Človeška narava, funkcioniranje in povezani pojmi iz psihosocialne perspektive

Raziskovalni program “Človeška narava, funkcioniranje in povezani pojmi iz psihosocialne perspektive” je osredotočen na praktične in raziskovalne dejavnosti na področju psihosocialne pomoči, svetovanja, raziskovalne dejavnosti na področju psihosocialne pomoči ter priprave in implementacije preventive in izobraževalnih programov (npr. orodja za preprečevanje in obvladovanje stresa, izgorelost, depresija, družba in dobro počutje, storitve na področju duševnega zdravja, socialne veščine, komunikacijske sposobnosti itd.). Program je bil financiran leta 2007 s strani FUDŠ. Strokovnjaki iz različnih psiholoških in svetovalnih služb delajo na Inštitutu. Dolgoročni strokovni in znanstveni cilj Inštituta je ustanovitev nacionalne in mednarodne povezave ter raziskovalno in projektno delo. Nanaša se na delo z družinami, organizacijami in posamezniki s področja duševnega zdravja (preventiva in zdravljenje), psihosocialne pomoči in svetovanja.

Raziskovalni program uporablja in preizkuša različne teoretične in konceptualne pristope. Trenutni glavni raziskovalni fokus je širši koncept občutka varnosti. Po mnenju mnogih znanih znanstvenikov, kot npr Maslow, je varnost ena od osnovnih človekovih potreb. Varnost je hitro razvijajoč se problem v Evropi in svetu. Kot taka je vključena v več evropskih strategij in ukrepov. Vendar je občutek varnosti še vedno slabo razumljeno, saj tudi je zelo zapleten koncept. Ima zelo pomemben psihosocialni vidik in je povezan z različnimi populacijami, kot so migranti, zaposleni in delodajalci, različne starostne populacije, šola itd. Ukrepi v zvezi s konceptom varnosti so zelo široki, začenši z demografskega vidika, umetne inteligence, religije, prometa, če naštejemo le nekatere.

Cilj raziskovalnega programa je razviti različna orodja za zbiranje podatkov, ki jih raziskovalci lahko uporabljajo v lastnih raziskavah ter zbiranje znatne količine primarnih in sekundarnih podatkov, ki bodo na voljo na posebni platformi in tako na voljo naprednim in doktorskim študentom v njihovih lastnih raziskavah. Naš cilj je tudi vzpostaviti evropsko in svetovno strateško partnerstvo strokovnjakov s področja varnosti ter se prijaviti in delati na različnih projektih.

Vodja raziskovalnega programa: Doc. dr. Jana Krivec

Jana-Krivec

Člani:

doc. dr. Tjaša Stepišnik Perdih

doc. dr. Primož Rakovec

izr. prof. dr. Nevenka Podgornik

izr. prof. dr. Sebastjan Kristovič

dr. Melita Zelnik

Daša Cek Stepančič, mag