You are currently viewing FUDŠ se vključuje v Danube Transfer Center

FUDŠ se vključuje v Danube Transfer Center

Na Fakulteti za uporabne družbene študije (FUDŠ) smo se udeležili zaključnega dogodka, ki je zaznamoval zaključek slovenskega predsedovanja Evropski strategiji za podonavsko regijo (12. EUSDR forum). Ta pomemben dogodek je bil priložnost, da smo uradno izrazili svojo predanost sodelovanju in prispevanju k razvoju podonavske Regije. Naša institucija je ponosno podpisala pristopno izjavo k omrežju Danube Transfer Centre, kar predstavlja ključen korak v našem angažmaju za promocijo trajnostnega razvoja in regionalne povezanosti v tej pomembni evropski regiji.

S tem dejanjem smo potrdili našo odločenost in zavezanost k spodbujanju sodelovanja, izmenjavi znanja ter inovativnemu razmišljanju, ki bodo pripomogli k nadaljnjemu razvoju podonavske regije. Omrežje Danube Transfer Centre je pomemben akter, ki se ukvarja z obravnavanjem ključnih izzivov in priložnosti na področju regionalnega razvoja, okoljske trajnosti ter gospodarske rasti v podonavski regiji.

FUDŠ tako postaja DTC središče znanja za družbene vede. S tem dejanjem smo prevzeli aktivno vlogo pri soustvarjanju boljše prihodnosti za podonavsko regijo, ki se razteza preko štirinajstih evropskih držav. Naša pristopna izjava predstavlja zavezo, da bomo sodelovali pri oblikovanju politik in projektov, ki bodo krepili sodelovanje med državami v regiji ter prispevali k izboljšanju življenja njenih prebivalcev. Skupaj z drugimi partnerji v omrežju Danube Transfer Centre bomo gradili mostove med kulturami, sektorji in strokovnimi znanji, da bi uresničili potencial podonavske regije in zagotovili njeno trajnostno prihodnost.