You are currently viewing FUDŠ zaposluje

FUDŠ zaposluje

 • Post category:Obvestila

RAZPIS ZA PROSTO DELOVNO MESTO ASISTENT M/Ž 

Delodajalec: FAKULTETA ZA UPORABNE DRUŽBENE ŠTUDIJE V NOVI GORICI 
GREGORČIČEVA ULICA 19 
5000 NOVA GORICA 
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: 
ASISTEN M/Ž 

Rok za prijavo kandidatov: 7. maj 2023 

Opis nalog in odgovornosti:

Sodelovanje pri raziskovalnem delu fakultete:

 • priprava pregleda literature
 • zbiranje in analiza podatkov
 • priprava poročil na podlagi zbranih podatkov
 • priprava prezentacij rezultatov
 • pomoč pri implementaciji projektov
 • pomoč pri pripravi projektnih predlogov
 • pomoč pri organizaciji poljudnoznanstvenih dogodkov
 • pomoč pri administriranju procesa izdajanja znanstvene revije.

Trajanje zaposlitve:

 • določen čas eno leto z možnostjo podaljšanja delovnega razmerja
 • začetek dela takoj oziroma po dogovoru

Vrsta zaposlitve:  

 • polni delovni čas (40 ur na teden)

Kraj opravljanja dela:

Nova Gorica, Gregorčičeva ulica 19, ali Ljubljana, Leskoškova 9 e. Možnost opravljanja dela od doma.

Pogoji za zasedbo delovnega mesta:

 • izobrazba: bolonjska 2. stopnja (mag.) ali prejšnja univerzitetna izobrazba, zaželeno področje izobrazbe: družboslovje
 • izvolitev v naziv asistenta (veljavna izvolitev ali izpolnjevanje pogojev za izvolitev v naziv skladno z Merili FUDŠ)
 • zaželene delovne izkušnje: izkušnje z s področja projektnega dela na EU projektih
 • angleški jezik: razumevanje-zelo dobro, govorjenje-zelo dobro, pisanje-zelo dobro
 • zahtevana rač. znanja: dobro znanje programov Office, dobra računalniška pismenost
 • drugi pogoji: poznavanje zakonitosti družboslovnega raziskovanja, sposobnost načrtovanja in upravljana s časom, sposobnost ostati miren med stresnimi situacijami, sposobnost timskega dela, sposobnost dela z različnimi deležniki (raziskovalci, predstavniki industrije, snovalci politik), empatičnost, sposobnost dela v medkulturnem okolju.

Prednosti delovnega mesta: Možnost izobraževanja na doktorskem študijskem programu, ki ga izvaja FUDŠ in možnost napredovanja po nazivih ob izpolnjevanju zahtevanih pogojev.

Način prijave kandidatov:       

Način prijave kandidatov:
Kandidati naj izpolnijo pisno vlogo, ki je dostopna na spletni strani FUDŠ na tej povezavi.
Vloga mora obvezno vsebovati:

 • življenjepis v obliki Europass
 • izpolnjen kadrovski vprašalnik na povezavi.

  Dokazila o izobrazbi lahko kandidat dostavi na vpogled naknadno.
  Delodajalec bo obravnaval samo popolne vloge.

Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

Kontaktna oseba delodajalca: 

Datum objave:  19. 4. 2023