 13.10.2017 je kandidatka Karmen Ažman zagovarjala magistrsko nalogo z naslovom Digitalna pismenost odraslih. Mentor kandidatki je bil doc. dr. Andrej Kovačič.

120. 13. 10. 2017 je kandidatka Maja Kuralt zagovarjala magistrsko nalogo z naslovom Medijska pismenost: ustvarjanje, deljenje vsebin in informacij na spletu. Mentor kandidatki je bil doc. dr. Andrej Kovačič. 

119. 9.10.2017 je kandidatka Lea Kemperle zagovarjala magistrsko nalogo z naslovom Nov val zadrug v Sloveniji. Mentor kandidatki je bil izr.prof. dr. Marko Novak, somentorica je bila doc. dr. Tea Golob. 

118. 2.10.2017 je kandidatka Mateja Novak Škorc zagovarjala magistrsko nalogo z naslovom Prva pisna komunikacija s potencialnim delodajalcem. Mentor kandidatki je bil doc. dr. Andrej Kovačič. 

117. 27. 9. 2017 je kandidat Edin Gabeljić zagovarjal magistrsko nalogo z naslovom Pokojninska reforma v Sloveniji in svetu. Mentor kandidatu je bil izr. prof. dr. Marko Novak. 

116. 18. 9. 2017 je kandidatka Irena Šaćirović zagovarjala magistrsko nalogo z naslovom Tradicionalni elementi slovenske politične kulture. Mentor kandidatki je bil red. prof. dr. Matevž Tomšič. 

115. 12.9.2017 je kandidatka Marina Štendler Lesnjak zagovarjala magistrsko nalogo z naslovom Obvladovanje medkulturnih razlik kot pomemben dejavnik uspešnega komuniciranja pri poslovanju s Turčijo. Mentorica kandidatki je bila izr. prof. dr. Mateja Rek.

114. 29.8. 2017 je kandidat Andrej Tomažin zagovarjal magistrsko nalogo z naslovom “Etnocentrizem proti etiki: grenkost čokolade”. Mentor kandidatu je bil doc. dr. Andrej Kovačič. 

113.  5.7. 2017 je kandidatka Zdenka Pahor zagovarjala magistrsko nalogo z naslovom “Organizacijska kultura na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, Območna služba Nova Gorica. Mentor kandidatki je bil doc. dr. Andrej Raspor. 

112.  5.7. 2017 je kandidatka Maja Blatnik zagovarjala magistrsko nalogo z naslovom “Raziskava vpliva uporabe mobilnih telefonov na neposredno komunikacijo in medosebne odnose”. Mentor kandidatki je bil doc. dr. Andrej Kovačič. 

111. 15.3.2017 je kandidat Robert Mihelič zagovarjal magistrsko nalogo z naslovom Življenje ljudi v tretjem življenjskem obdobju. Mentorica kandidatu je bila doc. dr. Lea Prijon.

110. 13.1.2017 je kandidatka Nada Hozjan zagovarjala magistrsko nalogo z naslovom Evropsko teritorialno sodelovanje na transnacionalni ravni. Mentorica kandidatki je bila doc. dr. Dolores Modic.

109. 6.1.2017 je kandidatka Kristina Rome zagovarjala magistrsko nalogo z naslovom Poslovni načrt – širitev poslovanja podjetja na kitajski trg. Mentorica kandidatki je bila doc. dr. Lea Prijon.

 

2016

108. 27.10.2016 je kandidatka Maja Brešan zagovarjala magistrsko nalogo z naslovom Prilagajanje in obvladovanje kulturnih sprememb v tranzitarnem preseku slovenske družbe. Mentor kandidatki je bil prof. dr. Matej Makarovič.

107. 27.10.2016 je kandidatka Mojca Sfiligoj zagovarjala magistrsko nalogo z naslovom Dejavniki izbrisov enot etnološke dediščine v registru nepremične kulturne dediščine. Mentor kandidatki je bil prof. dr. Matevž Tomšič, somentorica pa prof. dr. Mojca Ramšak.

106. 17. 10. 2016 je kandidatka Urška Marinko zagovarjala magistrsko nalogo z naslovom Motivacija za doseganje osebnih ciljev. Mentor kandidatki je bil Andrej Raspor.

105. 17. 10. 2016 je kandidatka Sabina Drobnič zagovarjala magistrsko nalogo z naslovom Integracija mladih, obolelih za rakom, v samostojno življenje. Mentorica kandidatki je bila doc. dr. Nevenka Podgornik.

104. 17. 10. 2016 je kandidat Jani Valda zagovarjal magistrsko nalogo z naslovom Kulturni vzorci antične grške družbe in vpliv na njihov način bojevanja. Mentor kandidatu je bil red. prof. dr. Matevž Tomšič. 

103. 17. 10. 2016 je kandidatka Jožica Mlakar zagovarjala magistrsko nalogo z naslovom Dvig zavzetosti zaposlenih: priložnost in izziv za izhod iz krize. Mentorica kandidatki je bila doc. dr. Lea Prijon. 

102. 17. 10. 2016 je kandidatka Anja Berce zagovajala magistrsko nalogo z naslovom Sodobne bolezni zaposlenega: Dejavniki tveganja za stres, izgorelost in mobing na delovnem mestu. Mentorica kandidatki je bila doc. dr. Lea Prijon. 

101. 13. 10. 2016 je kandidatka Maja Bašelj zagovarjala magistrsko nalogo z naslovom Pomen socialnega kapitala v podjetništvu. Mentor kandidatki je bil prof. dr. Borut Rončević. 

100. 29. 9. 2016 je kandidatka Darinka Kovač zagovarjala magistrsko nalogo z naslovom Pomen transnacionalnih povezav pri integraciji druge generacije priseljencev iz Republik nekdanje Jugoslavije. Mentorica kandidatki je bila doc. dr. Tea Golob. 

99. 23. 9. 2016 je kandidatka Nika Rupnik zagovarjala magistrsko nalogo z naslovom Primerjava ženskega in moškega načina vodenja: vloga stereotipov pri vodenju. Mentorica kandidatki je bila doc. dr. Nevenka Podgornik. 

98. 23. 9. 2016 je kandidatka Andreja Erjavec zagovarjala magistrsko nalogo z naslovom Spreminjanje vloge in pomena družine v sodobni družbi: Zaton tradicionalne male družine. Mentorica kandidatki je bila doc. dr. Lea Prijon. 

97. 19. 9. 2016 je kandidatka Majda Valda zagovarjala magistrsko nalogo z naslovom Pomen neverbalnih dejavnikov na všečni stik ter kredibilnost pri javnem nastopanju. Mentor kandidatki je bil doc. dr. Andrej Kovačič. 

96. 19. 9. 2016 je kandidatka Dunja Matešič zagovrajala magistrsko nalogo z naslovom Sodobno suženjstvo kot posledica delovnih migracij: delavci Bosne in Hercegovine na delu v Sloveniji.Mentorica kandidatki je bila doc. dr. Barbara Verlič Christensen, somentorica je bila dr. Neža Kogovšek Šalamon. 

95. 28. 6. 2016 je kandidatka Besednjak Aneja zagovarjala magistrsko nalogo z naslovom Vpliv športno rekreacijske dejavnosti na zdravje in počutje ljudi. Mentor kandidatki je bil doc. dr. Andrej Kovačič. 

94. 10. 6. 2016 je kandidatk Kramar Blažka zagovarjala magistrsko nalogo z naslovom Socialno ekonomski položaj mladih v Sloveniji. Mentorica kandidatki je bila doc. dr. Nevenka Podgornik.  

93. 30. 5. 2016 je kandidatka Jug Adamović Ksenja zagovarjala magistrsko nalogo z naslovom Vloga zaposlenih pri uspešnem delovanju sistema ravnanja z odpadki, ki nastanejo pri izvajanju zdravstvene dejavnosti v domu… Mentor kadidatki je bil red. prof. dr. Matej Makarovič, somentorica pa viš. pred. mag. Nevenka Ferfila. 

92. 11.4.2016 je kandidatka Murn Lenarčič Mojca zagovarjala magistrsko nalogo z naslovom Raziskava uporabnosti internega izobraževanja zavoda RS za zaposlovanje pri delu svetovalcev zaposlitve tujcev.  Mentorica kandidatki je bila doc.dr.Tea Golob.

 

2015

91. 10.11.2015 je kandidatka Cukjati Barbara zagovarjala magistrsko nalogo z naslovom Mladi in prostovoljstvo – kaj navdihuje mlade, da (p)ostanejo taborniki? Mentor kandidatki je bil doc. dr. Andrej Kovačič.

90. 2.11.2015 je kandidatka Gale Marija zagovarjala magistrsko nalogo z naslovom Medkulturne kompetence v projektnem menedžmentu. Mentor kandidatki je bil red. prof. dr. Dejan Jelovac. 

89. 19.10.2015 je kandidatka Vukič Tinka zagovarjala magistrsko nalogo z naslovom Menedžment v kulturnih organizacijah – študija primera: kulturni dom Krško. Mentorica kandidatki je bila doc. dr. Lea Prijon.

88. 12.10.2015 je kandidatka Dumenčić Katja zagovarjala magistrsko nalogo z naslovom Vpliv čustvene inteligence vodje na komuniciranje in zaupanje v timu. Mentorica kandidatki je bila izr. prof. dr. Mateja Rek.

87. 8.10.2015 je kandidatka Peršič Tjaša zagovarjala magistrsko nalogo z naslovom Vpliv spletnih socialnih omrežij na samopodobo mladih – spletna socialna omrežja in vse bolj narcisistično vedenje “net generacije”. Mentorica kandidatki je bila doc. dr. Nevenka Podgornik.

86. 6.10.2015 je kandidatka Nemanič Dulmin Janja zagovarjala magistrsko nalogo z naslovom Dejavniki tveganja za nasilje nad ženskami: nasilje v družini. Mentorica kandidatki je bila doc. dr. Lea Prijon.

85. 25.9.2015 je kandidatka Zahirovič Brigita zagovarjala magistrsko nalogo z naslovom Kakovost življenja oseb z motnjami v duševnem razvoju iz njihove perspektive. Mentorica kandidatki je bila izr. prof. dr. Vesna Švab.

84. 24.9.2015 je kandidatka Simčič Tjaša zagovarjala magistrsko nalogo z naslovom Medijska reprezentacija korupcije v Sloveniji. Mentor kandidatu je bil red. prof. dr. Matevž Tomšič.

83. 11.9.2015 je kandidatka Brglez Robi zagovarjal magistrsko nalogo z naslovom Modus operandi radijskih izdajateljev v praksi po pridobitvi dovoljenja za izvajanje radijske dejavnosti in statusa programa posebnega pomena v Republiki Sloveniji v obdobju 2004-2014. Mentor kandidatu je bil red. prof. dr. Dejan Jelovac. 

82. 11.9.2015 je kandidatka Pristov Zorica zagovarjala magistrsko nalogo z naslovom Mobbing v organizaciji. Mentor kandidatki je bil doc. dr. Andrej Kovačič.

81. 9.9.2015 je kandidat Hervol Sandi zagovarjal magistrsko nalogo z naslovom Primernost pritožbenega postopka na podlagi Zakona o policiji. Mentor kandidatu je bil prof. dr. Borut Rončević.

80. 25.8.2015 je kandidatka Šegina Damjana zagovarjala magistrsko nalogo z naslovom Moška želja po vitkih ženskih telesih:realnost ali zgolj žensko prepričanje? Mentorica kandidatki je bila doc. dr. Lea Prijon.

79. 10.7.2015 je kandidatka Koprivec Nataša zagovarjala magistrsko nalogo z naslovom Sistem razvoja zaposlenih na področju evropske kohezijske politike na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, s poudarkom na usposabljanju in izobraževanju. Mentorica kandidatki je bila doc. dr. Lea Prijon.

78. 7.7.2015 je kandidat Javršek Robert zagovarjal magistrsko nalogo z naslovom Kvalitativna študija primera tragedije na Zaloški cesti v Ljubljani. Mentorica kandidatu je bila doc. dr. Nevenka Podgornik.

77. 2.7.2015 je kandidatka Bartelj Milena zagovarjala magistrsko nalogo z naslovom Romi na Dolenjskem – analiza stanja romskih naselij in zaposlenosti romov v Mestni občini Novo mesto. Mentor kandidatki je bil prof. dr. Matej Makarovič.

76. 1.7.2015  je kandidatka Gržan Anica zagovarjala magistrsko nalogo z naslovom Odzivnost aktivne politike zaposlovanja na razmere na trgu dela v času gospodarske krize v Republiki Sloveniji. Mentorica kandidatki je bila izr. prof. dr. Mirna Macur.

75. 3.6.2015 je kandidatka Mateja Kreačič Ajster zagovarjala magistrsko nalogo z naslovom Vpliv samopodobe na stil vodenja. Mentorica kandidatki je bila izr. prof. dr. Nadja Damij, somentorica pa izr. prof. dr. Mirna Macur.

74. 28.5.2015 je kandidatka Irena Polanc zagovarjala magistrsko nalogo z naslovom Žensko podjetništvo na Goriškem – motivi za vstop v podjetništvo in ovire na poti. Mentorica kandidatki je bila doc. dr. Nevenka Podgornik.

73. 30.3.2015 je kandidatka Tajda Marinič zagovarjala magistrsko nalogo z naslovom Etnična ekonomija – primer kitajske skupnosti v Trstu. Mentorica kandidatki je bila doc. dr. Barbara Verlič Christensen.

72. 5.3.2015 je kandidat Marko Hlebec zagovarjal magistrsko nalogo z naslovom Oblikovanje trženjskih strategij za mednarodne trge (stategija rasti gospodarske družbe Evrostroj d.o.o. na francoskem tržišču). Mentor kandidatu je bil izr. prof. dr. Robert Vodopivec.

71. 4.3.2015 je kandidat Uroš Žibert zagovarjal magistrsko nalogo z naslovom Vloga religije in njen vpliv in pomen vrednot v sodobni družbi. Mentorica kandidatu je bila doc. dr. Nevenka Podgornik.

70. 17.2.2015 je kandidatka Bronja Odlazek Grauf zagovarjala magistrsko nalogo z naslovom Slovenski fim in reprezetacija kulturnih razlik med slovensko in “balkansko”kulturo. Mentor kandidatki je bil prof. dr. Matej Makarovič.

69. 2.2.2015 je kandidatka Maja Peršič zagovarjala magistrsko nalogo z naslovom Vpliv uporabe spletnih orodij internega komuniciranja na sposobnost koordinacije v organizaciji. Študija primera: FUDŠ. Mentorica kandidatki je bila izr. prof. dr. Mateja Rek.

68. 23.1.2015 je kandidatka Romana Husič zagovarjala magistrsko nalogo z naslovom Psihosocialno stanje mladih dolgotrajno brezposelnih. Mentorica kandidatki je bila doc. dr. Nevenka Podgornik.

67. 23.1.2015 je kandidatka Romina Bajt zagovarjala magistrsko nalogo z naslovom Nasilje nad starejšimi v družini. Mentorica kandidatki je bila doc. dr. Nevenka Podgornik.

 

2014

66. 13.11.2014 je kandidatka Uršula Batistuta zagovarjala magistrsko nalogo z naslovom Zaupanje in sistem referenc v spletni skupnosti couchsurfing. Mentor kandidatki je bil doc. dr. Tadej Praprotnik.

65. 4.11.2014 je kandidatka Urška Kavčič zagovarjala magistrsko nalogo z naslovom Spodbujanje socialnega podjetništva. Mentor kandidatki je bil izr. prof. dr. Marko Novak.

64. 27.10.2014 je kandidatka Greta Fink zagovarjala magistrsko nalogo z naslovom Vpliv religije na uspeh žensk – primer Dhake, Bangladeš​. Mentorica kandidatki je bila doc. dr. Lea Prijon.

63. 8.10.2014 je kandidat Andrej Čuš zagovarjal magistrsko nalogo z naslovom Odnos gimnazijcev do slovenske osamosvojitve. Mentor kandidatu je bil izr. prof. dr. Matevž Tomšič.

62. 30.9.2014 je kandidat Tomaž Jelen zagovarjal magistrsko nalogo z naslovom Moški in ženske: Medijska reprezentacija razlik med spoloma. Mentorica kandidatu je bila doc. dr. Lea Prijon.

61. 23.9.2014 je kandidat Cvetko Sršen zagovarjal magistrsko nalogo z naslovom Organizacijska kultura v Pošti Slovenije d.o.o. Mentor kandidatu je bil prof. dr. Dejan Jelovac.

60. 23.9.2014 je kandidat Ninoslav Goleš zagovarjal magistrsko nalogo z naslovom Migracije Hrvatov v Sloveniji po 2. svetovni vojni​. Mentorica kandidatu je bila doc. dr. Barbara Verlič Christensen.

59. 23.9.2014 je kandidatka Meta Škedelj zagovarjala magistrsko nalogo z naslovom Vpliv kulture na poslovanje v multinacionalnih podjetjih. Mentorica kandidatki je bila izr. prof. dr. Mateja Rek.

58. 18.8.2014 je kandidatka Irena Pugelj zagovarjala magistrsko nalogo z naslovom Slovenci in kolektivne identitete. Mentor kandidatki je bil izr. prof. dr. Matevž Tomšič.

57. 1.7.2014 je kandidat Emilio Murtič zagovarjal magistrsko nalogo z naslovom Sledenje prebivalcev načelu trajnostnega razvoja na področju ravnanja z odpadki – študija primera. Mentor kandidatu je bil prof. dr. Borut Rončević.

56. 29.5.2014 je kandidatka Irena Ban Grozde zagovarjala magistrsko nalogo z naslovom Uspešnost izvajanja nadzora oborožitve v Republiki Sloveniji. Mentor kandidatki je bil doc. dr. Tomaž Boh.

55. 12.5.2014 je kandidatka Lilijana Ogrin zagovarjala magistrsko nalogo z naslovom Vpliv zaposlenih v podjetjih na poplačilo dolga njihovih dolžnikov – področje Bele krajine. Mentor kandidatki je bil prof. dr. Borut Rončević.

54. 28.3.2014 je kandidat Bernard Malinić zagovarjal magistrsko nalogo z naslovom Confluence of power: private military and security companies in asymmetric governance. Mentor kandidatu je bil prof. dr. Nikolai Genov.

53. 7.3.2014 je kandidatka Petra Polanc zagovarjala magistrsko nalogo z naslovom Družinska vloga zaposlenih žensk – usklajevanje zaposlenih žensk z družinskim življenjem v občini Kanal ob Soči. Mentorica kandidatki je bila doc. dr. Nevenka Podgornik.

52. 17.1.2014 je kandidatka Ivica Gnezda Šuligoj zagovarjala magistrsko nalogo z naslovom Iskanje ženske identitete skozi prakso orientalskega plesa: feministični pogledi Luce Irigaray. Mentorica kandidatki je bila doc. dr. Alja Adam.

 

2013

51. 9.10.2013 je kandidat Anton Ogulin zagovarjal magistrsko nalogo z naslovom Vpliv medkulturnih razlik na reševanje prostorske romske problematike na primeru romskega naselja Boriha. Mentor kandidatu je bil prof. dr. Borut Rončević.

50. 3.10.2013 je študentka Maruška Kokalj zagovarjala magistrsko nalogo z naslovom  Vpliv “kramljanja” v prodaji in marketingu na področju turizma v medkulturnem okolju. Mentorica kandidatki je bila izr. prof. dr. Mateja Rek.

49. 24.9.2013 je kandidatka Orlena Petja zagovorjala magistrsko nalogo z naslovom Dojemanje demokracije in pravic žensk v Sloveniji in Jemnu. Mentor študentki je bil izr. prof. dr. Matevž Tomšič.

48. 24.9.2013 je kandidat Bojan Tomc zagovarjal magistrsko nalogo z naslovom Ovire pri prepoznavi (potencialnih) žrtev trgovine z ljudmi pri prehajanju zunanje schengenske meje.Mentor kandidatu je bil izr. prof. dr. Urban Vehovar.

47. 3.9.2013 je kandidatka Tamara Makorič zagovorjala magistrsko nalogo z naslovom Interesne skupine med lobiranjem in korupcijo. Mentor kandidatki je bil izr. prof. dr. Matevž Tomšič.

46. 7.6.2013 je kandidatka Jana Zelinšček zagovorjala magistrsko nalogo z naslovom Razlogi za dolgotrajno brezposelnost med mladimi v Republiki Sloveniji. Mentor kandidatki je bil izr. prof. dr. Urban Vehovar.

45. 16.5.2013 je kandidatka Ingrid Uhernik zagovorjala magistrsko nalogo z naslovom Evropska identiteta v času krize. Mentor kandidatki je bil izr. prof. dr. Matevž Tomšič.

44. 8.4.2013 je kandidatka Mihaela Rudar Neral zagovarjala magistrsko nalogo z naslovom Razlike v kakovosti življenja med slovenskimi regijami po raziskavi EQLS 2007. Mentorica kandidatki je bila izr. prof. dr. Mirna Macur.

43.  7.2.2013 je kandidatka Zdenka Pešut zagovarjala magistrsko nalogo z naslovom Vpliv kariere na zasebno življenje: usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja menedžerjev in razlike med spoloma. Mentor kandidatki je bil izr. prof. dr. Borut Rončević.

42. 30.1.2013 je kandidatka Martina Martinuč Ambroželj zagovarjala magistrsko nalogo z naslovom Pomen neverbalne komunikacije pri delu s kitajskimi gosti. Mentorica kandidatki je bila doc. dr. Mateja Rek.

 

2012

41. 29.11.2012 je kandidatka Barbara Leben zagovarjala magistrsko nalogo z naslovom Odnos Slovencev do spletnega nakupovanja. Mentor kandidatki je bil izr. prof. dr. Borut Rončević.

40. 21.11.2012 je kandidatka Nina Lukman zagovarjala magistrsko nalogo z naslovom Upravljanje z medkulturnimi razlikami pri poslovanju s kitajskimi poslovnimi partnerji v slovenskih podjetjih. Mentorica kandidatki je bila doc. dr. Mateja Rek.

39. 21.11.2012 je kandidatka Irena Lisac zagovarjala magistrsko nalogo z naslovom Pomen odnosov z javnostmi v lokalni skupnosti – študija primera Lokalne energetske agencije LEAD Krško. Mentorica kandidatki je bila doc. dr. Mateja Rek.

38. 14.9.2012 je kandidatka Magda Dragan zagovarjala magistrsko nalogo z naslovom Analiza samoocene učiteljev, ki poučujejo romske otroke na osnovnih šolah. Mentor kandidatki je bil doc. dr. Urban Vehovar.

37. 14.9.2012 je kandidatkaAjda Zorko zagovarjala magistrsko nalogo z naslovom Medkulturna komunikacija v storitvenem sektorju na primeru ZDA in Slovenije. Mentorica kandidatki je bila doc. dr. Mateja Rek.

36. 17.7.2012 je kandidat Radivoje Prekić zagovarjal magistrsko nalogo z naslovom Organizacijska klima in njen vpliv na delovno uspešnost organizacije – študija primera v izbrani igralnici. Mentorica kandidatki je bila izr. prof. dr. Mirna Macur.

35. 11.6.2012 je kandidatka Irina Jež Ulaga zagovarjala magistrsko nalogo z naslovom Fenomen mobinga med zaposlenimi v delovni organizaciji “Vrtiljak”. Mentor kandidatki je bil doc. dr. Urban Vehovar.

34. 11.6.2012 je kandidatka Nadja Pahor Bizjak zagovarjala magistrsko nalogo z naslovom Vloga organizacijske kulture kot dejavnika kakovosti osnovne šole v Republiki Sloveniji. Mentor kandidatki je bil doc. dr. Urban Vehovar.

33. 6.6.2012 je kandidat Edi Vivoda zagovarjal magistrsko nalogo z naslovom Zaupanje v civilnodružbene organizacije – študija primera zaupanja v sindikate v Sloveniji. Mentorica kandidatki je bila doc. dr. Mateja Rek.

32. 6.6.2012 je kandidatka Ana Barić zagovarjala magistrsko nalogo z naslovom Ovire pri medkulturnem komuniciranju. Mentor kandidatki je bil izr. prof. dr. Dejan Jelovac.

31. 13.4.2012 je kandidat Matjaž Murn zagovarjal magistrsko nalogo z naslovom Globalizacija slovenskega turističnega sektorja. Mentor kandidatu je bil izr. prof. dr. Borut Rončević.

30. 13.4.2012 je kandidatka Eva Mermolja zagovarjala magistrsko nalogo z naslovom Izobraževalni program za odrasle “UŽU izzivi podeželja” v luči socialnega kapitala. Mentor kandidatki je bil doc. dr. Urban Vehovar.

29. 25.1.2012 je kandidatka Jasmina Kolander zagovarjala magistrsko nalogo z naslovom Vpliv mobilnika kot socialnega medija na mladostnike. Mentor kandidatki je bila Mirna Macur.

28. 20.1.2012 je kandidatka Robert Bregar zagovarjal magistrsko nalogo z naslovom Vojakinje v Slovenski vojski. Mentorica kandidatu je bila Mirna Macur.

27. 9.1.2012 je kandidatka Brigita Špelko zagovarjala magistrsko nalogo z naslovom Dejavniki zadovoljstva na delovnem mestu. Mentorica kandidatki je bila Mirna Macur.

 

2011

26. 22.12.2011 je kandidatka Melita Jakelj zagovarjala magistrsko nalogo z naslovom Družinsko okolje kot dejavnik vpliva na bralno pismenost slovenskih osnovnošolcev. Mentor kandidatki je bil Urban Vehovar.

25. 24.11.2011 je kandidatka Alenka Džafič zagovarjala magistrsko nalogo z naslovom Vpliv politične kulture na kritično maso reprezentativnosti žensk v zakonodajni veji oblasti Republike Slovenije. Mentor kandidatki je bil red. prof. dr. Matevž Tomšič.

24. 17.10.2011 je kandidatka Petra Ložar zagovarjala magistrsko nalogo z naslovom Socialna spletna omrežja kot sredstvo zadovoljevanja posameznikovih potreb. Mentorica kandidatki je bila Mirna Macur.

23. 12.10.2011 je kandidatka Nevenka Terselič zagovarjala magistrsko nalogo z naslovom Mobing med zaposlenimi v slovenskih podjetjih. Mentor kandidatki je bil Borut Rončević.

22. 12.10.2011 je kandidatka Vlasta Starc zagovarjala magistrsko nalogo z naslovom Socialni kapital in Romi. Mentor kandidatki je bil Borut Rončević.

21. 12.10.2011 je kandidatka Maruša Strniša zagovarjala magistrsko nalogo z naslovom Poslovno sodelovanje kot priložnost za razvoj kakovosti štirih hotelov na območju Triglavskega narodnega parka. Mentor kandidatki je bil Borut Rončević.

20. 3.10.2011 je kandidatka Katarina Jensko zagovarjala magistrsko nalogo z naslovom Interno komuniciranje in zadovoljstvo zaposlenih v organizaciji. Mentorica kandidatki je bila Mateja Rek.

19. 20.9.2011 je kandidatka Ines Kuk zagovarjala magistrsko nalogo z naslovom Medetične zakonske zveze in družine – sobivanje dveh kultur. Mentor kandidatki je bil Igor Bahovec.

18. 31.8.2011 je kandidat Tomislav Omejec zagovarjal magistrsko nalogo z naslovom Raven vodenja in odnos do organizacijskih vrednot v slovenski policiji. Mentor kandidatu je bil Borut Rončević.

17. Barbara Mlakar je 14.7.2011 uspešno zagovarjala magistrsko nalogo z naslovom Gluhota in tolmačenje kot mehanizem inkluzivnosti gluhih študentov v Republiki Sloveniji. Mentor kandidatki je bil doc. dr. Urban Vehovar.

16. Tomaž Kumer je 7. julija 2011 uspešno zagovarjal magistrsko nalogo z naslovom Komparativna analiza kulturne (ne)kompatibilnosti starih in novih članic EU ter držav kandidatk z uporabo Hofstedejevega modela . Mentor kandidatu je bil izr. prof. dr. Matevž Tomšič.

15. Tomaž Pavček je 4.7.2011 uspešno zagovarjal magistrsko nalogo z nslaovom (Ne)enak položaj žensk v slovenski policiji. Mentor kandidatu je bil doc. dr. Urban Vehovar.

14. Anton Lekše je 10. junija 2011 uspešno zagovarjal magistrsko nalogo z naslovom Pomen komunikacije pri vodenju proizvodnje na ravni osnovne delovne enote v avtomobilski industriji. Mentor kandidatu je bil izr. prof. dr. Boris Bukovec.

13. Marjan Šetina je 31. januarja 2011 uspešno zagovarjal magistrsko nalogo z naslovom Politična kultura slovenske mladine: primer maturantov v Novem mestu. Mentor kandidatu je bil izr. prof. dr. Matevž Tomšič.

12. Marko Gregorc je 27. januarja 2011 uspešno zagovarjal magistrsko nalogo z naslovom Pomen vmesnih združenj za osebno in družbeno življenje verujočih posameznikov. Mentor kandidatu je bil doc. dr. Igor Bahovec.

11. 19. 1. 2011 je študentka Damjana Zupan uspešno zagovarjala svojo magistrsko nalogo z naslovom Organizacijska klima in zadovoljstvo zaposlenih na visokošolskem zavodu pod mentorstvom doc.dr. Borisa Bukovca.

10. 14. 1.2011 je študent Marjan Petrinčič uspešno zagovarjal svojo magistrsko nalogo z naslovom Timsko delo in menedžment kakovosti dobaviteljev avtomobilske industrije pod mentorstvom doc.dr. Borisa Bukovca.

9. 4. 1. 2011 je študent Aleš Zajc uspešno zagovarjal svojo magistrsko nalogo z naslovom Družbena sprejemljivost umeščanja jedrskih objektov v Sloveniji. Mentor je bil izr.prof.dr. Matej Makarovič.

2010

8. 11.10.2010 je študentka Valentina Valenčič uspešno zagovarjala svojo magistrsko nalogo z naslovom Pomen in odgovornost množičnih medijev: primer medijske reprezentacije nove gripe v Sloveniji. Mentor je bil izr. prof. dr. Matevž Tomšič.

7. 23. 9. 2010 je študentka Petra Colarič uspešno zagovarjala svojo nalogo z naslovom Raznolikost politične in ekonomske kulture v vzhodnih in zahodnih državah Evropske unije pod mentorstvom izr. prof. Dejana Jelovca.

6. 21. 9. 2010 je magistrsko nalogo z naslovom Povezanost med čustveno inteligenco in delovno klimo znotraj javne uprave ter v nekaterih večjih slovenskih podjetjih uspešno zagovarjala kandidatka Zorica Zaklan. Mentor je bil izr. prof. dr. Borut Rončević. 

5. 20. 9. 2010 je študentka Nevenka Faganeli zagovarjala magistrsko nalogo z naslovom Motivacija odraslih za vseživljenjsko učenje in inoviranje na Ljudski univerzi Nova Gorica pod mentorstvom doc. dr. Borisa Bukovca. 

2009

4. Alenka Pandiloska Jurak je magistrirala septembra 2009 na temo Razvoj modela za evalvacijo delovanja slovenskih občin, pod mentorstvom doc. dr. Matevža Tomšiča in somentorstvom doc. dr. Uroša Pinteriča.

 

2008

3. Tamara Besednjak je magistrirala novembra 2008 na temo Casino employees: Life and work in the middle of the game, pod mentorstvom izr. prof. dr. Boruta Rončevića in somentorstvom doc. dr. Mirne Macur. 

2. Stanko Mulej je magistriral septembra 2008 na temo Vplivi igralniške dejavnosti na gospodarsko in družbeno okolje na širšem območju Bleda, pod mentorstvom doc. dr. Mateja Makaroviča. 

1. Vinko Kurent je magistriral avgusta 2008 na temo Trg Bosne in Hercegovine – “skupna dediščina SFRJ” kot prednost za slovenska podjetja, pod mentorstvom doc. dr. Mateja Makaroviča.