You are currently viewing RAZPIS ZA PROSTO DELOVNO MESTO KNJIŽNIČAR, dislokacija Ljubljana – M/Ž

RAZPIS ZA PROSTO DELOVNO MESTO KNJIŽNIČAR, dislokacija Ljubljana – M/Ž

Delodajalec: FAKULTETA ZA UPORABNE DRUŽBENE ŠTUDIJE V NOVI GORICI
GREGORČIČEVA ULICA 19
5000 NOVA GORICA
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela:
KNJIŽNIČAR, dislokacija Ljubljana – M/Ž

Opis nalog in odgovornosti:

 • izposoja, zbiranje, dopolnjevanje in obnavljanje knjižnega in neknjižnega gradiva;
 • vodenje evidence članov – uporabnikov, evidence izposoje in vračila knjižničnega gradiva ter medknjižnične izposoje;
 • skrb za nabavo obveznega učnega gradiva;
 • referenčno delo, usposabljanje uporabnikov pri uporabi informacijskih virov (podatkovnih baz) ter svetovanje o vseh vrstah gradiva, ki ga knjižnica hrani;
 • sodelovanje z drugimi knjižnicami pri vnosu gradiva v bazo Cobiss;
 • pregled zaključnih del študentov z vidika tehničnih navodil za pisanje;
 • sodelovanje z Referatom za študijske in študentske zadeve pri postopku z zaključnimi deli;
 • soorganizacija dogodkov (npr. predstavitev knjižnice, delavnice za uporabnike COBISSa ipd.);
 • zbiranje podatkov za pripravo poročil o delu knjižnice;
 • skrb za urejenost knjižničnih prostorov;
 • informacijsko tehnična podpora predavateljem pri izvedbi pedagoškega dela preko IKT;
 • prevzem in odprema pošte ter vodenje evidence prejete in oddane pošte;
 • nabava pisarniškega in drugega potrošnega materiala;
 • druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega

Trajanje zaposlitve:

 • določen čas do 31.12.2024 zaradi povečanega obsega dela z možnostjo podaljšanja delovnega razmerja ob pogoju doseganja ustreznih rezultatov
 • začetek dela: predvidoma 11.12.2023 oziroma po dogovoru

Vrsta zaposlitve:

 • polni delovni čas (40 ur na teden)

Delovni čas:

 • od ponedeljka do petka od 8.30 do 16.30

Kraj opravljanja dela:

 • dislokacija fakultete v Ljubljani, Leskovškova 9 e, 2 krat mesečno oziroma po presoji na sedežu fakultete v Novi Gorici, Gregorčičeva ulica 19

Pogoji za zasedbo delovnega mesta:

 • izobrazba najmanj 1. bolonjske stopnje s področja bibliotekarstvo in informacijska znanost, altenativno s področja družbene vede, novinarstvo in informacijska znanost ter humanistika (vse Klasius-16 področje 03)
 • opravljen bibliotekarski izpit
 • licenca Cobiss izposoja, prevzemanje zapisov in zaloga
 • angleški jezik: razumevanje-dobro, govorjenje-dobro, pisanje-dobro
 • slovenski jezik: razumevanje- zelo dobro, govorjenje- zelo dobro, pisanje- zelo dobro
 • zahtevana rač. znanja: zelo dobro znanje programov Office
 • dobra računalniška pismenost
 • druge sposobnosti: sposobnost hitrega dojemanja in prilagajanja novim situacijam, smisel za organizacijo dela, dobre psihofizične sposobnosti, občutek za delo z ljudmi in timsko delo, prijaznost, odločnost, zanesljivost, samoiniciativnost, lojalnost in diskretnost.

Kaj ponujamo?

 • Razgibano delo v strokovnem in dinamičnem okolju znotraj zagnane ekipe sodelavcev.
 • Izjemoma možnost dela od doma, ko na lokaciji ne potekajo pedagoške obveznosti ali dogodki fakultete.
 • Možnost dolgoročnega sodelovanja na hitro razvijajoči se fakulteti.
 • Urejeno delovno okolje in sproščen kolektiv.
 • Visoko stopnjo avtonomnosti in samostojnosti pri delu.

Rok za prijavo kandidatov: 3. december 2023

Način prijave kandidatov:

Kandidati naj izpolnijo pisno vlogo, ki je dostopna na spletni strani FUDŠ na tej povezavi.
Vloga mora obvezno vsebovati:
– življenjepis v obliki Europass ali drugi primerljivi obliki
– izpolnjen kadrovski vprašalnik.
Dokazila o izobrazbi lahko kandidat dostavi na vpogled naknadno, po prejetem pozivu.
Delodajalec bo obravnaval samo popolne vloge.

Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Kontaktna oseba delodajalca: Klara Remec, 05 333 00 90, klara.remec@fuds.si