You are currently viewing NOVI REZULTATI raziskave Mediji in osnovnošolci (1. – 6. razred) v Sloveniji za leto 2023!

NOVI REZULTATI raziskave Mediji in osnovnošolci (1. – 6. razred) v Sloveniji za leto 2023!

V letošnjem letu smo ponovno zbirali podatke o uporabi elektronskih naprav, izpostavljenosti medijem in objavljanju informacij in fotografij ter video posnetkov osnovnošolcev. Sočasno smo preverili še prisotnost njihovih staršev, njihovo seznanjenost s smernicami glede uporabe zaslonov, pogled na z mediji povezane omejitve in aktivnosti, zaupanje v medije ter refleksivnost (DOI: 10.3916/C76-2023-08). Vzorec smo nazadnje kategorizirali še glede na časovno uporabo medijev otrok in staršev respondentov (veliki, srednji in mali uporabniki).

V poročilu MEDIJI IN OSNOVNOŠOLSKI OTROCI (1. – 6. RAZRED) V SLOVENIJI (https://pismenost.si/osnovnasola/) so predstavljeni osnovni podatki o stališčih, mnenjih in ocenah staršev osnovnošolskih otrok od 1. do 6. razreda na nacionalni ravni. Primerjava rezultatov aktualnih analiz s tistimi iz leta 2016 po Rek in Milanovski Brumat tako prinaša pomemben prispevek tako splošni javnosti kot tudi stroki in znanosti. Statistična baza, ki je nastala v okviru infrastrukturnega programa Medijska pismenost ne le osvetljuje trenutnega stanja, trendov in njihovih sprememb področja v domačem okolju, temveč predstavlja podporo pri načrtovanju in izvajanju ustreznih ukrepov in politik za izobraževanje posameznikov in družbe. Širitev te podatkovne zbirke hkrati odpira možnosti za nadaljnje raziskave.

Kaj med drugim kažejo rezultati?

Večji delež respondentov trdi, da so s smernicami o uporabi zaslonov pri otrocih in mladostnikih seznanjeni. Podobno bi v povprečju starši vzorca otrok prve in druge triade za svojega otroka postavili manjše zaslonske omejitve, kot jih predvideva stroka (ZZS). A vendar sočasno v povprečju ocenjujejo, da so njihovi otroci tem izpostavljeni od 32,60  do 103,10 minut dnevno več. 

Tabela 1: Primeren dnevni limit za uporabo medijskih naprav v primerjavi s povprečno dnevno izpostavljenostjo medijem znotraj istih starostnih skupin otrok po ocenah staršev in v primerjavi z prvimi nacionalnimi smernicami ali časovnimi priporočili za uporabo zaslonov v prostem času (Vir: Rek, Ljubotina, Bašin, lastni arhiv, 2023 in prirejeno po ZZS 2023)
  • 69,83 % staršev vzorca je seznanjenih s smernicami o uporabi zaslonov pri otrocih in mladostnikih.
  • Starši vzorca otrok prve triade osnovne šole so v povprečju postavljali manjše dnevne ekranske limite od časovnih priporočila za dnevno uporabo zaslonov v prostem času po ZZS.
  • Po oceni staršev vzorca je povprečna dnevna izpostavljenost zaslonom otrok prve triade osnovne šole v povprečju od 32,60 – 59,45 minut višja od povprečnih vrednosti limitov za iste starostne skupine (6, 7, 8 in 9 letnikov), ki so jih prav tako postavili respondenti sami.
  • Starši vzorca otrok druge triade osnovne šole so v povprečju postavljali manjše dnevne ekranske limite od časovnih priporočila za dnevno uporabo zaslonov v prostem času po ZZS.
  • Po oceni staršev vzorca je povprečna dnevna izpostavljenost zaslonom otrok druge triade osnovne šole v povprečju od 79,33 – 103,10 minut višja od povprečnih vrednosti limitov za iste starostne skupine (10, 11 in 12 letnikov), ki so jih prav tako postavili respondenti sami.

(Rek, Ljubotina, Bašin 2023)

Do celotnega poročila lahko prosto dostopate prek uradne spletne strani programa Pismenost.si, v prihodnjem letu pa bo podatkovje vpisano tudi v nacionalno področno podatkovno infrastrukturo, Arhiv družboslovnih podatkov (ADP).

Za več informacij pišite na naslov info@pismenost.si ali obiščite spletno stran Pismenost.si (https://pismenost.si/).

Vabljeni tudi k spremljanju naših družbenih omrežjih Instagram, Facebook in LinkedIn, na katerih ažurno objavljamo relevantne vsebine o tej občutljivi temi.

TAGS: mediji, osnovnošolci, starši, medijska izpostavljenost, medijske navade, medijska vzgoja, medijska pismenost