You are currently viewing Anketni vprašalnik za delodajalce

Anketni vprašalnik za delodajalce

  • Post category:Obvestila

Na Fakulteti za uporabne družbene študije si nenehno prizadevamo za izboljšanje in prilagajanje študijskih programov potrebam na trgu dela in zato vas vljudno prosimo k sodelovanju v kratki anketi.

Anketa je zasnovana z namenom raziskovanja potreb po znanju in spretnostih v praksi ter ocenjevanja trenutnega stanja na trgu dela, ki je povezano s področjem študija na naši fakulteti pri dveh študijskih programih in sicer pri dodiplomskem študijskem programu Socialni menedžment (UN) in magistrski študijski program Medkulturni menedžment.

Vaši odgovori bodo ključni za prilagajanje študijskih programov aktualnim potrebam na trgu dela. S tem bomo lahko izobrazili diplomante, ki bodo učinkovito izpolnjevali potrebe delodajalcev v praksi. Poleg tega nam bodo ti odgovori pomagali izboljšati obstoječe študijske programe ter razviti nove, ki bodo bolje odgovarjali na izzive, s katerimi se vsi srečujemo.

Povezavo do anket najdete na povezavi: 

Socialni menedžment (UN): https://1ka.arnes.si/a/a216a0ac

Medkulturni menedžment: https://1ka.arnes.si/a/ed8ead32

Prosimo vas, da izpolnite anketna vprašalnika najkasneje do 31. 12. 2023.

Zahvaljujemo se vam za vaš čas in sodelovanje.

Karierni center FUDŠ

Več informacij na: andreja.rojc@fuds.si