Diplomanti doktorskega študija Sociologija

ZAP. ŠT.

DATUM KANDIDAT-KANASLOV DOKTORSKE DISERTACIJEMENTOR/-ICASOMENTOR/-ICA
55.2. 10. 2020Simona BreščanskiKljučni dejavniki uspeha slovenskih biotehnoloških podjetijprof. dr. Borut Rončević 
54.18. 6. 2020Janez KolarSocial aspects of technology diffusion: Danube Region HPC caseprof. dr. Borut Rončevićdoc. dr. Tamara Besednjak Valič
53.30. 4. 2020Janja Mikulan KildiTowards framework conditioning divergent regimes across Middle East and North Africa: navigating between authoritarianism and democratizationprof. dr. Matej Makarovič 
52.6. 9. 2019Sergeja PlankoUpravljanje aktivnega staranja zaposlenih v organizacijahdoc. dr. Leja Prijon 
51.23. 4. 2019Urška FricStrukturiranje industrijsko simbiotskih omrežijprof. dr. Borut Rončević 

2018

50. 24.7.2018 je kandidatka Erika Džajić Uršič zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom “Morphogenesis of Industrial Symbiotic Networks”. Mentor kandidatki je bil prof. dr. Borut Rončević, somentorica pa izr. prof. Biljana Mileva Boshkoska.

49. 21.5.2018 je kandidat Primož Rakovec zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom “Vpliv notranjega dialoga na agresivno vožnjo voznikov avtomobilov”. Mentorica kandidatu je bila doc. dr. Tea Golob, somentor pa prof. dr. Dejan Jelovac.

48. 21.5.2018 je kandidatka Šejla Gazibara zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom “Smisel življenja v očeh starostnikov, živečih v domovih za stare ljudi”. Mentor kandidatki je bil izr. prof. dr. Jože Ramovš, somentor pa doc. dr. Sebastjan Kristovič.

47. 23.4.2018 je kandidatka Petra Kleindienst zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom “Vloga izobraževalnega sistema pri razvoju demokratične politične kulture”. Mentor kandidatki je bil prof. dr. Matevž Tomšič, somentor pa prof. dr. Matej Avbelj.

46. 28.3.2018 je kandidat Victor Cepoi zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom Social Networks as Factors for Innovations. Mentor kandidatu je bil red. prof. dr. Borut Rončević, somentorica pa doc. dr. Tea Golob.

2017

45. 25.9.2017 je kandidatka Maja Kus Ambrož zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom “Vpliv družbeno-ekonomske krize na stabilnost intimnega partnerstva na primeru Slovenije. Mentor kandidatki je bil red. prof. dr. Dejan Jelovac, somentorica pa doc. dr. Jana Suklan.

44. 25.5.2017 je kandidat Dejan Valentinčič zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom “Stopnja družbene integriranosti neslovenskega etničnega prebivalstva v Mestni občini Nova Gorica v kontekstu obče slovenske družbe”. Mentor: prof. ddr. Nikolai Genov, somentor izr. prof. dr. Jernej Letnar Černič.

43. 3.4.2017 je kandidat Egon Prijon zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom PSG (Psiho-socialni genom) – sončno znamenje natalnega horoskopa kot podlaga za marketing v virtualnih omrežjih. Mentorica: prof. dr. Nadja Damij.

42. 20.2.2017 je kandidat Uroš Gojkovič zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom Sociokulturne razsežnosti prenosa znanja v okviru akademskega podjetništva. Mentor: prof. dr. Frane Adam.

2016

41. 1.12.2016 je kandidatka Maja Gojkovič zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom Vpliv socialnega kapitala na regionalno inovacijsko zmogljivost. Mentor: prof. dr. Frane Adam.

40. 25.10.2016 je kandidat Franc Žohar zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom Avtonomnost občin in medobčinsko povezovanje z namenom spodbujanja regionalnega razvoja. Mentor: izr. prof. dr. Uroš Pinterič

39. 26. 9. 2016 je kandidatka Jerneja Šavrič zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom Vpliv informacijske podpore projektni organizaciji dela v podjetju na uspešnost sodelovanja na nacionalnih in komunitarnih razpisih. Mentor: izr. prof. dr. Blaž Rodič, somentor: doc. dr. Janez Balkovec.

38. 12.7.2016 je kandidat Anže Logar zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom Volilni sistemi in njihov vpliv na kvaliteto demokracije. Mentor: red.prof.dr.Matevž Tomšič

37. 14.4.2016 je kandidatka Alenka Pandiloska Jurak zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom Pomen družbenih omrežij pri prodoru visokotehnoloških podjetij na trge drugih držav. Mentor: izr.prof.dr.Uroš Pinterič.

36. 29.3.2016 je kandidat Marjan Krajnik zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom Mednarodna razširjenost joge kot manifestacija globalnega trenda individualizacije. Mentor: red. prof. dr. Nikolai Genov.

35. 10.3.2016 je kandidatka Tanja Perko zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom Vloga spola v managementu izobraževanja. Mentor: izr. prof. dr. Blaž Rodič

34. 10.2.2016 je kandidat Robert Ličen zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom Motivacijski dejavniki srednjega managementa v Sloveniji. Mentor: red. prof. dr. Borut Rončević.

2015

33. 7.12.2015 je kandidatka Nina Gorjup zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom Promocija malih in mikro podjetij v Sloveniji: odnosi, cilji in uporaba. Mentor: izr. prof. dr. Mateja Rek. 

32. 15.12.2015 je kandidatka Lyudmila Boykova zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom Spletni družbeni aktivizem študentov: socialni mediji kot innovativno sredstvo osebnega angažmaja. Mentor: red. prof. dr. Nikolai Genov.

31. 11.11.2015 je kandidatka Ceglar Irena zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom Izkušnja materinstva žensk z intelektualno oviro. Mentorica kandidatki je bila prof. dr. Darja Zaviršek.

30. 12.10.2015 je kandidat Debeljak Peter zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom Demokratični potencial odprte metode koordinacije. Mentor kandidatu je bil red. prof. dr. Matej Makarovič. 

29. 7.9.2015 je kandidat Vuga Ambrož zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom Vpliv mednarodnega okolja na demokratizacijo v Srednji in Vzhodni Evropi. Mentor kandidatu je bil red. prof. dr. Matevž Tomšič. 

28. 30.6.2015 je kandidatka Krajnc Starček Saša zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom Problemi konstrukcije ženskosti pri ženskah z izkušnjo spolne zlorabe v otroštvu. Mentorica kandidatki je bila  doc. dr. Vesna Leskošek, somentor pa doc. dr. Nevenka Podgornik.

27. 29.6.2015 je kandidatka Rihtaršič Tanja zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom Vpliv kulturnih in psiholoških dejavnikov na vedenje žensk v času menstruacije: študija študentk Slovenije, Nemčije, Švedske in Velike Britanije. Mentor kandidatki je bil red. prof. dr. Dejan Jelovac, somentor pa dr. med. Ksenija Geršak.

26. 15.6.2015 je kandidatka Alina Zubkovych zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom Dealing with the Yugoslav Past: Exhibition Reflections in the Successor States. Mentor kandidatki je bil prof. dr. Matej Makarovič.

25. 11.2.2015 je kandidatka Vesna Skrbinjek zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom Spremembe v financiranju visokega šolstva v razmerah gospodarske in finančne krize.  Mentor kandidatki je bil prof. dr. Dušan Lesjak, somentor pa izr. prof. dr. Janez Šušteršič.

24. 10.2.2015 je kandidatka Tea Golob zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom Towards key factors influencing identifications with the EU: a Dialectical relationship between transnational social fields and national framesMentor kandidatki je bil prof. dr. Borut Rončević.

23. 30.1.2015 je kandidatka Jana Vodlan zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom Spodbujevalni učinek managementa kadrovskih virov na poslovanjeMentorica kandidatki je bila izr. prof. dr. Nadja Damij.

2014

22. 11.12.2014 je kandidatka Teja Gracin zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom Motivacijski model dejavnikov formalnega izobraževanja ranljivih skupin odraslihMentorica kandidatki je bila prof. ddr. Marija Ovsenik, somentor pa izr. prof. dr. Boris Bukovec.

21. 28.11.2014 je kandidatka Tamara Besednjak Valič zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom Oblikovanje ekonomsko-socialnega polja turističnega igralništva in njegovi vplivi na ugodno razmerje med koristmi in stroški od iger na srečo​. Mentor kandidatki je bil prof. dr. Borut Rončević.

20. 26.11.2014 je kandidatka Tanja Ozvatič zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom Vpliv čustev in vloga družbene segmentacije pri percepciji javnega nastopanja v slovenskem prostoru. Mentorica kandidatki je bila izr. prof. dr. Mateja Rek, somentor pa prof. dr. Matej Makarovič.

19. 27.8.2014 je kandidat Matjaž Škabar zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom Dinamika sprememb in odnos do negotovosti. Mentorica kandidatu je bila izr. prof. dr. Mateja Rek.

18. 4.7.2014 je kandidatka Dunja Labović Begović zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom Sistemizacija dela kot proces – nova družbena sprememba. Mentor kandidatki je bil izr. prof. dr. Matej Makarovič, somentor pa doc. dr. Andrej Raspor.

17. 4.7.2014 je kandidatka Urša Lamut zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom Model portfolia kompetenc kot inovativna oblika mreženja. Mentor kandidatki je bil prof. dr. Borut Rončević.

16. 27.6.2014 je kandidatka Mateja Černič zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom Ideološki konstrukti cepljenja. Mentor kandidatki je bil izr. prof. dr. Matej Makarovič.

15. 16.4.2014 je kandidat Bogdan Jugovič zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom Moralno podjetje-mit ali resničnost profitne gospodarske družbe? Mentor kandidatu je bil izr. prof. dr. Matej Makarovič, somentor pa prof. dr. Dejan Jelovac.

14. 16.4.2014 je kandidatka Aleksandra Tabaj zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom Izvajanje primernih prilagoditev na področju usposabljanja in zaposlovanja invalidov v Sloveniji. Mentorica kandidatki je bila doc. dr. Nevenka Podgornik.

13. 18.3.2014 je kandidatka Katarina Rojko zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom Informacijsko-komunikacijska tehnologija v razmerah zadnje (2008-) gospodarske krizeMentor kandidatki je bil prof. dr. Dušan Lesjak, somentor pa izr. prof. dr. Janez Šušteršič.

12. 25.2.2014 je kandidatka Ana Hafner zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom Globalizacija trga in pravic intelektualne lastnine in zaton neodvisnih izumiteljev. Mentor kandidatki je bil prof. dr. Jan Makarovič, somentor pa prof. dr. Frane Adam.

2013

11. 15.11.2013 je kandidatka Dolores Modic zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom Novi vidiki varovanja intelektualne lastnine v kontekstu inovacijskih sistemov (na primeru Slovenije). Mentor kandidatki je bil prof. dr. Frane Adam.

10. 7.11.2013 je kandidatka Sanja Lucija Pečnik zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom Zadovoljstvo pacientov v zobozdravstvu kot sociomedicinski fenomen. Mentorica kandidatki je bila izr. prof. dr. Mirna Macur, somentor pa doc. dr. Marjan Premik.

9. 3.6.2013 je kandidat Andrej Kovačič zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom Odzivi potrošnikov na zunanje oglaševanje na primeru uporabe oglasnih sporočil izdelanih s tehnologijo lentikularnega tiska. Mentorica kandidatu je bila doc. dr. Mateje Rek.

8. 31.5.2013 je kandidatka Lea Prijon zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom Kulturni profil poslovno-menedžerske elite. Mentor kandidatki je bil izr. prof. dr. Matevž Tomšič.

7. 7.2.2013 je kandidatka Darka Podmenik zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom Diplomanti na prehodu iz izobraževanja v zaposlitev v času družbene krize. Mentor je bil red. prof. dr. Dejan Jelovac, somentorica pa doc. dr. Angela Ivančič.

6. 29.1.2013 je kandidat Dejan Križaj zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom Model spodbujanja inovativnega potenciala slovenskega turizma. Mentor kandidatu je bil izr. prof. dr. Boris Bukovec, somentor pa red. prof. dr. Andrej Brodnik.

2012

5. 6.11.2012 je kandidatka Vesna Rejec zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom Relevantnost dvofaktorske motivacijske teorije pri generaciji x in y. Mentorica kandidatki je bila izr. prof. dr. Nadja Damij.

4. 6.11.2012 je kandidat Cvetko Križan zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom Socialni kapital kot dejavnik uspešnosti turističnih asociacij v Sloveniji. Mentor kandidatu je bil izr. prof. dr. Borut Rončević, somentorica pa izr. prof. dr. Gordana Ivankovič.

3. 17.10.2012 je kandidatka Nevenka Podgornik zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom Utemeljenost realitetne psihoterapevtske doktrine z antropološko-sociološke perspektive. Mentorica kandidatki je bila izr. prof. dr. Zdenka Zalokar Divjak.

2. 27.6.2012 je kandidat Sašo Murtič zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom Sodobna paradigma medorganizacijskega obvladovanja logističnih procesov. Mentor kandidatu je bil izr. prof. dr. Boris Bukovec.

1. 18.6.2012 je kandidatka Anita Ramšak zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom Destinacija neznano: mednarodne mobilnosti mladoletnih migrantov brez spremstva iz Moldavije. Mentor kandidatki je bil izr. prof. dr. Matej Makarovič, somentor pa prof. dr. Dejan Jelovac.