Predavatelji in asistenti

Manca Koren

asistentka

Manca Koren_2021

Sodeluje kot:  Asistentka

Govorilne ure: Po dogovoru

E-pošta: manca.koren@fuds.si

Področje Raziskave: ženske in duševno zdravje, zgodovina duševnega zdravja, zgodovina žensk, aleksandrinke, družinski odnosi, migracije žensk

Sodelovanje pri predmetih:
1. stopnja – Participacija in pomoč v skupnosti, Pomoč in sodelovanje v skupnosti, Družbena odgovornost in trajnostni razvoj

Zunanje povezave: /

Življenjepis:

Manca Koren je svoje izobraževanje po uspešno zaključeni gimnaziji nadaljevala na programu Kulturna zgodovina na Fakulteti za humanistiko, Univerze v Novi Gorici. V času študija je sodelovala pri številnih študentskih projektih. Sodelovala je pri projektu Po kreativni podi do znanj (PKP) z naslovom Inovativni pristopi pri obravnavi travme, prav tako pa je v času študija na Fakulteti za humanistiko sodelovala pri projektu o Goriških izobraženkah, ki je potekal v sklopu predmeta pri profesorici dr. Katji Mihurko Poniž. Rezultat projekta je bil predstavljen v knjižici z naslovom Goriške izobraženke, ki je bila ob izdaji predstavljena v Goriški knjižnici in kjer je sodelovala kot predstavnica študentov pri projektu. Študij na Fakulteti je zaključila v letu 2017 z diplomskim delom, z naslovom Histerija v diskurzu na slovenskem do 1. svetovne vojne. Študij je nadaljevala na Teološki fakulteti, smer Zakonski in družinski študiji in ga z uspešno zaključila z delom z naslovom Družinsko življenje v pismih aleksandrinke Felicite Koglot Peric in njenega moža Franca Perica ter percepcija aleksandrinstva v takratni slovenski družbi z odločno oceno zaključila. Del analize je objavljen v knjižnem delu z naslovom Ljubezen v pismih. V času podiplomskega študija je sodelovala pri različnih študentskih projektih. V študijskem letu 2017/2018 pri projektu Aleksandrinke, v letu 2019 pa pri projektu Coal Story: Kreiranje nove zgodbe za transformacijo industrijske rabe rjavega premoga v namene turističnega razvoja Zasavja. Rezultati prvega so bili predstavljeni s postavitvijo spletne strani, ki vsebuje številne zbrane podatke o aleksandrinkah, drugi projekt pa je bil zaključen v obliki razstave v Slovenskem etnografskem muzeju. Je mlada raziskovalka na Inštitutu za slovensko izseljenstvo in migracije, ZRC SAZU ter doktorska študentka na Podiplomski šoli ZRC SAZU. S Fakulteto za uporabne družbene študije kot asistentka pri predmetih katerih nosilka je dr. Mikulan.