You are currently viewing 17th Slovenian Social Science Conference “Is digital transformation a social transformation? Coping with re-emerging social challenges for humanity”

17th Slovenian Social Science Conference “Is digital transformation a social transformation? Coping with re-emerging social challenges for humanity”

  • Post category:Obvestila

Nacionalni odbor programa za upravljanje z družbenimi spremembami MOST in Fakulteta za uporabne družbene študije Nova Gorica, v sodelovanju z Društvom za družboslovne študije (ISA) organizira 17. Slovensko družboslovno konferenco na temo » Is digital transformation a social transformation? Coping with re-emerging social challenges for humanity«.

Zasedanje konference bo potekalo 17. in 18. Oktobra 2024 v Novem Mestu, ter preko spletne platforme Zoom.

Agenda konference – kot na povezavi spodaj, je v angleškem jeziku.