Adrion Magistrski program krožno gospodarstvo in Bioekonomija (AMOCEAB)

Vodja projekta:

Polytechnic University of Marche

Vodja projekta na FUDŠ: 

prof. dr. Borut Rončević

Jean Monnet center odličnosti

Financer: 

Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije – ARIS

Vrsta projekta/Razpis: Adrion Magistrski program krožno gospodarstvo in Bioekonomija (AMOCEAB)
 

Trajanje projekta: 9 mesecev
Začetek projekta: 1. januar 2023
Zaključek projekta: 30. september 2023

Partnerji: 10 partnerjev, 7 Univerz

 1. Polytechnic University of Marche UNIVPM, ITALIA
 2. Alma Mater Studiorum – University of Bologna UNIBO, ITALIA
 3. Special Research Funds Account of Technical University of Crete TUC (ELLADA)
 4. Agricultural University of Tirana UBT, ALBANIA
 5. University of Sarejevo UNSA, BOSNIA AND HERZEGOVINA
 6. School of Advanced Social Studies in Nova Gorica FUDŠ/SASS, SLOVENIJA
 7. Universiartnerstvo: ty of Zagabria FFTB UNIZG, HRVATSKA
 8. Faculty of Technology and Metallurgy, University of Belgrade, Republic of Serbia FTM-UB, SERBIA
 9. Chamber of Economy of the Federation of Bosnia and Herzegovina CEFBIH, BOSNIA AND HERZEGOVINA
 10. Confederazione Nazionale dell’Artigianato CNA, ITALIA
 11. UniAdrion – Association of Universities of the Adriatic-Ionian area, ITALIA

Spletna stran projekta: https://amoceab.adrioninterreg.eu

Kratek opis projekta:

Izhajajoč iz potrebe po spodbujanju tematske povezave med krožnim gospodarstvom in bioekonomijo, ki imata npr. skupni imenovalec primer področja posredovanja živilsih odpadkov, biomaso in bioproizvode, želi projekt “Adrion Master On Circular Economy and Bio-Economy (AMOCEAB)” povečati posebne kompetence bodočih magistrskih študentov.

Cilji projekta:

Cilj AMOCEAB-a je povečati specifične spretnosti z vzpostavitvijo transnacionalne mreže in organizacijo magistrskega študijskega programa na območju ADRION – 10 univerz iz različnih držav jadransko-jonskega območja. Magistrski študij bo izboljšal veščine vključenih študentov in podprl poslovne organizacije pri razvoju rešitev in znanja, osredotočenih na zeleno trajnost. Projekt vključuje raziskovalne ustanove/ univerze  in poslovno podporne centre znotraj območja ADRION.

Glavne teme:

 • Okoljski inženiring
 • Biotekonomija
 • Biotska raznovrstnost
 • Krožno gospodarstvo
 • Družbeni vplivi
 • Trajnostni poslovni modeli
 • Digitalizacija

Rezultati / Aktivnosti:

 1. Razvoj rešitve in znanje o Krožnem gospodarstvu in Bioekonomiji.
 2. Razvoj akademske poti do ustvarjanja novega strokovnega znanja v Krožnemu gospodarstvu in Bioekonomiji.
 3. Povečati zmogljivost univerz in podjetij ter podpornih organizacij za ustvarjanje strokovnega znanja, iizkušnj in rešitev s Krožnega gospodarstva / Bioekonomije.
 4. Ustvarjanje transnacionalnih mrež med univerzmi & organizacijami, ki delujejo v Krožnemu gospodarstvu in na področjih Bioekonomije.

Aktualno:

Projekt »Adrion Master On Circular Economy and BioEconomy (AMOCEAB)«, pod vodstvom prof. dr. Borut Rončevića na FUDŠ, je pomembna pobuda, financirana s strani programa Interreg ADRION, ob podpori Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Projekt v trajanju devet mesecev, se je zaključil 30. septembra 2023.

Projektno partnerstvo, ki ga je sestavljalo deset partnerjev, od katerih je sedem univerz iz različnih držav, je bilo sestavljeno kot spodaj:

 1. Polytechnic University of Marche UNIVPM, Italy
 2. Alma Mater Studiorum – University of Bologna UNIBO, Italy
 3. Particular Research Funds Account of Technical University of Crete TUC, Greece
 4. Agricultural University of Tirana UBT, Albania
 5. University of Sarajevo UNSA, Bosnia and Herzegovina
 6. Fakulteta za Uporabne Družbene študije Nova Gorica FUDŠ/SASS, Slovenia
 7. University of Zagreb, Faculty of Food Technology and Biotechnology FFTB UNIZG, Croatia
 8. Faculty of Technology and Metallurgy, University of Belgrade, Republic of Serbia FTM-UB, Serbia
 9. Chamber of Economy of the Federation of Bosnia and Herzegovina CEFBIH, Bosnia and Herzegovina
 10. Confederazione Nazionale dell’Artigianato CNA, Italy

Primarni cilj projekta AMOCEAB je spodbujanje tematske povezave med krožnim gospodarstvom in biogospodarstvom, zlasti na področjih, kot so živilski odpadki, biomasa in biološki izdelki.

Pudarek projekta pa temelji na razvoju magistrskega študijskega programa na območju ADRION. Magistrski program Krožno gospodarstvo in biogospodarstvo bo ponujal celovito dvoletno angleško izobraževanje, ki bo študentom zagotovilo 120 kreditnih točk po ECTS. Ta prvostopenjski magistrski študijski program je dostopen diplomantom, ki so zaključili triletni študij inženirstva ali ekonomije. Idealen pa je tudi za tiste, ki jih zanima napredek znanja in strokovnega znanja o ekološkem prehodu in trajnosti.

Spodaj (v priponki) program združuje tradicionalni pouk v razredu s praktičnimi dejavnostmi, vključno z laboratorijskim delom. Študenti bodo pridobili osnovna znanja in operativna orodja, ki so potrebna za pomoč podjetjem pri upravljanju procesov trajnostnega in krožnega gospodarstva. Kurikulum se začne z interdisciplinarnim inženirskim in vodstvenim usposabljanjem, ki mu sledijo specializirani tečaji, prilagojeni specifičnim interesnim področjem v sektorjih krožnega gospodarstva in biogospodarstva.

Edinstvena značilnost tega magistrskega programa je obvezno obdobje mednarodne izmenjave, ki traja najmanj šest mesecev. V tem času lahko študenti študirajo na partnerskih univerzah v jadransko-jonski regiji, kjer se bodo izvajale vse lekcije in dejavnosti.

Magistrski program je rezultat sodelovanja več uglednih univerz, vključno s Politehnično univerzo v Marche (UNIVPM), Alma Mater Studiorum – Univerzo v Bologni (UNIBO), Tehnično univerzo na Kreti (TUC), Univerzo za kmetijstvo v Tirani (UBT), Univerzo Sarajevo (UNSA), Fakulteto za uporabne družbene študije v Novi Gorici (FUDŠ/SASS), Univerzo v Zagrebu (FFTB UNIZG) in Tehnološko-metalurška fakulteta Univerze v Beogradu, Republika Srbija (FTM-UB).

Vstop v ta program je odprt, vendar morajo kandidati zaključiti triletno diplomo inženirstva ali ekonomije. Za dodatne informacije in povpraševanja se lahko zainteresirani obrnete na dr. Anno Lauro Eusebi (a.l.eusebi@univpm.it) ali dr. Massimiliana Sgroija (m.sgroi@staff.univpm.it). Ta magistrski program je odlična priložnost za tiste, ki želijo pomembno prispevati h področju krožnega gospodarstva in biogospodarstva.

Tukaj lahko prenesete program za inženiring AMOCEAB MASTER PROGRAM.

Za nadaljnje podrobnosti in posodobitve o projektu AMOCEAB obiščite njihovo uradno spletno stran na naslovu https://amoceab.adrioninterreg.eu.