Diplomanti programa Strateško komuniciranje / Strateško komuniciranje in menedžment (DR)

Zaključne naloge naših diplomantk in diplomantov so objavljene v Repozitoriju samostojnih visokošolskih in višješolskih izobraževalnih organizacij – ReVIS na sledeči povezavi

DATUM KANDIDAT-KA NASLOV DIPLOMSKE NALOGE MENTOR/-ICA SOMENTOR/-ICA
1. 2. 2023 Dario Šipoš Facebook Advertising Influence on Intention to Purchase prof. dr. Andrej Kovačič  
22. 6. 2022 Alenka Lena Klopčič Uspešnost agencije Acer pri vzpostavitvi in delovanju notranjega trga z energijo EU – študija primera prof. dr. Borut Rončević  

11. 11. 2021

Lea Ardani

Glas osebnosti: aspekt psiholoških lastnosti človeškega glasu

izr. prof. dr. Andrej Kovačič

 

7. 7. 2020

Marko Mihajlović

Organizacijsko komuniciranje v slovenskem visokem šolstvu: izzivi milenijske generacije v procesu samoevalvacije

izr. prof. dr. Andrej Kovačič

doc. dr. Matjaž Škabar

16. 11. 2018

Mateja Škabar

Mehanizmi odpravljanja korupcije v postopkih javnega naročanja v Sloveniji

Red. Prof. Dr. Matevž Tomšič

 

20. 3. 2017

Tanja Kovačič

Uporaba mobilnih telefonov pri srednješolcih: vpliv na učenje, počutje in upoštevanje pravil med poukom

Doc. Dr. Nevenka Podgornik