You are currently viewing Udeležba na 27. letni konferenci CEPSA

Udeležba na 27. letni konferenci CEPSA

V Dubrovniku je 28. in 29. septembra 2023 potekala 27. redna letna konferenca Srednjeevropskega politološkega združenja (CEPSA) z naslovom »War and democracy: Central European democracies under pressure«, ki se je je udeležilo več kot 150 akademikov, ki so predstavili svoje referate na tridesetih panelih. Iz FUDŠ sta se konference udeležila prof. dr. Matevž Tomšič in izr. prof. dr. Simona Kukovič.

Prof. dr. Tomšič je predstavil referat z naslovom »Human Dignity and Transitional Justice in War-Torn Countries«, ki ga je pripravil v soavtorstvu z izr. prof. dr. Petro Kleindienst.

Izr. prof. dr. Kukovič, ki je od leta 2018 tudi članica in predstavnica Slovenije v izvršilnem odboru CEPSA, je na konferenci organizirala in vodila panel »The Challenges to EU Regional Policies: Inclusion and Development« ter predstavila referat z naslovom »Enhancing Local Development through Cross-Border Cooperation: Opportunities and Challenges«.

Naslednja CEPSA konferenca bo 3. in 4. oktobra 2024 v Kaunasu, Litva.

Več o CEPSA: https://www.cepsanet.org/