You are currently viewing Marketinške urice: Predstavitev strokovnjaka s področja trženja in medijev (Žiga Koščak, Fundacija Goran Dragić)

Marketinške urice: Predstavitev strokovnjaka s področja trženja in medijev (Žiga Koščak, Fundacija Goran Dragić)

V okviru predmeta Organizacijsko komuniciranje, je v decembru 2023 na Fakulteti za uporabne družbene študije, potekala prva predstavitev strokovnjaka iz prakse s področja trženja in medijev. Na povabilo višjega predavatelja mag. Petra Podhostnika se nam je pridružil direktor Fundacije Goran Dragić, gospod Žiga Koščak. Voden intervju je opravila študentka Marjeta Hočevar, ki je spretno vodila gosta po izbranih tematikah. Predstavljeno je bilo delovanje Fundacije Goran Dragić, delo PR-ovcev v športu, posebnosti športnega marketinga in sponzorstev v športu. Zahvala gre tudi ožjemu in širšemu timu, ki je ta pilotni dogodek omogočil.