You are currently viewing FUDŠ zaposluje

FUDŠ zaposluje

 • Post category:Obvestila

RAZPIS ZA PROSTO DELOVNO MESTO VISOKOŠOLSKI UČITELJ V NAZIVU PREDAVATELJ – M/Ž 
na področju psihosocialne pomoči in svetovanja 

Delodajalec: FAKULTETA ZA UPORABNE DRUŽBENE ŠTUDIJE V NOVI GORICI 
GREGORČIČEVA ULICA 19 
5000 NOVA GORICA 
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: 
VISOKOŠOLSKI UČITELJ V NAZIVU PREDAVATELJ – M/Ž 
na področju psihosocialne pomoči in svetovanja 

Rok za prijavo kandidatov: 21. maj 2023

Opis del in nalog:

  • izvedba predavanj in vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov na visokošolskem strokovnem študijskem programu,
  • priprava in izvedba preizkusov znanja študentov,
  • sodelovanje v komisijah zaključnih nalog, mentorstvo dodiplomskim študentom pri zaključnih nalogah,
  • sodelovanje na dogodkih fakultete (npr. informativni dnevi, psihodnevi in drugi dogodki, ki jih organizira fakulteta),
  • sodelovanje v delovnih skupinah in organih fakultete ter nekaterih drugih aktivnostih fakultete (npr. tutorski sistem),
  • sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,
  • sodelovanje pri ostalih aktivnostih, vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,
  • ostale naloge po navodilu delodajalca, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

Trajanje zaposlitve:

  • določen čas 1 leto (z možnostjo podaljšanja v primeru doseganja ustreznih rezultatov),
  • začetek dela 01.09.2023.

Vrsta zaposlitve:  

  • Polni delovni čas – 40 ur na teden

Pogoji za zasedbo delovnega mesta:

  • univerzitetna VII. stopnja/bolonjska 2. stopnja na področju psihosocialne pomoči/svetovanja, socialne pedagogike, socialnega dela, psihologije ali sorodnega področja,
  • zahtevano znanje jezikov: angleški jezik (razumevanje-zelo dobro, govorjenje- zelo dobro, pisanje- zelo dobro) slovenski jezik (razumevanje-tekoče, govorjenje- tekoče, pisanje- tekoče),
  • zahtevana rač. znanja: urejevalniki besedil – osnovno, delo s preglednicami – osnovno.

Druga OBVEZNA dodatna znanja, druge zmožnosti/kompetence oz. drugi pogoji za zasedbo:

Druga ZAŽELENA znanja oz. kompetence:

  • opravljeno ali že začeto psihoterapevtsko usposabljanje,
  • izkazana sposobnost in pripravljenost za znanstveno-raziskovalno delo,
  • izkazane praktične izkušnje na psihosocialnem področju,
  • izkazane sposobnosti za timsko delo in pripadnost.

Kaj ponujamo?

  • Možnost financiranja doktorskega študija Sociologija in psihosocialne študije na FUDŠ.
  • Razgibano delo v strokovnem in dinamičnem okolju znotraj zagnane ekipe sodelavcev.
  • Možnost dela od doma.
  • Možnost dolgoročnega sodelovanja na hitro razvijajoči se fakulteti.
  • Urejeno delovno okolje in sproščen kolektiv.
  • Visoko stopnjo avtonomnosti in samostojnosti pri delu.

Način prijave kandidatov:

  • Kandidati naj izpolnijo pisno vlogo, ki je dostopna na spletni strani FUDŠ na tej povezavi

Vloga mora obvezno vsebovati:

  • življenjepis v obliki Europass
  • opis izpolnjevanja pogojev za izvolitev v naziv predavatelja oziroma datum veljavnosti odločbe o imenovanju v naziv ter organa, ki je naziv podelil
  • izpolnjen kadrovski vprašalnik na povezavi.

Dokazila o izobrazbi lahko kandidat dostavi na vpogled naknadno, po prejetem pozivu.
Delodajalec bo obravnaval samo popolne vloge, oddane v elektronski obliki.

Datum objave:  3. 5. 2023