Cenik 2023/24

Fakulteta medije se je z dnem 30. 9. 2022 pripojila k Fakulteti za uporabne družbene študije. Od pripojitve dalje študijske programe Fakultete za medije (dodiplomski študijski program Mediji in novinarstvo, magistrski študijski program Strateško komuniciranje, magistrski študijski program Mediji in novinarstvo, doktorski študijski program Strateško komuniciranje in menedžment) izvaja Fakulteta za uporabne družbene študije (FUDŠ). Študijski programi (bivše) Fakultete za medije in njihova izvedba kot tudi pravice in obveznosti, ki izhajajo iz statusa študenta, pri tem ostajajo enaki. 

DODIPLOMSKI ŠTUDIJ

Fakulteta je za študijski program Uporabne družbene študije (od 2020/21 preimenovan v Socialni menedžment (UN) in študijski program Mediji in novinarstvo (VS) pridobila državno koncesijo, zato je študij v okviru razpisanih vpisnih mest brezplačen. Na brezplačen, torej redni študij, se lahko prijavijo tudi zaposleni kandidati. 

Študijski programCena za letnik izrednega študija
Uporabne družbene študije (UN)/Socialni menedžment (UN) – redni*/
Uporabne družbene študije (UN)/Socialni menedžment (UN) – izredni2.690 €
Socialni menedžment (VS) – izredni2.690 €
Psihosocialna pomoč (VS) – izredni3.290 €
Mediji in novinarstvo (VS) – redni*/
Mediji in novinarstvo (VS) – izredni2.990 €

PODIPLOMSKI ŠTUDIJ

Fakulteta je za magistrski študijski program Medkulturni menedžment in Mediji in novinarstvo pridobila državno koncesijo, zato je študij v okviru razpisanih vpisnih mest brezplačen. Na brezplačen, torej redni študij, se lahko prijavijo tudi zaposleni kandidati. 

Študijski program Psihosocialna pomoč je z 2020/21 preimenovan v Psihosocialno svetovanje.

Študijski programCena za letnik IZREDNEGA študija
Medkulturni menedžment – magistrski – redni*/
Medkulturni menedžment – magistrski – izredni2.690 €
Psihosocialna pomoč / Psihosocialno svetovanje -magistrski – izredni3.690 €
Mediji in novinarstvo – magistrski  študij – redni*/
Mediji in novinarstvo – magistrski  študij – izredni2.990 €
Strateško komuniciranje – magistrski – izredni2.990 €
Sociologija in psihosocialne študije – doktorski študij – izredni2.990 €
Strateško komuniciranje in menedžment –  doktorski študij – izredni2.990 €
DRUGO Cena za letnik IZREDNEGA študija
Psihoterapevtska propedevtika (samostojni del študijskega programa) 3.290 €
FUDŠ AKADEMIJA: Mediji in novinarstvo v praksi 2.490 €
FUDŠ AKADEMIJA: Menedžment ljudi v organizacijah 2.490 €
Nadstandardni paket Study+ 399€ (na študijsko leto)

*Drugi prispevki za študij na študijskem programu Uporabne družbene študije (od študijskega leta 2020/21 je preimenovan v Socialni menedžment), Mediji in novinarstvo (VS) in Mediji in novinarstvo (MAG) ter Medkulturni menedžment (MAG) znaša 79 €.

** Šolnino je  možno poravnati na 5 obrokov z roki zapadlosti: ob vpisu; najkasneje do 30.11.; najkasneje do 31.1.; najkasneje do 31.3.; najkasneje do 31.5. tekočega študijskega leta. V primeru plačila šolnine na obroke se ob vsakem obroku zaračuna povečana šolnina v znesku administrativnega stroška obdelave obročnega plačila, ki znaša 30,00 eur. 

***Plačilo na obroke je omogočeno državljanom iz Slovenije in drugih držav članic EU-ja in članic EEA-ja. Tujci iz držav nečlanic EU-ja in EEA-ja morajo šolnino plačati v enkratnem znesku.