Diplomanti programa Sociologija / Sociologija in psihosocialne študije (DR)

Zaključne naloge naših diplomantk in diplomantov so objavljene v Repozitoriju samostojnih visokošolskih in višješolskih izobraževalnih organizacij – ReVIS na sledeči povezavi

DATUM

KANDIDAT-KA

NASLOV DIPLOMSKE NALOGE

MENTOR/-ICA

SOMENTOR/-ICA

19. 12. 2023

Andrej Čuš

Aktivno državljanstvo mladih v preteklosti, sedanjosti in prihodnosti: pomen mladinskega organiziranja za lokalne skupnosti v Republiki Sloveniji

prof. dr. Matevž Tomšič 

 

27. 10. 2023

Rahela Hojnik Kelenc

Vpliv socialnih spretnosti in temeljne pismenosti na življenjsko uspešnost odraslih Romov

prof. dr. Matej Makarovič 

doc. dr. Goran Lapat

26. 10. 2023

Ana Mirenić

Percepcija ilegalnih migracija u državama na području bivše Jugoslavije

prof. dr. Borut Rončević 

izr. prof. dr. Tea Golob

15. 5. 2023

Klara Golja

Vloga kognitivne rezerve pri uspešnem staranju

prof. dr. Sebastjan Kristovič 

dr. Vojko Kavčič 

16. 9. 2022

Maruša Gorišek

Priložnosti in omejitve meritokracije za celovit družben razvoj v kontekstu družbe znanja

doc. dr. Igor Bahovec 

prof. dr. Frane Adam

16. 5. 2022

Metod Berlec

Pomen in vloga nacionalne države v globaliziranem svetu

prof. dr. Matevž Tomšič 

 

22. 6. 2021

MARJAN  MAUČEC

Vpliv žensk na prehod iz konvencionalnega v ekološko kmetovanje

doc. dr. Tatjana Horvat 

prof. dr. Andrej Raspor

8. 4. 2021

Aleksandar Racz

Stavovi o nasilju nad ženom u obitelji i njegova učestalnost među Romima u Međimurju

prof. dr. Borut Rončević 

 

27. 11. 2020

Dadiana Chiran

Changes in partizanship and party preference patterns across Westen, Central and South-Eastern Europe between 1990-2016: contingency of partizanship on socio-economic indicators

prof. dr. Matevž Tomšič 

prof. dr. Matej Makarovič

2. 10. 2020

Simona Breščanski

Dejavniki in indikatorji uspeha biotehnoloških podjetij

prof. dr. Borut Rončević 

 

18. 6. 2020

Janez Kolar

Družbeni okvirji difuzije tehnologije. Primer KPC v podonavski regiji

prof. dr. Borut Rončević 

izr. prof. dr. Tamara Besednjak Valič

30. 4. 2020

Janja Mikulan Kildi

Ovire za demokratizacijo v MENA regiji: varnostno vodenje kot orodje za ohranitev političnega reda v Libanonu

prof. dr. Matej Makarovič 

 

6. 9. 2019

Sergeja Planko

Upravljanje aktivnega staranja zaposlenih v organizacijah

doc. dr. Lea Prijon 

 

23. 4. 2019

Urška Fric

Strukturiranje industrijsko simbiotskih omrežij

prof. dr. Borut Rončević 

 

24. 7. 2018

Erika Džajić Uršič

Morfogeneza industrijske simbioze

prof. dr. Borut Rončević 

doc. dr. Biljana Mileva Boshkoska 

21. 5. 2018

Šejla Gazibara

Smisel življenja v očeh starostnikov, živečih v domovih za stare ljudi

izr. prof. dr. Jože Ramovš 

prof. dr. Sebastjan Kristovič

21. 5. 2018

Primož Rakovec

Vpliv notranjega dialoga na agresivno vožnjo voznikov avtomobilov

izr. prof. dr. Tea Golob 

prof. dr. Dejan Jelovac

23. 4. 2018

Petra Kleindienst

Vloga izobraževalnega sistema pri razvoju demokratične politične kulture

prof. dr. Matevž Tomšič 

Matej Avbelj 

28. 3. 2018

Victor Cepoi

Social networks as factors for innovation

prof. dr. Borut Rončević 

izr. prof. dr. Tea Golob

25. 9. 2017

Maja Kus Ambrož

Kultura narcizma in subkultura koristnikov psihoterapije

prof. dr. Dejan Jelovac 

asist. Jana Suklan

25. 5. 2017

Dejan Valentinčič

Stopnja integracije prebivalstva neslov. etn. izvora v občini NG v kult., pol. in ekon. življenju lok. skupnosti ter primerjava z integracijo prebivalstva neital. etn. izvora v sosednji občini Gorica

prof. dr. Nikolai Genov 

prof. dr. Jernej Letnar Černič

3. 4. 2017

Egon PRIJON

PSG (Psiho-Socialni Genom) – sončno znamenje natalnega horoskopa kot podlaga za marketing v virtualnih omrežjih

prof. dr. Nadja Damij 

 

20. 2. 2017

Uroš Gojkovič

Sociokulturne razsežnosti prenosa znanja v okviru akademskega podjetništva

prof. dr. Frane Adam 

 

1. 12. 2016

Maja Gojkovič

Vpliv socialnega kapitala na regionalno inovacijsko zmogljivost

prof. dr. Frane Adam 

 

25. 10. 2016

Franc ŽOHAR

Avtonomnost občin in medobčinsko povezovanje z namenom spodbujanja regionalnega razvoja

doc. dr. Uroš Pinterič 

 

26. 9. 2016

Jerneja Šavrič

Vpliv informacijske podpore projektni organizaciji dela v podjetju na uspešnost sodelovanja na nacionalnih in komunitarnih razpisih

izr. prof. Blaž Rodič 

doc. dr. Janez Balkovec

12. 7. 2016

Anže Logar

Volilni sistemi in njihov vpliv na kvaliteto demokracije

prof. dr. Matevž Tomšič 

 

14. 4. 2016

Alenka Pandiloska Jurak

Pomen družbenih omrežij pri prodoru visoko tehnoloških podjetij na tuje trge

doc. dr. Uroš Pinterič 

 

29. 3. 2016

Marjan Krajnik

Mednarodna razširjenost joge kot manifestacija globalnega trenda individualizacije

prof. dr. Nikolai Genov 

 

10. 3. 2016

Tanja Perko

Vloga spola v managementu izobraževanja-študija vodenja med ravnateljicami in ravnatelji v srednješolskem izobraževanju

izr. prof. Blaž Rodič 

 

10. 2. 2016

Robert Ličen

Motivacijski dejavniki srednjega managementa v Sloveniji

prof. dr. Borut Rončević 

 

15. 12. 2015

Lyudmila Boykova

Spletni družbeni aktivizem študentov: socialni mediji kot inovativno sredstvo osebnega angažmaja

prof. dr. Nikolai Genov 

 

7. 12. 2015

Nina Gorjup

Promocija malih in mikro podjetij v Sloveniji: odnos, cilji in uporaba

prof. dr. Mateja Rek 

 

11. 11. 2015

Irena Ceglar

Izkušnja materinstva žensk z intelektualno oviro

dr. Darja Zaviršek 

izr. prof. dr. Nevenka Podgornik

12. 10. 2015

Peter Debeljak

Demokratični potencial odprte metode koordinacije

prof. dr. Matej Makarovič 

 

7. 9. 2015

Ambrož Vuga

Vpliv mednarodnega okolja na demokratizacijo v Srednji in Vzhodni Evropi.

prof. dr. Matevž Tomšič 

 

30. 6. 2015

Saša Krajnc Starček

Problemi konstrukcije ženskosti pri ženskah z izkušnjo spolne zlorabe v otroštvu

doc. dr. Vesna Leskošek 

izr. prof. dr. Nevenka Podgornik

29. 6. 2015

Tanja  Rihtaršič

Primerjava vpliva kulturnih, družbenih, osebnih in psiholoških dejavnikov na vedenje žensk v menstrualnem času v izbranih državah.

prof. dr. Dejan Jelovac 

prof. dr. Ksenija Geršak 

15. 6. 2015

Alina Zubkovych

Muzej kot prostor reprezentacije političnih identitet.

prof. dr. Matej Makarovič 

 

11. 2. 2015

Vesna Skrbinjek

Financiranje visokošolskega sistema v razmerah gospodarske krize

prof. dr. Dušan Lesjak 

izr. prof. dr. Janez Šušteršič

10. 2. 2015

Tea Golob

Prepoznavanje ključnih dejavnikov identificiranja ter navezanosti na Evropsko unijo: Vloga simbolnega kapitala med refleksivnostjo in habitusom.

prof. dr. Borut Rončević 

 

30. 1. 2015

Jana  Vodlan

Spodbujevalni učinek kadrovanja in upravljanja znanja na poslovanje podjetja.

prof. dr. Nadja Damij 

 

11. 12. 2014

Teja Gracin

Dileme izobraževanja človeških virov:Model za motivacijo ranljivih skupin/Dilemmas of education human resources: Model of motivation the vulnerable groups

prof. dr. Marija Ovsenik 

doc. dr. Boris Bukovec

28. 11. 2014

Tamara Besednjak Valič

Igralniška dejavnost in njen vpliv na življenje v regiji

prof. dr. Borut Rončević 

 

26. 11. 2014

Tanja Ozvatič

Vpliv čustev in vloga družbene segmentacije pri percepciji javnega nastopanja v slovenskem prostoru.

prof. dr. Mateja Rek 

prof. dr. Matej Makarovič

27. 8. 2014

Matjaž  Škabar

Dinamika sprememb in odnos do negotovosti v sodobnih družbah

prof. dr. Mateja Rek 

 

4. 7. 2014

Urša Lamut

Model portfolia kompetenc kot inovativna oblika mreženja/Competence Portfolio model as an innovative form of networking

prof. dr. Borut Rončević 

 

4. 7. 2014

Dunja Labović Begović

Sistemizacija dela kot proces – nova družbena sprememba

prof. dr. Matej Makarovič 

prof. dr. Andrej Raspor

27. 6. 2014

Mateja Černič

Cepljenje- sociološka analiza

prof. dr. Matej Makarovič 

 

16. 4. 2014

Bogdan Jugovič

Moralno podjetje-mit ali resničnost profitne gospodarske družbe?/Moral company-mith or reality of profit oriented business entity?

prof. dr. Matej Makarovič 

 

16. 4. 2014

Aleksandra Tabaj

Izvajanje primernih prilagoditev na področju usposabljanja in zaposlovanja invalidov v Sloveniji

izr. prof. dr. Nevenka Podgornik 

 

18. 3. 2014

Katarina Rojko

Informacijsko-komunikacijska tehnologija v razmerah zadnje (2008)- gospodarske krize

prof. dr. Dušan Lesjak 

izr. prof. dr. Janez Šušteršič

25. 2. 2014

Ana Hafner

Analiza blokad inovativnosti v Sloveniji / The analysis of the inovation blockades in Slovenia

prof. dr. Jan Makarovič 

prof. dr. Frane Adam

15. 11. 2013

Dolores Modic

Nov model varovanja intelektualne lastnine v kontekstu inovacijskih sistemov (na primeru Slovenije).

prof. dr. Frane Adam 

 

7. 11. 2013

Sanja Lucija Pečnik

Zadovoljstvo pacientov v zobozdravstvu

izr. prof. dr. Mirna Macur 

doc. dr. Marjan Premik 

3. 6. 2013

Andrej Kovačič

Odzivi potrošnikov na oglaševanje na primeru uporabe oglasnih sporočil

prof. dr. Mateja Rek 

 

31. 5. 2013

Lea Prijon

Kulturni profil poslovno-menedžerske elite

prof. dr. Matevž Tomšič 

 

7. 2. 2013

Darka Podmenik

Diplomanti na prehodu iz izobraževanja v zaposlitev v času družbene krize

prof. dr. Dejan Jelovac 

dr. Angela Ivančič 

29. 1. 2013

Dejan Križaj

Model spodbujanja inovativnega potenciala slovenskega turizma

doc. dr. Boris Bukovec 

Andrej Brodnik 

6. 11. 2012

Cvetko Križan

Vpliv socialnega kapitala na uspešnost podjetniških asociacij v turizmu

prof. dr. Borut Rončević 

Gordana Ivankovič 

6. 11. 2012

Vesna Rejec

Relevantnost dvofaktorske motivacijske teorije pri generaciji x in y

prof. dr. Nadja Damij 

 

17. 10. 2012

Nevenka Podgornik

Utemeljenost realitetne psihoterapije v antropološko-sociološki perspektivi

izr. prof. dr. Zdenka Zalokar Divjak 

 

27. 6. 2012

Sašo Murtič

Sodobna paradigma medorganizacijskega obvladovanja logističnih procesov

doc. dr. Boris Bukovec 

 

18. 6. 2012

Anita Ramšak

Destinacija neznano: mednarodne mobilnosti mladoletnih migrantov brez spremstva iz Moldavije

prof. dr. Matej Makarovič 

prof. dr. Dejan Jelovac