You are currently viewing Nov pridobljen projekt Jean Monnet Module EU – GlobalAct

Nov pridobljen projekt Jean Monnet Module EU – GlobalAct

Nov projekt!

Fakulteta za uporabne družbene študije je bila ponovna uspešna pri prijavah Jean Monnet projektov, ki v sferi visokošolskega izobraževanja podpirajo poučevanje in raziskovanje na področju EU študij.

Enega izmed projektov je pridobila tudi doc. dr. Janja Mikulan, in sicer Jean Monnet modul z naslovom »EU as a Global Actor in Fragmented and Traumatized World» – EU-GlobalAct. Splošni cilj modula oz. inovativnega učnega programa je zagotoviti znanje, kompetence, vrednote in veščine, ki so potrebne za preoblikovanje sveta v bolj trajnostnega, pravičnega in odpornejšega ter okrepiti vlogo EU kot globalnega akterja z a) transformativnim izobraževanjem o globalnem državljanstvu, b) multidisciplinarnim pristopom, ki upošteva tudi vidik travme ter c) visokokakovostnimi in vključujočimi orodji za poučevanje in učenje. EU-GlobalAct bo posebno pozornost namenil tematikam radikalizacije, odpornosti skupnosti in avtoritarnosti.

Čestitke doc. dr. Janji Mikulan!