AI4PPP – Artificial Intelligence for People, Plant and Profit

CO-FOUNDED BY THE ERASMUS PROG OF THE EU UNION

Vodja projekta: dr. Victor Cepoi

Razpis: Erasmus+ KA220 HED, Cooperation partnership in higher education
Financer: Erasmus+
Obdobje izvajanja: 36 mesecev
Začetek projekta: 1.1.2022
Zaključek projekta: 31.12.2024

Partnerstvo:
Algebra University College (Visoko učilište Algebra), Hrvaška
FUDŠ – Fakulteta za uporabne družbene študije, Slovenija
Universidad de Alcala, Španija

Kratek opis projekta:

AI4PPP je interdisciplinarni projekt, zasnovan za soočanje z izzivi sodobnega izobraževalnega sistema in zahtevnimi potrebami trga z zagotavljanjem ozaveščajočega, celostnega in fleksibilnega izobraževanja o poslovnih vidikih umetne inteligence. Pričakujemo, da bodo izboljšane izobraževalne module in module usposabljanja na področju umetne inteligence skupaj s smernicami izvajale in uporabljale partnerske organizacije in druge ustrezne visokošolske ustanove. To bo pomagalo pri sprejemanju miselnosti, ki temelji na AI, ki jo poganja pilotiranje in simulacija procesov AI. Z implementacijo scenarijev umetne inteligence v izbrane panoge bo projekt izdelal smernice za izboljšave uporabe metodologij in orodij umetne inteligence v poslovanju z elementi povratnega širjenja, ki se bodo uporabljali v izobraževanju, in s tem populariziral umetno inteligenco znotraj različnega in predvsem netehničnega sektorja (družboslovje in humanistične vede).

Cilji projekta

Cilj AI4PPP je ciljnim skupinam zagotoviti ne le osnovno razumevanje umetne inteligence, jezika, ki obkroža tehnološke in družbene vidike umetne inteligence, temveč tudi pokazati, kako deluje in pokazati potencial njene prihodnje implementacije v vseh poklicih in poklicih. industrije.

Rezultati / Aktivnosti

Partnerji bodo izvedli širok nabor dejavnosti za izvajanje dobro zaokroženega, visoko vrednega prenosljivega programa izobraževanja in usposabljanja na področju umetne inteligence prek (i) celovite analize DACUM, da bi dokazali trende in spretnosti, ki se uporabljajo in potrebujejo med ustreznimi strokovnjaki za umetno inteligenco; (ii) razvoj izobraževalnih modulov, (iii) prilagajanje in ustvarjanje učnih vsebin in gradiv glede na ugotovljene potrebe ciljnih skupin, (iv) pilotiranje novo razvitih modulov in gradiv, (v) implementacija scenarijev uporabe umetne inteligence v izbranih panogah in (vi) končno opravi vse priprave za certificiranje izobraževalnega programa umetne inteligence z uporabo mikrokreditnega pristopa/koncepta

Aktualno:

24. marca 2022 je potekalo srečanje projektnih partnerjev. Na prvem srečanju so partnerji konzorcija razpravljali o vidikih vodenja projekta in priprave analize vrzeli – da bi razumeli potencial umetne inteligence v vsaki od partnerskih držav.