Cenik

DODIPLOMSKI ŠTUDIJ

Fakulteta je za študijski program Uporabne družbene študije (od 2020/21 preimenovan v Socialni menedžment) pridobila državno koncesijo, zato je študij v okviru razpisanih vpisnih mest brezplačen. Na brezplačen, torej redni študij, se lahko prijavijo tudi zaposleni kandidati. 

Študijski program

Cena za letnik izrednega študija

Uporabne družbene študije (UN)/Socialni menedžment (UN) – redni*

/

Uporabne družbene študije (UN)/Socialni menedžment (UN) – izredni

1.990 €

Socialni menedžment (VS) – izredni1.990 €
Psihosocialna pomoč (VS) – izredni2.990 €

PODIPLOMSKI ŠTUDIJ

Fakulteta je za študijski program Medkulturni menedžment pridobila državno koncesijo, zato je študij v okviru razpisanih vpisnih mest brezplačen. Na brezplačen, torej redni študij, se lahko prijavijo tudi zaposleni kandidati. 

Študijski program Psihosocialna pomoč bo z 2020/21 preimenovan v Psihosocialno svetovanje.

Študijski program

Cena za letnik IZREDNEGA študija

Medkulturni menedžment – magistrski – redni*

/

Medkulturni menedžment – magistrski – izredni

2.190 €

Psihosocialna pomoč/Psihosocialno svetovanje -magistrski – izredni    3.200 €
Sociologija – doktorski študij – izredni

2.690 €

Psihoterapevtska propedevtika ( samostojni del študijskega programa) – 2.990 €

*Vpisnina na študijskem programu Uporabne družbene študije (od študijskega leta 2020/21 bo preimenovan v Socialni menedžment) in Medkulturni menedžment znaša 49 €.

** Šolnino je  možno poravnati na 5 obrokov z roki zapadlosti: ob vpisu; najkasneje do 30.11.; najkasneje do 31.1.; najkasneje do 31.3.; najkasneje do 31.5. tekočega študijskega leta.

​***Plačilo na obroke je omogočeno državljanom iz Slovenije in drugih držav članic EU-ja in članic EEA-ja. Tujci iz držav nečlanic EU-ja in EEA-ja morajo šolnino plačati v enkratnem znesku.