Demokracija, mediji in razvoj

Raziskovalni program Demokracija in razvoj je začel delovati leta 2008. Ukvarja se z razvojem v kontekstu demokracije, tj. znotraj sistema parlamentarne demokracije. Razvoj se razume kot dejavnik, ki krepi družbene demokratične potenciale. Demokracija namreč potrebuje lastne družbene potrebe, ki zajemajo ekonomske (materialne blaginje), družbene (ekstenzivni in avtonomni srednji sloj) in kulturne dejavnike, kateri omogočajo njegovo razširjenost (vrednote posameznikove avtonomije). Po drugi strani pa se demokratična politika lahko dojema kot enega od generatorjev za nadgradnjo razvojne uspešnosti. Kakovost upravljanja je, vsaj v kontekstu razvitih zahodnih družb, integrirana v okvir demokratičnih vrednot, norm, načel in prakse.

Primarni cilji raziskovalnega programa so:
1.) preučevanje značaja družbenih preobrazb in odnosov med njihovimi političnimi, družbenimi, ekonomskimi in kulturnimi vidiki, s posebnim poudarkom na procesih preobrazbe v srednje in vzhodno evropskih družbah;
2.) preiskovanje demokratičnih procesov na nacionalni, evropski in svetovni ravni;
3.) analiza odnosov med različnimi dimenzijami demokratičnega političnega okolja;
4.) ocena zmogljivosti političnih akterjev za oblikovanje in izvajanje razvojnih strategij.

Raziskovalni pristop programa temelji na primerjalni analizi zgoraj omenjenih družbenih pojavov na splošni ravni, ki je dopolnjena s študijami primerov. Združevanje različnih teoretičnih pristopov in raziskovalnih metod predstavlja osnovo inovativne analize in razlage vzročne zveze med različnimi komponentami demokratičnega političnega okolja in razvojne uspešnosti družb.

matevž tomšič

Vodja raziskovalnega programa:
Prof. dr. Matevž Tomšič

Člani:

red. prof. dr. Matevž Tomšič
red. prof. dr. Mateja Rek
red. prof. dr. Luca Brusati
izr. prof. dr. Simona Kukovič
doc. dr. Peter Verovšek
izr. prof. dr. Petra Kleindienst
asist. Rok Bratina
asist. Sabina Mešič