You are currently viewing 16. Slovenska družboslovna konferenca “Crises and Empowerment in Social Transformations”

16. Slovenska družboslovna konferenca “Crises and Empowerment in Social Transformations”

Nacionalni odbor programa za upravljanje z družbenimi spremembami MOST in Fakulteta za uporabne družbene študije Nova Gorica, v sodelovanju z Društvom za družboslovne študije (ISA) organizira 16. Slovensko družboslovno konferenco na temo »Crises and Empowerment in Social Transformations«.

Zasedanje konference bo potekalo 26. in 27. Oktobra 2023 v prostorih FUDŠja na Leskovški 9e, 1000 Ljubljana in preko spletne platforme Zoom.

Agenda konference – kot na povezavi spodaj, je v angleškem jeziku.