You are currently viewing RAZPIS ZA PROSTO DELOVNO MESTO REFERENT ZA ŠTUDIJSKE IN ŠTUDENTSKE ZADEVE, dislokacija Ljubljana – M/Ž

RAZPIS ZA PROSTO DELOVNO MESTO REFERENT ZA ŠTUDIJSKE IN ŠTUDENTSKE ZADEVE, dislokacija Ljubljana – M/Ž

Delodajalec: FAKULTETA ZA UPORABNE DRUŽBENE ŠTUDIJE V NOVI GORICI
GREGORČIČEVA ULICA 19
5000 NOVA GORICA
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela:
RAZPIS ZA PROSTO DELOVNO MESTO REFERENT ZA ŠTUDIJSKE IN ŠTUDENTSKE ZADEVE, dislokacija Ljubljana – M/Ž

Opis del in nalog:

 • informacijsko svetovalno delo s študenti in kandidati za študij;
 • svetovanje študentom in predavateljem ter opravljanje vseh administrativno tehničnih opravil, potrebnih za izvedbo študijskega procesa;
 • priprava in usklajevanje urnikov predavanj ter izpitnih rokov;
 • skrb za razporeditev predavanj/izpitov v ustrezne predavalnice na sedežu in dislokaciji fakultete oziroma sodelovanje pri organizaciji predavanj v e-učilnici;
 • komunikacija s predavatelji in koordinacija predavanj;
 • priprava poročil o opravljenih pedagoških obveznostih za računovodsko službo;
 • spremljanje in obravnava postopkov s področja študentskih zadev ter priprava gradiva za komisije;
 • obveščanje in informiranje študentov o tekočih zadevah študijskih in študentskih zadev;
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta in del po nalogu nadrejenega.

Kraj opravljanja dela:

Leskoškova 9 e, Ljubljana (stavba Antaro)

Trajanje zaposlitve:

 • določen čas 1 leto (brez preizkusne dobe, z možnostjo podaljšanja v primeru doseganja ustreznih rezultatov),
 • začetek dela 01.11.2023, po dogovoru lahko takoj

Vrsta zaposlitve:

polni delovni čas – 40 ur na teden

Delovni čas (po dogovoru med delavcem in delodajalcem):

1. možnost: dvo-izmensko delo dopoldanski urnik od ponedeljka do petka od 9.00 do 17.00 ure, popoldanski urnik od ponedeljka do sobote, in sicer od ponedeljka do petka od 13.30 do 20.30 ure in v soboto od 8.30 do 13.30 ure.
2. možnost: med tednom 7 urni delavnik od 13.30 do 20.30 in sobota od 8.30 do 13.30.

Pogoji za zasedbo delovnega mesta:

 • najmanj srednješolska izobrazba
 • zahtevano znanje jezikov:
  slovenski jezik: razumevanje-zelo dobro, govorjenje-zelo dobro, pisanje-zelo dobro
  angleški jezik: razumevanje-dobro, govorjenje-osnovno, pisanje-dobro
  znanje hrvaškega/srbskega ali katerega drugega jezika na območju Balkana je prednost.
 • zahtevana računalniška znanja:
  splošna računalniška pismenost in iznajdljivost
  poznavanje operacijskega sistema Windows
  urejevalniki besedil
  delo s preglednicami
  prednost predstavlja osnovno znanje operacijskega sistema macOS ter poznavanje računalniške opreme, komponent in mrežne opreme

Druga ZAŽELENA znanja oz. kompetence:

 • sposobnost hitrega dojemanja in prilagajanja novim situacijam,
 • smisel za organizacijo dela,
 • dobre psihofizične sposobnosti,
 • občutek za delo z ljudmi in timsko delo,
 • prijaznost, odločnost, zanesljivost, samozavest, samoiniciativnost, lojalnost in diskretnost,
 • komunikativnost.
 • izpit iz splošnega upravnega postopka je prednost

Kaj ponujamo?

 • Razgibano delo v strokovnem in dinamičnem okolju znotraj zagnane ekipe sodelavcev.
 • Izjemoma možnost dela od doma, ko na lokaciji ne potekajo pedagoške obveznosti ali dogodki fakultete.
 • Možnost dolgoročnega sodelovanja na hitro razvijajoči se fakulteti.
 • Urejeno delovno okolje in sproščen kolektiv.
 • Visoko stopnjo avtonomnosti in samostojnosti pri delu.

Rok za prijavo kandidatov: 17. oktober 2023

Način prijave kandidatov:

Kandidati naj izpolnijo pisno vlogo, ki je dostopna na spletni strani FUDŠ na tej povezavi.
Vloga mora obvezno vsebovati:
– življenjepis v obliki Europass
– izpolnjen kadrovski vprašalnik na povezavi.

Dokazila o izobrazbi lahko kandidat dostavi na vpogled naknadno, po prejetem pozivu.

Delodajalec bo obravnaval samo popolne vloge, oddane v elektronski obliki.

Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

Kontaktna oseba delodajalca:
Klara Remec, Glavni tajnik, e-naslov: klara.remec@fuds.si, tel. št. 040 300 284

Datum objave: 6.10.2023