You are currently viewing RAZPIS ZA PROSTO DELOVNO MESTO VODJA KNJIŽNICE, dislokacija Ljubljana – M/Ž

RAZPIS ZA PROSTO DELOVNO MESTO VODJA KNJIŽNICE, dislokacija Ljubljana – M/Ž

Delodajalec: FAKULTETA ZA UPORABNE DRUŽBENE ŠTUDIJE V NOVI GORICI
GREGORČIČEVA ULICA 19
5000 NOVA GORICA
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela:
VODJA KNJIŽNICE, dislokacija Ljubljana – M/Ž

Opis nalog in odgovornosti:

 • Načrtovanje, organiziranje, koordiniranje in nadzor nad poslovanjem knjižnice.
 • Planiranje razvoja in delovanja knjižnice fakultete, s posebnim poudarkom na najnovejših dognanjih s področja informatike in bibliotekarstva.
 • Analiza delovanja knjižnice in dejavnosti ter uvajanje učinkovitejših metod dela.
 • Spremljanje stroke in področnih predpisov.
 • Svetovalno delo doktorskim študentom.
 • Druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega.

Trajanje zaposlitve:

 • določen čas 1 leto z možnostjo podaljšanja pogodbe v nedoločen čas

Vrsta zaposlitve:

 • krajši delovni čas do 20 % delovnega časa (do 8 ur na teden ali manj)

Kraj opravljanja dela:

 • dislokacija fakultete v Ljubljani, Leskovškova 9 e, občasno oziroma po presoji na sedežu fakultete v Novi Gorici, Gregorčičeva ulica 19

Pogoji za zasedbo delovnega mesta:

 • izobrazba 3. bolonjske stopnje (ali prejšnji magisterij znanosti oziroma doktorat znanosti) s področja bibliotekarstvo in informacijska znanost, altenativno s področja družbene vede, novinarstvo in informacijska znanost ter humanistika (vse Klasius-16 področje 03)
 • opravljen bibliotekarski izpit
 • angleški jezik: razumevanje-dobro, govorjenje-dobro, pisanje-dobro
 • slovenski jezik: razumevanje- zelo dobro, govorjenje- zelo dobro, pisanje- zelo dobro
 • druge sposobnosti:
  sposobnost hitrega dojemanja in prilagajanja novim situacijam, smisel za organizacijo dela, dobre psihofizične sposobnosti, občutek za delo z ljudmi in timsko delo, prijaznost, odločnost, zanesljivost, samozavest, samoiniciativnost, lojalnost in diskretnost, komunikativnost.

Kaj ponujamo?

 • Razgibano delo v strokovnem in dinamičnem okolju znotraj zagnane ekipe sodelavcev.
 • Možnost dela od doma.
 • Možnost dolgoročnega sodelovanja na hitro razvijajoči se fakulteti.
 • Urejeno delovno okolje in sproščen kolektiv.
 • Visoko stopnjo avtonomnosti in samostojnosti pri delu.

Rok za prijavo kandidatov: 3. december 2023

Način prijave kandidatov:

Kandidati naj izpolnijo pisno vlogo, ki je dostopna na spletni strani FUDŠ na tej povezavi.
Vloga mora obvezno vsebovati:
– življenjepis v obliki Europass ali drugi primerljivi obliki
– izpolnjen kadrovski vprašalnik.
Dokazila o izobrazbi lahko kandidat dostavi na vpogled naknadno, po prejetem pozivu.
Delodajalec bo obravnaval samo popolne vloge.

Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Kontaktna oseba delodajalca: Klara Remec, 05 333 00 90, klara.remec@fuds.si