You are currently viewing Pilotno usposabljanje za koordinatorje skupnostne mreže za integracijo težje zaposljivih

Pilotno usposabljanje za koordinatorje skupnostne mreže za integracijo težje zaposljivih

V začetku aprila smo v okviru projekta COM IN izvedli usposabljanje za koordinatorje skupnostne mreže za integracijo težje zaposljivih.

Slovensko partnerstvo projekta COM-IN je v začetku aprila izvedel usposabljanje koordinatorje skupnostne mreže za integracijo težje zaposljivih. S tem smo testirali program usposabljanja, ki je nastal v okviru projektnega rezultata 4. Program usposabljanja temelji na kompetenčnem modelu in se usmerja na krepitev kompetenc koordinatorje skupnostne mreže za integracijo težje zaposljivih.

Usposabljanja se je udeležilo 33 udeležencev, ki so podali komentarje na izvedeno usposabljanje ter izrazili pozitivno mnenje o uporabnosti programa za razvoj kompetenc koordinatorje skupnostne mreže za integracijo težje zaposljivih.

Usposabljanje je bilo sestavljeno iz 4 delov:

Vsak slovenski partner je predstavil eno temo: talenti – zaposlovanje in evalvacija (ZRSZ), strategija in načrtovanje skupne vizije (BIT Planota), komunikacija in nenasilna komunikacija (FUDŠ), Šentprima pa je predstavila upravljanje raznolikosti.