Diplomanti programa Mediji in novinarstvo (MAG)

Zaključne naloge naših diplomantk in diplomantov so objavljene v Repozitoriju samostojnih visokošolskih in višješolskih izobraževalnih organizacij – ReVIS na sledeči povezavi

DATUM KANDIDAT-KA NASLOV DIPLOMSKE NALOGE MENTOR/-ICA SOMENTOR/-ICA
7. 12. 2023 Gordana Marković ANALIZA GLOBALIZACIJSKIH IN DEGLOBALIZACIJSKIH PROCESOV NA PRIMERU RUSKE FEDERACIJE IN ISLAMSKE REPUBLIKE IRAN doc. dr. Janja Mikulan  
5. 7. 2023 Mitja Lisjak Vpliv družbenih omrežij na delo spletnih novinarjev prof. dr. Mateja Rek  
27. 9. 2021 Miha Zakrajšek Sodelovanje z gospodarstvom kot ključen dejavnik za kakovosten študij – Študija primera: Višješolski študijski program Medijska produkcija na IAM, Ljubljana doc. dr. Kristina Pranjić  
26. 8. 2021 Ilj Pušnik Pregled razvoja jazza v Sloveniji v primerjavi s hrvaško in srbijo v obdobju od konca druge svetovne vojne do začetka festivala jugoslovanskega jazza leta 1960 na Bledu doc. dr. Bernard Nežmah doc. dr. Mitja Reichenberg
28. 9. 2020 Ana Raščan Odzivi in reakcije narodnozabavnih glasbenikov in glasbenic na novinarske izjave in kamero doc.dr.  Mitja Reichenberg  
7. 7. 2020 Žiga Perovšek Vlog kot nova oblika interakcije izr. prof. dr. Andrej Kovačič  
7. 7. 2020 Špela Rojs Uporaba družbenih omrežij in razširjenost spletnega nasilja med otroki red. prof. dr. Mateja Rek  
23. 9. 2019 Anže Ančimer Vizualni radio doc.dr.  Mitja Reichenberg  
11. 9. 2019 Mark Saksida Resničnostni šovi v Sloveniji kot proizvodnja medijskih zvezd doc. dr. Lea Prijon  
4. 10. 2018 Uroš Šušteršič Prikrito oglaševanje pijač v slovenskih glasbenih spotih Izr. Prof. Dr. Andrej Kovačič  
8. 6. 2018 Katja Šadl Visoki etični standardi kot temelj profesionalnega medijskega poročanja Red. Prof. Dr. Dejan Jelovac  
22. 12. 2017 Saša Krajnc Predsedniške volitve: volilna gesla v televizijskem soočenju   Doc. Dr. Andrej Kovačič  
1. 4. 2016 Nejc Zakrajšek Uporaba e-gradiv pri študiju Študija primera: višješolski program medijska produkcija   Izr. Prof. Dr. Mateja Rek  
22. 1. 2016 Tina Šemrov Model konvergence radia, televizije in svetovnega spleta na primeru RTV Slovenija Red. Prof. Dr. Dejan Jelovac  
14. 10. 2015 Enisa Brizani Povezanost manjšinskih medijev s položajem manjšin v Sloveniji Red. Prof Dr. Matej Makarovič  
14. 4. 2015 Sandra Kecman Mentoriranje in mreženje žensk v poslovnem svetu: študij primera kluba mentorstva visokih petk   Izr. Prof. Dr. Mateja Rek  
1. 4. 2014 Sebastijan Lipnik Kontekstualna zavedanost v dopolnjeni resničnosti   Doc. Dr. Tadej Praprotnik  
4. 7. 2013 Maša Rener Primerjava revij Cosmopolitan in Eva z vidika trženja oglasnega prostora Izr. Prof. Dr. Mateja Rek  
25. 10. 2012 Tamara Fortuna Vloga medijev v političnih procesih avtorjeva nevtralnost v poročanju o spremembi družinskega zakonika Izred. Prof. Dr. Matevž Tomšič  
20. 9. 2012 Andrej Auersperger Vsebinska analiza poročanja izbranih medijev v času sojenja proti četverici Doc. Dr. Bernard Nežmah  
22. 3. 2012 Aida Kurtović Medijska kultura na slovenskem: Raziskava o uveljavljenosti moralnih načel kodeksa novinarske etike v vsakdanji novinarski praksi v zadnjem desetletju Izred. Prof. Dr. Dejan Jelovac  
29. 2. 2012 Mateja Jevšnikar Hočevar O iskanju izgubljenega dokumentarca: Kako nastajajo in izginjajo dokumentarni zapisi in filmi na televiziji Maribor Red. Prof. Dr. Dejan Jelovac  
4. 10. 2010 Daša Toman Turuk Medkulturno komuniciranje v poslovnem svetu: študija kulturnih vzorcev menedžerjev v Sloveniji in v Južni Afriki. Doc. Dr. Mateja Rek  
22. 9. 2010 Mateja Pavlin Zunanji pluralizem v televizijskih medijih Doc. Dr. Peter Lah  
14. 9. 2010 Severine Ploj Mobing v medijskih organizacijah Doc. Dr. Peter Lah  
11. 12. 2009 Špela Gacin Kreativnost v medijskem načrtovanju Doc. Dr. Mateja Rek  
6. 11. 2009 Mojca Doupona Topič Ali je športno novinarstvo (lahko) objektivno?Primer KK Union Olimpija Doc. Dr. Bernard Nežmah  
26. 10. 2009 Janja Nagode Medijsko načrtovanje malih lokalnih podjetnikov Doc. Dr. Mateja Rek