Analiza učinkovitosti inovativnih in prožnih oblik učenja v različnih kulturnih okoljih

Vodja projekta: 

izr, prof. dr. Petra Kleindienst

Financer: 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

AKTUALNO!

OZAVEŠČANJE PEDAGOŠKEGA KADRA O UČINKOVITIH PROŽNIH METODAH POUČEVANJA IN UČENJA 

Javni razpis: Javni razpis za Krajša in daljša gostovanja tujih strokovnjakov in visokošolskih učiteljev na slovenskih visokošolskih zavodih 2019-2022

Vrsta projekta: pedagoški
Trajanje projekta: 33 mesecev
Začetek projekta: 1. 10. 2019
Zaključek projekta: 30. 6. 2022

Cilj projekta »Analiza učinkovitosti inovativnih in prožnih oblik učenja v različnih kulturnih okoljih« je vključitev gostujočih tujih strokovnjakov v pedagoški proces in v raziskovalno dejavnost na Fakulteti za uporabne družbene študije v Novi Gorici. Tekom projekta bomo gostili strokovnjake iz tujine s ciljem aplicirati različne inovativne in prožne oblike učenja v različnih kulturnih okoljih (preko uporabe virtualne učilnice); in predvsem identificirati, katere inovativne in prožne oblike učenja so pri mladih v slovenskem okolju najučinkovitejše in spodbujati implementacijo le-teh; primerjati inovativne in prožne oblike učenja v različnih državah oziroma kulturnih okoljih. Z identifikacijo najučinkovitejših inovativnih in prožnih oblik učenja v določenem študijskem okolju in njihovo implementacijo bodo mladim zagotovljena številna nova znanja, spretnosti in kompetence, hkrati pa se jih bo z novimi, svežimi oblikami poučevanja in učenja spodbujalo k vseživljenjskemu učenju. Fleksibilnost metod poučevanja in učenja bo mladim pomagala lažje prepoznavati njihove največje lastne  potenciale, s čimer bo omogočena kakovostnejša karierna orientacija mladih.

Pretekle novice:

OZAVEŠČANJE PEDAGOŠKEGA KADRA O UČINKOVITIH PROŽNIH METODAH POUČEVANJA IN UČENJA

Dne 10.6.2021 ob 13.00 uri bo potekal dogodek na temo učinkovitih prožnih metod učenja in poučevanja. Predstavljene bodo učne metode, didaktični in pedagoški prijemi gostujočih tujih strokovnjakov v sklopu projekta Analiza učinkovitosti inovativnih in prožnih oblik učenja v različnih kulturnih okoljih, pridobljenega na podlagi razpisa Krajša in daljša gostovanja tujih strokovnjakov in visokošolskih učiteljev na slovenskih visokošolskih zavodih 2019-2022. Povezava na srečanje je dostopna tukaj.

  • April 2021:

–   GOSTUJOČE PREDAVANJE PREDAVATELJICE DR. ANE BRAČIČ
–   GOSTUJOČE PREDAVANJE PREDAVATELJICE DR. JANE SUKALN

  • Marec 2021:

PREDSTAVITEV MEDNARODNIH IZKUŠENJ GOSTUJOČEGA TUJEGA STROKOVNJAKA

V mesecu marcu je z daljšim gostovanjem zaključil dr. Leo Mršić. Ob zaključku njegovega gostovanja, ki je v začetku potekalo v živo, kasneje zaradi epidemiološkega stanja prešlo na virtualni način izvajanja, smo 3. marca 2021 organizirali virtualni dogodek z naslovom Predstavitev mednarodnih izkušenj gostujočega tujega strokovnjaka. Na dogodku so bile predstavljene mednarodne izkušnje gostujočega tujega strokovnjaka, ki zajemajo opis rabe različnih učnih metod v različnih študijskih okoljih, in opis njihovih medkulturnih izkušenj v pedagoškem procesu. Predstavljene so bile tudi smernice in vsebinski trendi raziskovanja na instituciji gostujočega tujega strokovnjaka, najnovejša dognanja in objave. Na ta način je bil zagotovljen prenos dobrih praks iz tujine v domače okolje.

  • December 2020:

VABILO NA SODELOVANJE V VIRTUALNI UČILNICI, 18. 12. 2020 ob 10.00

Vsi študentje vseh študijskih programov ste vljudno vabljeni k udeležbi v virtualni učilnici, ki bo izvedena v sodelovanju z University of Sheffield. Vodil jo bo gostujoči strokovnjak dr. Peter Verovšek. Virtualna učilnica bo potekala na temo inovativnih in prožnih oblik učenja, ki so pri mladih v različnih študijskih okoljih najučinkovitejše. Virtualna učilnica bo vključevale skupno učno gradivo, študentska dela, izmenjevanje idej in vizij študija, refleksije študentov na delo ostalih študentov in komentarje. Povezava na srečanje je dostopna tukaj.

–   GOSTUJOČE PREDAVANJE PREDAVATELJA DR. PETRA VEROVŠKA
–   GOSTUJOČE PREDAVANJE VESNE PLANKO

  • Oktober 2020:

VABILO NA SODELOVANJE V VIRTUALNI UČILNICI (28.10.2020)

Vsi študentje vseh študijskih programov ste vljudno vabljeni k udeležbi v virtualni učilnici, ki bo izvedena v sodelovanju z Algebra University College. Vodil jo bo gostujoči strokovnjak dr. Leo Mršić. Virtualna učilnica bo potekala na temo inovativnih in prožnih oblik učenja, ki so pri mladih v različnih študijskih okoljih najučinkovitejše. Virtualna učilnica bo vključevala skupno učno gradivo, študentska dela, izmenjevanje idej in vizij študija, refleksije študentov na delo ostalih študentov in komentarje. Povezava na srečanje je dostopna tukaj.

GOSTOVANJE DR. LEA MRŠIĆA (10. 10. 2020)

Na FUDŠ je v oktobru pričel z daljšim gostovanjem dr. Leo Mršić, ki prihaja Visokega učilišta Algebra Zagreb (Algebra University College). Dr. Mršić bo na FUDŠ gostoval pet mesecev in v tem času bo poučeval na različnih stopnjah študija ter študijskih programih. Študenti se bodo lahko udeležili naslednjih predavanj: Menedžment finančnih virov, Kvalitativno raziskovanje v družboslovju, Sodobne teorije v ekonomski sociologiji, Metode triangulacije.

Dr. Leo Mršić je prodekan za raziskovanje in razvoj ter vodja oddelka za analizo podatkov na Visokem Učilištu Algebra v Zagrebu, zelo aktiven kot predavatelj na eLeadership MBA študiju. Dr. Mršić poleg tega deluje kot stalni sodni izvedenec na področju financ, računovodstva in informacijske tehnologije. Z več kot 20 letnimi izkušnjami na področju vodenja je sodeloval pri zagonu treh start-up iniciativ. Dr. Mršić je avtor in soavtor več knjig, znanstvenih in strokovnih člankov, sodelavec na številnih projektih.

Dr. Mršić je pričel z gostovanjem na Fakultetnem kažipotu, kjer se je z uvodnim predavanjem predstavil doktorskim študentom.

  • December 2019

Dr. Peter Verovšek je gostoval na FUDŠ v okviru projekta »Analiza učinkovitosti inovativnih in prožnih oblik učenja v različnih kulturnih okoljih«. Gostovanje je potekalo od 19.12 2019 do 22. 12. 2019. V sklopu gostovanja je dr. Verovšek izvajal predmet Sodobne teorije v sociologiji kulture v sklopu doktorskega študija Sociologije. Dr. Peter Verovšek je izredni profesor politologije in mednarodnih odnosov. Doktoriral je iz politologije na Yale University v ZDA. Po doktoratu je tri leta poučeval družbene vede  na Harvardy University, od leta 2016 je zaposlen na University of Sheffield na oddelku za politologijo in mednarodne odnose.