Covid-19: Preventiva

Spodaj prilagamo higienska priporočila za preprečevanje širjenja virusa SARS-CoV-2, objavljena na spletni strani NIJZ. 

Preprečevanje širjenja naleznjivih bolezni dihal:

 • redno umivanje/razkuževanje rok, pri čemer naj umivanje traja 40-60 sekund,
 • ko kašljamo ali kihamo, pokrijemo usta in nos z robčkom ali zgornjim delom rokava,
 • ne dotikamo se oči, nosu in ust,
 • ohranjamo varnostno razdaljo in se izogibamo stiku z bolnimi ljudmi,
 • če zbolimo, ostanemo doma,
 • ob vročini, kašlju in pri težavah z dihanjem obvestimo zdravnika po telefonu,
 • ob stiku z živalmi se dosledno držimo higienskih načel. Izogibamo se uživanju surovih živalskih izdelkov. Surovo meso in mleko ne smeta priti v stik s hrano, ki je ne bomo prekuhali.

Smernice EU za prilagajanje delovnih mest in zaščito delavcev

Vsa podjetja in ustanove so morala zaradi spremenjenih razmer izdelati novo oceno tveganj s poudarkom na spremembah zdravstvenega dela ocene tveganja, kar poostreno preverja Inšpektorat RS za delo. V prilogi vam pošiljamo smernice EU za prilagajanje delovnih mest in zaščito delavcev, ki so v pomoč delodajalcem, varnostnim inženirjem in pooblaščenim zdravnikom, specialistom medicine dela pri izdelavi nove ocene tveganj. Spremenjene ocene tveganj morajo vsebovati tudi ukrepe za primeren način osveščanja strank in zaposlenih na območjih ustanov in podjetij.

S tem namenom so na Zavodu za varstvo pri delu pripravili letake z navodili:

 • Preprečevanje nalezljivih bolezni dihal 
 • Pravilna namestitev maske 
 • Navodila za umivanje in razkuževanje rok 
 • Pravila za varno uporabo dvigal v času epidemije