You are currently viewing RAZPIS ZA PROSTO DELOVNO MESTO REFERENT ZA ŠTUDIJSKE IN ŠTUDENTSKE ZADEVE, dislokacija Ljubljana – M/Ž RAZPIS ZA PROSTO DELOVNO MESTO

RAZPIS ZA PROSTO DELOVNO MESTO REFERENT ZA ŠTUDIJSKE IN ŠTUDENTSKE ZADEVE, dislokacija Ljubljana – M/Ž RAZPIS ZA PROSTO DELOVNO MESTO

Delodajalec: FAKULTETA ZA UPORABNE DRUŽBENE ŠTUDIJE V NOVI GORICI
GREGORČIČEVA ULICA 19
5000 NOVA GORICA
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela:
REFERENT ZA ŠTUDIJSKE ZADEVE – M/Ž na lokaciji Ljubljana 

Opis nalog in odgovornosti:

 • informacijsko svetovalno delo s študenti in kandidati za študij;
 • svetovanje študentom in predavateljem ter opravljanje vseh administrativno tehničnih opravil, potrebnih za izvedbo študijskega procesa;
 • priprava in usklajevanje urnikov predavanj ter izpitnih rokov;
 • skrb za razporeditev predavanj/izpitov v ustrezne predavalnice na sedežu in dislokaciji fakultete oziroma sodelovanje pri organizaciji predavanj v e-učilnici;
 • komunikacija s predavatelji in koordinacija predavanj;
 • priprava poročil o opravljenih pedagoških obveznostih za računovodsko službo;
 • spremljanje in obravnava postopkov s področja študentskih zadev ter priprava gradiva za komisije;
 • obveščanje in informiranje študentov o tekočih zadevah študijskih in študentskih zadev;
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta in del po nalogu nadrejenega.

Trajanje dela:

 • določen čas 1 leto (brez preizkusne dobe, z možnostjo podaljšanja v primeru doseganja ustreznih rezultatov),
 • začetek dela 01. 01. 2024, po dogovoru lahko takoj

Kraj opravljanja dela:

 • Leskoškova 9 e, Ljubljana (stavba Antaro)

Vrste zaposlitve:

 • polni delovni čas – 40 ur na teden

 • Delovni čas (po dogovoru med delavcem in delodajalcem):

  1. možnost: dvo-izmensko delo dopoldanski urnik od ponedeljka do petka od 9.00 do 17.00 ure, popoldanski urnik od ponedeljka do sobote, in sicer od ponedeljka do petka od 14:00 do 21:00 ure in v soboto od 8.30 do 13.30 ure.
  2. možnost: popoldanski urnik med tednom 7 urni delavnik od 14:00 do 21:00 in sobota od 8.30 do 13.30.

Pogoji za zasedbo delovnega mesta:

 • najmanj srednješolska izobrazba
 • zahtevano znanje jezikov:
 • slovenski jezik: razumevanje-zelo dobro, govorjenje-zelo dobro, pisanje-zelo dobro

 • angleški jezik:  razumevanje-dobro, govorjenje-osnovno, pisanje-dobro

 • znanje hrvaškega/srbskega ali katerega drugega jezika na območju Balkana je prednost.

  Zahtevana računalniška znanja:

 • splošna računalniška pismenost in iznajdljivost
 • poznavanje operacijskega sistema Windows
 • urejevalniki besedil
 • delo s preglednicami
 • prednost predstavlja osnovno znanje operacijskega sistema macOS ter poznavanje računalniške opreme, komponent in mrežne opreme

Druga ZAŽELENA znanja oz. kompetence:

 • sposobnost hitrega dojemanja in prilagajanja novim situacijam,
 • smisel za organizacijo dela,
 • dobre psihofizične sposobnosti,
 • občutek za delo z ljudmi in timsko delo,
 • prijaznost, odločnost, zanesljivost, samozavest, samoiniciativnost, lojalnost in diskretnost,
 • izpit iz splošnega upravnega postopka je prednost

Kaj ponujamo?

 • Razgibano delo v strokovnem in dinamičnem okolju znotraj zagnane ekipe sodelavcev.
 • Izjemoma možnost dela od doma, ko na lokaciji ne potekajo pedagoške obveznosti ali dogodki fakultete.
 • Možnost dolgoročnega sodelovanja na hitro razvijajoči se fakulteti.
 • Urejeno delovno okolje in sproščen kolektiv.
 • Visoko stopnjo avtonomnosti in samostojnosti pri delu.
 • Zaposlimo dve osebi.

Rok za prijavo kandidatov: 1. december 2023

Način prijave kandidatov:
Kandidati naj izpolnijo E-obrazec, ki je dostopen na tej povezavi

Vloga mora obvezno vsebovati:

– življenjepis v obliki Europass

– izpolnjen kadrovski vprašalnik.

Dokazila o izobrazbi lahko kandidat dostavi na vpogled naknadno, po prejetem pozivu.

Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

 

 

Kontaktna oseba delodajalca

Klara Remec, Glavni tajnik, e-naslov: klara.remec@fuds.si, tel. št. 040 300 284

 

 

Datum objave:  20.11.2023

Mesto objave: spletna stran FUDŠ https://www.fuds.si/sl/novice/