You are currently viewing Ujemimo digitalno prihodnost s projektom SRC-EDIH

Ujemimo digitalno prihodnost s projektom SRC-EDIH

V prostorih Pretorske palače v Kopru je 24. januarja potekala novinarska konferenca, na kateri so govorniki predstavili storitve ter osebne izkušnje, ki jih za namene digitalizacije lastnega dela podjetjem in javnim zavodom nudi projekt Evropsko digitalno inovacijsko stičišče SRC-EDIH. Podjetja in javni zavodi, ki bodo vključeni v projekt, bodo pridobili ocene o njihovem obstoječem digitalnem razvoju ter znanja in storitve za uporabo digitalnih tehnologij, s katerimi bodo lahko izboljšali svoje poslovne in proizvodne procese, izdelke ali storitve v prihodnje.

V naslednjih dveh letih bo stičišče SRC-EDIH pri pridobivanju digitalnih znanj in kompetenc v Sloveniji podprlo prek 100 organizacij in več kot 1000 zaposlenih. Vsem v projekt vključenim organizacijam in zavodom bo omogočen dostop do tehničnega in strokovnega znanja, preko 100 različnih izobraževanj in dostop do 11 testnih okolij, v katerih bo omogočeno testiranje naprednih digitalnih tehnologij pred vlaganjem vanje. Na voljo so tudi storitve svetovanja pri financiranju ter dostop do inovacijskega ekosistema. Vse storitve projekta so 80-100 % subvencionirane.

Rektorica Univerze na Primorskem, prof. dr. Klavdija Kutnar je v uvodnem nagovoru izpostavila pomen projekta SRC-EDIH za Univerzo na Primorskem in njegovo vpetost v širše družbeno okolje, saj predstavlja enega izmed najbolj pomembnih strateških projektov trenutnega razvojnega obdobja.

Franci Bratkovič, direktor Razvojnega centra Novo mesto, ki je koordinator projekta SRC-EDIH, je poudaril nujnost digitalizacije organizacij za njihovo uspešnost in konkurenčnost v prihodnosti. V procesu digitalne preobrazbe se bo v okviru stičišča pripravila ocena digitalne zrelosti posamezne organizacije ter nadaljnji koraki v procesu, ki običajno vključujejo pridobivanje digitalnih kompetenc, testiranje tehnologij in integracija. Bratkovič je izrazil pričakovanje, da se bo sodelovanje deležnikov nadaljevalo tudi po zaključku projekta septembra 2025.

Andrej Erzetič, svetovalec župana za digitalni razvoj, Služba za digitalni razvoj in pisarniško poslovanje na Mestni občini Koper je predstavil vizijo digitalnega razvoja Mestne občine Koper in izkušnje z uporabo orodja za ocenjevanje digitalne zrelosti projekta SRC-EDIH.

Marko Krnec, direktor podjetja K2PACK, ki aktivno sodeluje v projetku SRC-EDIH, je izpostavil pozitivne izkušnje s projektom. Njihovo podjetje se je za sodelovanje odločilo, saj so želeli preveriti in primerjati digitalno zrelost z ostalimi podjetji iz Slovenije in Evrope. Sodelovanje je že prineslo spremembo v notranji organizaciji dela ter zaposlitev nove osebe.