You are currently viewing RAZPIS ZA ŠTUDENTSKO DELO

RAZPIS ZA ŠTUDENTSKO DELO

Delodajalec: FAKULTETA ZA UPORABNE DRUŽBENE ŠTUDIJE V NOVI GORICI
GREGORČIČEVA ULICA 19
5000 NOVA GORICA
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela:
POMOČ PRI INFORMACIJSKIH ZADEVAH – M/Ž na lokaciji Nova Gorica

Opis nalog in odgovornosti:

 • pomoč predavateljem v predavalnici in na daljavo pri pripravi strojne in programske opreme za izvedbo pedagoškega procesa;
 • opravljanje drugih vsebinsko podobnih nalog po navodilu nadrejenega.

Termin dela:

 • delo ob sobotah od 8.30 – 13.30 in 14.00 – 18.30

Predvideni začetek dela:

 • 7. oktober 2023

Trajanje dela:

 • oktober 2023 – junij/julij 2024

Kraj opravljanja dela:

 • Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici, Gregorčičeva ulica 19, 5000 Nova Gorica

Zahtevana rač. znanja:

 • poznavanje operacijskega sistema Windows 10
 • poznavanje programske opreme Microsoft Office 365, Zoom in AnyDesk

Druga potrebna dodatna znanja, druge zmožnosti/kompetence oz. drugi pogoji:

 • hitra odzivnost
 • natančnost
 • organizacijske sposobnosti
 • fleksibilnost

Prednosti:

 • prednost imajo kandidati, ki so že opravljali podobna dela oziroma prihajajo iz računalniške smeri študija.

Rok za prijavo kandidatov: 15. september 2023

Način prijave kandidatov: Kandidati naj izpolnijo E-obrazec, ki je dostopen na tej povezavi. 

Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

Dodatne informacije glede vsebine dela na tel. št. 064 229 082 ali matej.rozic@fuds.si