You are currently viewing ZGODBE USPEŠNIH DIPLOMANTOV XV

ZGODBE USPEŠNIH DIPLOMANTOV XV

  • Post category:FUDŠ Blog

»Teja Jelina, diplomirana družboslovka,  trenutno opravlja funkcijo podžupanje v Občini Brda. Hkrati je zaposlena na družinski kmetiji, kjer skupaj z družino uspešno vodi sadjarsko-vinogradniško kmetijo, pri čemer je njeno glavno področje odgovornosti marketing. Trenutno na FUDŠ vodi tudi Alumni klub.« 

“ Če povem, da so se moja življenjska znanja, moje osebne izkušnje, sposobnosti in kompetence tako dobro poklopile s študijem, ne vem, če mi boste verjeli.” Ta študij mi je bil res pisan na kožo. Ravno zaradi tega sem tako uživala v študiju, ki je samo še nadgradil vse omenjeno. Zdaj jih naprej uporabljam v vsakodnevnih opravkih, v družinskem poslovnem okolju in v lokalni skupnosti, kjer sem aktivno udeležena v reševanje družbenih vprašanj.

Teja Jelina - portret
Teja Jelina
  1. Želeli bi spoznati Tejo Jelina. Kaj nam lahko poveste o sebi?

Vedno nasmejana, preprosta, komunikativna, odgovorna do dela, ki ga opravljam, zahtevna do sebe in tudi do drugih, ko je to potrebno,…

Diplomantka v odraslih letih, kar pa mi je prineslo veliko dobrega in koristnega iz že pridobljenih življenjskih izkušenj. Poročena, imam dve že skoraj odrasli hčeri, sicer študentki. Družbeno aktivna v lokalni politiki in tudi na drugih področjih, vedno pripravljena pomagati po svojih močeh in zmožnostih. 

  1. Kaj vas je pritegnilo k vpisu na Fakulteto za uporabne družbene študije? Za kateri študijski program ste se odločili in zakaj?

Študij me je pritegnil čisto po naključju. Kolegica mi pripovedovala o študiju na FUDŠ 

in sem si takoj naslednji dan pogledala program. Vzela sem diplomo in indeks končane 6. stopnje in se šla pozanimat, kakšni so pogoji za nadaljevanje študija. Namenjeno mi je bilo. Popolnoma navdušena nad študijskim programom Socialni menedžment (takrat se je imenoval Uporabne družbene študije), ki med drugim omogoča tudi brezplačen študij, mi je bil pisan na kožo. Tako sem se vpisala na fakulteto in komaj čakala, da začnem s predavanji. 

  1. Kako bi opisali svojo izkušnjo študija na Fakulteti za uporabne družbene študije?

Vsak predmet, vsak izpit je bil nekaj posebnega. Najbrž k resnosti študija prinesejo tudi moja leta, ker sem študirala in se učila “zase” in ne za kariero, ker sem želela doseči svoj uspeh in sem z vso resnostjo opravila vse obveznosti. Profesionalnost profesorjev in ostalih zaposlenih me je navduševala, predvsem pa sem se počutila dobro in sprejeto. Med Covid časom sem poslušala ljudi v Sloveniji, kako je težko za učence in študente, ker smo bili povezani samo preko zooma, a moram poudariti, da smo se vsi prav v času Zoom povezav še bolj povezali, tako študenti, kot profesorji, res pa je, da pristni stiki v živo prinesejo drugačno razpoloženje študija. 

  1. Kateri predmeti in profesorji so vam najbolj ostali v spominu?

Predmetnik mi je bil pisan na kožo, mogoče me je le statistika najbolj obremenjevala, s sem izpit opravila v prvem roku. Najbolj mi je bilo všeč Podjetništvo pri prof.dr. Dejanu Jelavcu. Skupina študentov, ki smo se povezali in pomagali med seboj, smo se s profesorjem tako dobro razumeli, da smo prav uživali pri izdelavi projektne naloge preko zooma. Pestre razprave, iskanje projektnih rešitev in zraven še veliko dobre volje in smeha je naši skupini prinesla odlično oceno za izdelavo naloge, na kar smo bili izredno ponosni. 

  1. Kako ste izkoristili pridobljeno znanje, izkušnje, sposobnosti in kompetence, ki ste jih pridobili tekom študija?

“ Če povem, da so se moja življenjska znanja, moje osebne izkušnje , sposobnosti in kompetence tako dobro poklopile s študijem, ne vem, če mi boste verjeli.” Ta študij mi je bil res pisan na kožo. Ravno zaradi tega sem tako uživala v študiju, ki je samo še nadgradil vse omenjeno. Zdaj jih naprej uporabljam v vsakodnevnih opravkih, v družinskem poslovnem okolju in v lokalni skupnosti, kjer sem aktivno udeležena v reševanje družbenih vprašanj.

  1. Ste trenutno zaposleni? Nam lahko opišete svoje delo.

Zaposlena sem na domači družinski kmetiji, kjer z možem in hčerkama vodimo sadjarsko vinogradniško kmetijo. Zadolžena sem za marketing kmetije, vendar pa je potrebno prijeti za vse delo, ki je potrebno, da kmetija živi. Ves čas sem tudi vpeta v družbeno politično življenje v lokalni skupnosti, kjer poskušam s svojim poslanstvom delati za družbeno dobro, prispevati svoj del k boljšemu življenju ljudi. Dela nikoli ne zmanjka.

  1. V študijskem letu 2022/23 ste postali tudi predsednica Alumni kluba. Kako vodenje Alumni kluba vpliva na vašo osebno in poklicno rast? Kako prispevate k povezovanju diplomantov in študentov fakultete?

To je zame velika izkazana čast, da mi je fakulteta zaupala vodenje tako pomembnega kluba. 

Alumni klub prestavlja pomembno vlogo v dejavnostih fakultete, njena naloga je uresničevanje programa dela, ki si ga je zadal tričlanski svet kluba in združuje diplomante, magistrante, doktorante, visokošolske učitelje in sodelavce fakultete. 

V tem mandatu smo si zadali nekaj pomembnih nalog, ki bodo postali dober temelj, na katerem bodo naši nasledniki gradili še boljši klub. V letu 2024 med drugim načrtujemo sklop dogodkov na katerih bomo predstavljali prejemnike Gosarjevnih nagrad za najboljša zaključna dela na FUDŠ. Več o tem bo v kratkem objavljeno tudi na spletni strani fakultete.

  1. Zanima nas, ali bi priporočili študij na FUDŠ tudi drugim in zakaj?

S komerkoli govorim in imam priložnost, mu priporočam študij na FUDŠ. Razložim jim svoje izkušnje s študijem, vse objave FUDŠ z velikim veseljem posredujem tudi na družbenih omrežjih, zato, ker je resnično dobra, profesionalna, življenjska, sproščena fakulteta. 

Kjer je volja, je tudi pot in vsakdo, ki se odloči za študij na FUDŠ, ga bo zagotovo dokončal. 

Karierni center FUDŠ