You are currently viewing Podelitev Gosarjevih nagrad in priznanj 2023

Podelitev Gosarjevih nagrad in priznanj 2023

V juniju je Fakulteta za uporabne družbene študije podelila Gosarjeva priznanja v treh različnih skupinah. V prvi skupini so bila priznanja namenjena trem najboljšim dijaškim esejem na temo »Med svobodo in ujetništvom današnjega življenja«. V drugi skupini so bila priznanja za najboljša zaključna dela na študijskih programih FUDŠ. Zadnja skupina pa je bila namenjena zaposlenim na FUDŠ, ki so prejeli priznanja za svoje dosežke.

Nagrade za dijaški Gosarjev esej

Fakulteta za uporabne družbene študije vsako leto razpiše natečaj za dijaški Gosarjev esej, ki vključuje različne aktualne teme. Letošnja tema, ki je navdihnila dijake, je bila »Med svobodo in ujetništvom današnjega življenja«. Fakulteta je prejela kar 16 dijaških esejev iz cele Slovenije, med katerimi so bili izbrani najboljši trije.

  • Zlato Gosarjevo priznanje je prejela Robin Lokar Radkovič, dijakinja 2. letnika Gimnazije Celje – Center za esej z naslovom »Navzven svobodni, a notranje ujeti«. Mentorica eseja je bila Valerija Zorko.
  • Srebrno Gosarjevo priznanje je prejel esej z naslovom »Izhod iz labirinta ujetosti«, ki ga je napisala Iva Topolovec, dijakinja 2. letnika I. Gimnazije v Celju, pod mentorstvom profesorice Vesne Gubenšek Bezgovšek.
  • Bronasto priznanje pa je osvojila dijakinja 2. letnika Gimnazije Celje – Center, Lara Šerbetar, ki je napisala esej z naslovom »Paradoks svobode: uravnoteženje pravic posameznika in družbene odgovornosti«, pod mentorstvom Valerije Zorko.

Priznanja za najboljša zaključna dela

Na svečani podelitvi diplom, ki je potekala v petek, 9. 6. 2023 v prostorih Mestne občine Nova Gorica, smo podelili tudi priznanja za najboljša zaključna dela študentom na FUDŠ. Skupno smo podelili 7 priznanj.

  • Priznanje za najboljše diplomsko delo na študijskem programu Uporabne družbene študije v študijskem letu 2022/23 sta prejeli: Emina Topalović in Maja Cesar Grilc.
  • Gosarjevo priznanje za najboljše magistrsko delo na študijskem programu Medkulturni menedžment v študijskem letu 2022/23 so prejeli: Emina Škorić, Nik Obid, Branka Krištof in Andreja Potočnik.
  • Priznanje za najboljše magistrsko delo na študijskem programu Psihosocialno svetovanje v študijskem letu 2022/23 pa je prejela Lara Plajh.

Podelitev priznanj in nagrad za zaposlene in zunanje sodelavce

Priznanja za zaposlene in zunanje sodelavce na FUDŠ so bila podeljena v petek, 2. 6. 2023, v Novi Gorici na srečanju zaposlenih.

  • Priznanje za prispevek k dvigu kakovosti na področju strokovnega dela fakultete so prejeli: Klara Remec, Andreja Slejko Rojc, Nejc Gajšek, Danijela Bagarić in Elisa Mujkić.
  • Priznanje na področju pedagoškega dela fakultete so prejeli: asist. Rok Bratina, prof. dr. Andrej Raspor, prof. dr. Matevž Tomšič, asist. Peter Ferfoglia, doc. dr. Svitlana Buko, pred. Emil Karajić in doc. dr. Urša Lamut.
  • Priznanje za prispevek k dvigu kakovosti na področju obštudijskih aktivnosti fakultete pa je prejela Emina Jurić.

Vsem prejemnikom priznanj iskreno čestitamo!

Avtor: Ana Mohorč, Karierni center