Akademski seminarji

Akademski seminarji, ki jih je zasnovala Fakulteta za uporabne družbene študije (FUDŠ), predstavljajo odlično priložnost za spodbujanje in vzdrževanje raziskovalnega okolja na fakulteti ter za izmenjavo znanja in idej med trenutnimi in bodočimi raziskovalci (kot tudi doktorskimi študenti) . 

Njihov namen je širjenje raziskovalnega dela in povezovanje s širšo javnostjo ter oblikovanje kolegijskih mrež med povezanimi institucijami. 
 
Tukaj je nekaj ključnih informacij o izvajanju teh seminarjev:
– Osrednji cilj Akademskih seminarjev je spodbujati in vzdrževati odlično raziskovalno okolje na FUDŠ ter omogočiti raziskovalcem izmenjavo, sodelovanje in nadgradnjo raziskovalnega dela.
– Seminarje bodo izvajali tako zaposleni na FUDŠ, ki bodo obravnavali različne tematike. To pomeni, da bodo seminarje vodili strokovnjaki s fakultete, ki bodo delili svoje znanje in izkušnje.
– Seminarji so namenjeni tako začetnim / mladim raziskovalcem, kot tudi raziskovalcem seniorjem. To pomeni, da so odprti za vse raziskovalce na fakulteti, ne glede na njihov raziskovalni status.
– Seminarji bodo omogočili raziskovalcem, ki se jih bodo udeležili, konkretne napotke glede smeri svojih prihodnjih raziskav. To pomeni, da bodo lahko pridobili nove ideje in vpoglede za svoje raziskovalne projekte.
– Srečanja bodo udeležencem omogočila tudi priložnost, da vzpostavijo kolegijske mreže s sodelujočimi institucijami. To bo spodbujalo sodelovanje pri skupnih raziskavah in uvajanju novih področij.
– Vsak seminar bo trajal približno eno uro, kar omogoča kratke in intenzivne seje, kjer se obravnavajo specifične teme.