Predavatelji in asistenti

Martina Vajs

asistentka

Tina Vajs_2020

Sodeluje kot: Asistentka

Govorilne ure: Po dogovoru

E-pošta: tina@freia.si

Telefon: +38641329730

Področje Raziskave: psihosomatika, aleksitimija, emocije, travma

Sodelovanje pri predmetih:
1. stopnja – Splošna psihopatologija, Specialna psihopatologija 
2. stopnja – Vedenjska znanost, salutologija in psihosomatika, Teoretični in klinični koncepti v psihoterapiji 2

Zunanje povezave: /

Življenjepis:

Martina Vajs je magistra psihoterapevtske znanosti in geštalt psihoterapevtka z večletnimi izkušnjami na področju individualne in skupinske psihoterapije. Je članica Slovenskega društva za psihoterapijo (SLOGES), ki deluje pod okriljem Slovenske krovne zveze za psihoterapijo (SKZP) in Evropske zveze za gestalt terapijo (EAGT), ki je članica Evropske zveze za psihoterapijo (EAP). Trenutno dela v svoji zasebni psihoterapevtski praksi v Radljah ob Dravi. Leta 2009 se je vpisala na Univerzo Sigmunda Freuda v Ljubljani (SFU Ljubljana) z željo, da pridobi boljši vplogled v psihofizično delovanje posameznika. Že takrat so jo zanimale predvsem teme s področja travme, psihosomatike in razvojne psihologije. Te tematike je uspešno vključila v svojo diplomsko nalogo in leta 2014 študij iz psihoterapevtske znanosti uspešno zaključila. Vzporedno s študijem se je izobraževala iz geštalt psihoterapije na dunajskem inštitutu IG Wien in štiriletni trening leta 2017 tudi uspešno zaključila. Že v začetku svoje prakse je pod supervizijo delala s skupinami in posamezniki. V obdobju med januarjem 2014 in junijem 2017 je izvajala skupinske in individualne terapije ter delavnice na Centru za osebno rast in psihoterapijo (CORP) v Ljubljani ter kasneje z le-temi nadaljevala v svoji zasebni praksi v Ljubljani in Radljah ob Dravi. Po končani diplomi se je vpisala na podiplomski študij na SFU Ljubljana. Njeno delo je bilo vse bolj usmerjeno v delo s klienti. Skozi poglabljanje v psihosomatiko je začela raziskovati aleksitimijo in iz tega področja leta 2019 tudi uspešno magistrirala.