Predavatelji in asistenti

Rok Bratina

asistent

Rok Bratina_2020

Sodeluje kot: Asistent

Govorilne ure: Po dogovoru

E-pošta: rok.bratina@gmail.com

Področje Raziskave: Družbeni fenomeni in trendi, politična sociologija, evropske politike in integracije, družbena mobilnost in interakcije, identitete, konfliktne teorije, sociologija športa

Sodelovanje pri predmetih:
1. stopnja – Neprofitni menedžment, Evropske javne politike, Dinamika sodobne družbe, Menedžment v kulturi, Sodobne politične doktrine, Oblikovanje javnih politik in javnih financ
2. stopnja – Sodobne družbene teorije, Evropska demokracija in politična kultura, Evropske javne politike

Zunanje povezave: /

Življenjepis:

Rok Bratina je bil rojen 6. julija 1994 v Šempetru pri Gorici. Po uspešno opravljeni splošni maturi na Gimnaziji Tolmin se je na Fakulteti za humanistiko na Univerzi v Novi Gorici vpisal na univerzitetni študijski program Kulturna zgodovina. Tekom študija se je posvetil raziskovanju problematike slovenskega izseljenstva in gospodarske zgodovine druge polovice 19. stoletja. V svoji diplomski nalogi z naslovom Pozabljeni zdravnik: Vloga dr. Karla Pečnika pri vprašanju slovenske gospodarske samostojnosti in vključevanja v mednarodno trgovino, je v slovenski zgodovinski spomin ponovno vključil izobraženega slovenskega izseljenca, ki je velik del svojega življenja preživel kot zdravnik jetičnih bolezni v Egiptu. Rok je kasneje na pobudo doc. dr. Dejana Valentinčiča na temo svojega diplomskega dela napisal tudi obširen članek, objavljen v Mohorjevem koledarju za leto 2019.

V tem času je bil Rok kot redni študent tudi že vpisan na Fakulteti za uporabne družbene študije, kjer je od leta 2017 dalje obiskoval predavanja na magistrskem študijskem programu Medkulturni menedžment. V prvem letniku podiplomskega študija je aktivno sodeloval na projektu Po kreativni poti do znanja, rezultat katerega je tudi elektronska izdaja knjige Postavitev izhodišč za razvoj turizma za starejše in gibalno ovirane osebe.

V sklopu srednjeevropskega programa CEPUUS se je leta 2018 udeležil poletne šole Univerze v Pécsu na Madžarskem na temo “Identities Under Pressure?” Changing European Union, New Global Order in the Making”. Istega leta je prejel dotacijo Erasmus + in del študijskih obveznosti opravil na Univerzi Maria Curie-Sklodowska v Lublinu na Poljskem. Magistrsko nalogo z naslovom Vmesna Evropa kot geostrateški prostor: Izzivi in omejitve zunanje politike Višegrajske skupine in Pobuda treh morij, je z odliko zagovarjal maja leta 2020. Junija se je kot član Alumni Univerze v Pécsu odzval povabilo na še eno poletno šolo, tokrat na temo “Online Personal Development Training.”