You are currently viewing Raziskovalni projekt: Ranljivost za radikalizacijo z vidika travme

Raziskovalni projekt: Ranljivost za radikalizacijo z vidika travme

Fakulteta za uporabne družbene študije je bila uspešna na javnem razpisu za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2023 Javne agencije za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (ARIS). V letošnjem letu je doc. dr. Janja Mikulan pridobila podoktorski raziskovalni projekt (temeljni) z naslovom Ranljivost za radikalizacijo z vidika travme. V prihodnjih dveh letih se bo dr. Mikulan tako posvetila poglobljenemu raziskovanju radikalizacije in nasilnega ekstremizma, predvsem v Libanonu ter Bosni in Hercegovini. Projekt bo vključeval socialno-ekološko sistemsko perspektivo radikalizacije in se bo omenjenih pojavov lotil skozi prizmo travme. Glede na začetno naravo tega raziskovalnega področja in potrebo po večji empirični utemeljitvi bo projekt uporabil raziskovalni pristop mešanih metod. Rezultati raziskave bodo koristni na več ravneh. Zagotovili bodo inovativen vpogled v zapleten proces radikalizacije, ki lahko tako akademikom, praktikom in skupnosti pomaga razviti globlje razumevanje korenin radikalizacije ter oblikovati ustrezne intervencije za preprečevanje in boj proti nasilnemu ekstremizmu.