You are currently viewing STROKOVNA EKSKURZIJA #LELD2040 V PODGORICO, ČRNA GORA

STROKOVNA EKSKURZIJA #LELD2040 V PODGORICO, ČRNA GORA

V sklopu projekta Jean Monnet Chair #LELD2040 nosilke izr. prof. dr. Simone Kukovič je med 3. in 5. majem 2023 potekala strokovna ekskurzija v Podgorico, Črna gora. Udeleženci ekskurzije so obiskali Ekonomsko fakulteto v Podgorici, Univerza Črne gore, kjer jih je sprejela prodekanja za mednarodno sodelovanje doc. dr. Tamara Bačković, nato pa so študenti pod mentorstvom doc. dr. Ivana Radevića pripravili okroglo mizo o ekonomskih vidikih regionalnega razvoja ter pozitivnih posledicah in izzivih, ki jih za Črno Goro prinaša vstop v EU. Naslednji dan so udeleženci ekskurzije obiskali Nacionalni parlament Črne gore, kjer jih je sprejel generalni sekretar Aleksandar Klarić ter predstavniki Odbora za evropske integracije. V Podgorici so udeleženci ekskurzije obiskali tudi Veleposlaništvo RS, kjer jih sprejel veleposlanik Njegova Ekscelenca Gregor Presker, ki je prikazal trenutne socialne, gospodarske in politične razmere v Črni gori ter spregovoril o vlogi diplomatov EU v državi kandidatki za pristop v EU.

Ekskurzija v Črno Goro