You are currently viewing SKLOP IZOBRAŽEVANJ  S PODROČJA ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU

SKLOP IZOBRAŽEVANJ  S PODROČJA ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU

Pridružite se sklopu izobraževanj o zdravju na delovnem mestu!

Fakulteta za uporabne družbene študije iz Nove Gorice vas vabi na izobraževanja, ki jih organizira v sklopu projekta SRC-EDIH. Projekt sofinancirata Evropska Unija (št. pogodbe 101083351) in Ministrstvo za digitalno preobrazbo.

Psihosocialni trening o odpornosti na stres za zaposlene

  1. Sklop izobraževanj: 9. 5. 2024 od 9.00 do 13.00

Kratek opis izobraževanja

V času nenehnih globalnih sprememb in ob trendu intenziviranja dela se današnji zaposleni soočajo z vse večjim pritiskom pri delu oziroma stresorjev, kot so pretirane delovne zahteve ali zahtevni delovni pogoji v različnih poklicnih okoljih. V luči teh izzivov lahko neugodne razmere ne vplivajo le na uspešnost zaposlenih, temveč lahko tudi resno ogrozijo njihovo duševno zdravje in dobro počutje. Zaradi vse večjih zahtev v organizacijskih okoljih in pomena odpornosti je vse več poudarka namenjenega programov usposabljanja za odpornost zaposlenih na stresorje. Izobraževanje nudi vpogled v pomen in pristope oblikovanja tovrstnega programa usposabljanja.

Prijava* na prvi sklop izobraževanja je obvezna na: https://src-edih.rc-nm.si/izobrazevanje/psihosocialni-trening-o-odpornosti-na-stres-za-zaposlene-osnovni-nivo/

  1. Sklop izobraževanj: 17. 5. 2024 od 12.30 do 16.30

Kratek opis izobraževanja

Posebne spretnosti, ki se jih uči v okviru programa usposabljanja, vključujejo vsaj dvanajst veščin – postavljanje ciljev, reševanje problemov, “lovljenje dobrih stvari”, aktiviranje misli, dogodkov in posledic, upravljanje energije, izogibanje miselnim pastem, odkrivanje »ledene gore«, postavljanje stvari v perspektivo, miselne igre, odpornost v realnem času in prepoznavanje močnih strani značaja med zaposlenimi. Sestavni del usposabljanja obravnava tudi to, kako prepoznati te močne strani v sebi in pri drugih.

Prijava* na drugi sklop izobraževanja je obvezna na: https://src-edih.rc-nm.si/izobrazevanje/psihosocialni-trening-o-odpornosti-na-stres-za-zaposlene-nadaljevalna-stopnja/

* v kolikor se želite predavanj udeležiti brezplačno se prijavite kot mikro-podjetje ali javna organizacija.

Več informacij o obeh sklopih predavanj si lahko preberete v priloženem vabilu.

Dobro počutje na delovnem mestu

  1. 5. 2024 od 9.00 do 13.00 

Kratek opis izobraževanja

Pojav stresa in s pomanjkanjem obvladovanja tega, ki vodi v izgorelost zaposlenih, je danes pereča tema, saj vpliva na duševno in telesno zdravje zaposlenih, kar posledično zavira učinkovitost delavcev in vodi v splošno zmanjšanje produktivnosti. To je lahko začaran krog, zato izobraževanje ponuja vsebine za razumevanje in načine preprečevanja in obvladovanja stresorjev na delovnem mestu. Podlago za stres in z njim povezano izgorelost ustvarjajo številni dejavniki tveganja na delovnem mestu: pretirane delovne zahteve, disfunkcionalna dinamika na delovnem mestu, slaba podpora zaposlenih, slabo usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja ter pomanjkanje nadzora nad delom. Ti dejavniki ustvarjajo ozračje, ki spodbuja stres oziroma izgorelost zaposlenih. Z razumevanjem te dinamike izobraževanje ponuja resurse za zmanjševanje, obvladovanje ali preprečevanje stresorjev na delovnem mestu.

Prijava* na izobraževanje je obvezna na: https://src-edih.rc-nm.si/izobrazevanje/dobro-pocutje-na-delovnem-mestu-zmanjsanje-stresa-izgorelosti-tesnobe

* v kolikor se želite predavanj udeležiti brezplačno se prijavite kot mikro-podjetje ali javna organizacija.

Več informacij si lahko preberete v priloženem vabilu.

Predavanja bo izvedel  pred. dr. Andrej Omulec

Pred. dr. Andrej Omulec, se je vse do leta 2012 poklicno ukvarjal s kolesarstvom, kjer je dosegel tudi vidnejše rezultate na mednarodni ravni. Po končani športni poti se je posvetil področjem, povezanih s študijem, predvsem je deloval na področju humanitarnosti. Aktivno je sodeloval na več kot štiridesetih letovanjih, taborih in bil eden izmed idejnih vodij letovanj za otroke iz rejniških družin. Prav tako je bil idejni vodja vključevanja terapevtov in supervizorjev na letovanjih in taborih, oddaje Odnos rešuje in vodja programa socialnega vključevanja na Karitasu. Kot prostovoljec je deloval v več humanitarnih organizacijah hkrati, zato je bil leta 2017 nominiran za prostovoljca leta. Trenutno je prisoten v Svetu zavoda, v Javnem zavodu Hiša za otroke. Do nedavnega je bil zaposlen na Zvezi prijateljev mladine Moste – Polje, kjer je bil vodja programa Volja vselej najde pot. Program je leta 2022 dobil prvo nagrado na področju socialnega varstva. S tem študijskim letom pa je zaposlen na FUDŠ kot asistent in predavatelj v Šoli za psihosocialno pomoč in svetovanje. Prav tako je soavtor knjige Nastavi mi zrcalo.

Dodatne informacije: ursa.lamut@fuds.si

Portret Andrej Omulec