You are currently viewing Diskriminacija in drugačnost

Diskriminacija in drugačnost

Diskriminacija in drugačnost – pogledi in razmišljanja študentov

V študijskem letu 2022/2023 so se študentje dveh študijskih programov na Fakulteti za uporabne družbene študije v Novi Gorici (FUDŠ), Socialni menedžment (VS) in Psihosocialna pomoč (VS), ukvarjali z dvema pojmoma in sicer diskriminacija in drugačnost. Njihovi pogledi in razmišljanja so zbrani v pričujoči brošuri, ki je nastala v okviru predmeta Participacija in pomoč v skupnosti, ki ga izvajata doc. dr. Janja Mikulan in asist. Manca Koren.

V brošuri so na celovit način zajete različne oblike diskriminacije in drugačnosti, in sicer: diskriminacija na podlagi telesa, fizičnega videza in invalidnosti; diskriminacija na podlagi spolne usmerjenosti in spolne identitete; diskriminacija na podlagi rase, etnične skupine; diskriminacija na podlagi spola, diskriminacija migrantov, priseljencev; diskriminacija oseb s težavami v duševnem zdravju; diskriminacija povezana z delovnim mestom; diskriminacija oseb z izkušnjo spolnega nasilja, spolne zlorabe; diskriminacija odvisnikov; diskriminacija družin; splošna razmišljanja o drugačnosti in diskriminaciji.

Študentje so omenjene tematike obravnavali na raznolike načine. Tako so pri določenih tematikah ponudili zgodovinski vpogled v samo problematiko in/ali predstavili najaktualnejše dinamike na posameznem področju. Nekateri študentje so naredili pregled relevantne literature in virov ter ključne zakonodaje na nacionalni in evropski ravni. Številni pa so delili tudi svoje lastne izkušnje z diskriminacijo in drugačnostjo.

Pripravljena brošura je tudi ena izmed aktivnosti projekta Krepitev podpore posebnim skupinam študentov (S4S).

Lepo vabljeni k branju brošure z naslovom Diskriminacija in drugačnost.

Karierni center FUDŠ


Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.