You are currently viewing Erasmus+ mobilnost v Trstu, Peter Ferfoglia

Erasmus+ mobilnost v Trstu, Peter Ferfoglia

Moja izkušnja z Erasmus programom v Trstu je presegla vsa moja pričakovanja, saj me je postavila pred številne nove akademske in osebne izzive. Odločitev za študij v tujini, daleč stran od doma, mi je omogočila, da sem se popolnoma potopil v novo kulturo in akademsko okolje, kar me je spodbudilo k razmišljanju o pomenu tudi bližnjih destinacij za mednarodno izobraževanje, kot izobraževanje v Trstu.

Izbral sem to mesto prav zaradi njegove geografske bližine in kmalu odkril, da mesto in njegova univerza ponujata veliko več kot le priročno lokacijo. Na Univerzi v Trstu sem se pridružil medfakultetnemu raziskovalnemu središču »Applied Data Science & Artificial Intelligence«, kjer sem kot doktorski študent dobil priložnost za poglobljeno učenje in raziskovanje na področju stičišča sociologije z umetno inteligenco.

Trst za doktorskega študenta sociologije predstavlja edinstveno mešanico kultur, zgodovine in sodobnih družbenih gibanj, ki lahko obogatijo njegov študij in raziskovanje. Kot mesto na križišču latinske, germanske in slovanske kulture, Trst ponuja bogato paleto družbenih fenomenov, ki jih lahko sociolog preučuje in iz njih črpa navdih. Ponaša se lahko z večplastno zgodovino, ki sega od rimskega obdobja preko avstro-ogrskega vpliva do svoje vloge v hladnovojnem obdobju in sodobni vlogi kot pomembno trgovsko in kulturno središče. Ta zgodovinska dinamika je pustila sledi v arhitekturi, jezikovni raznolikosti in kulturnih navadah prebivalcev, kar Trst dela izjemno zanimiv za sociološko analizo. Trst je tudi dom številnim narodnostnim skupnostim, vključno s slovensko manjšino, kar omogoča študij medetničnih odnosov, integracije in multikulturalizma. Omogoča primerjalno študijo s slovensko družbo in raziskovanje vprašanj identitete, jezika in kulturnih praks v transnacionalnem kontekstu.

Raziskovanje v Trstu mi je prineslo bogastvo znanja in priložnosti za sodelovanje z vrhunskimi strokovnjaki na svojem področju. Kot doktorski študent sem bil deležen izjemne gostoljubnosti in podpore, ki mi je omogočila, da sem raziskave in študije izvajal v inspirativnem okolju glavne zgodovinske stavbe univerze. To mesto znanja, ki se razprostira skozi več mestnih četrti in vključuje podružnice v Gorici, Pordenonu in Portogruaru, ponuja širok spekter študijskih programov in doktorskih smeri, ki privabljajo mislece z vseh koncev sveta. Tržaška univerza tako, s svojimi bogatimi programi in mednarodno usmerjenostjo, ponuja študentom dostop do širokega spektra izobraževanj, od tehnično-znanstvenega do družbeno-sociološkega in drugih vej. Ta izkušnja mi je omogočila, da sem se ne le vključil v življenje univerze, ki s ponosom slavi stoletnico svojega obstoja, ampak tudi, da sem postal del njenega tkiva, ki povezuje preteklost z inovativno prihodnostjo.

Mesto samo ponuja živ laboratorij za študij urbanega življenja, migracij, ekonomskih transformacij in socialnih gibanj. Trst s svojim pristaniščem in statusom kot pomembno trgovsko središče omogoča raziskovanje globalizacijskih procesov, delovnih odnosov in ekonomske dinamike. Poleg tega je dinamično kulturno življenje mesta, z različnimi festivali, razstavami in gledališči, odlična priložnost za študij vpliva kulture na družbene strukture in posameznikovo dojemanje sveta.

Moja izkušnja na tržaški univerzi je bila izjemno pozitivna, saj sem bil deležen toplega sprejema in podpore tako s strani profesorjev kot s strani ostalega osebja. Univerza ponuja široko paleto študijskih programov in se lahko pohvali z močno akademsko skupnostjo. Kot doktorski študent sem imel dostop do odličnih virov in prostorov, kar mi je omogočilo, da sem se primerno osredotočil na svoje raziskovanje in študij.

Med bivanjem v Trstu sem spoznal številne prijazne in ustrežljive sošolce ter profesorje, ki so bili vedno pripravljeni pomagati. To je ustvarilo občutek skupnosti in sodelovanja, ki je močno prispeval k moji pozitivni izkušnji. Mesto samo ponuja raznolike kulturne dejavnosti, vključno s kinopredstavami, gledališči, razstavami in muzeji, kar mi je omogočilo, da sem svoj prosti čas preživljal zanimivo in izpolnjujoče. Iskanje primernega stanovanje je v Mestu zaradi vedno višjih cen kar izziv. Vse te težave pa takoj pozabiš ob gostoljubnosti prebivalcev predvsem ob svetovno znani najboljši italijanski kuhinji z njenimi neverjetnimi okusi in različicami, ki se tu prepleta z izredno lokalno morsko-kraško-balkansko kulinariko. In neverjetno, vso to raznolikost lahko srečaš tudi v vseh številnih univerzitetnih menzah.

Skratka, moje Erasmus izkustvo v Trstu ni bilo le akademska priložnost, ampak tudi dragocena osebna izkušnja, ki mi je omogočila rast in razvoj. Pokazalo mi je, da lahko tudi bližnje destinacije ponudijo obogateno in globoko izobraževalno doživetje, ki se lahko meri z izkušnjami iz bolj oddaljenih krajev. Za to izredno priložnost bi se rad končno zahvalil naši Fakulteti za uporabne družbene študije in njenemu učnemu in strokovnemu osebju ter seveda tržaški univerzi in mentorju Domenico, ki mi ni bil le profesor a res prijateljski mentor. Hvala tej iskušnji sem prepričan, da to obdobje bo imelo trajen vpliv na moj nadaljnji študij in profesionalno pot.

Peter Ferfoglia