You are currently viewing Okrogla miza: Drugačni, a zadovoljni in enakopravni!

Okrogla miza: Drugačni, a zadovoljni in enakopravni!

Karierni center FUDŠ vas dne 20. 4. 2023 ob 10h vabi na okroglo mizo “Drugačni, a zadovoljni in enakopravni!” Okrogla miza bo potekala v SPLETNI OBLIKI na povezavi.

Skupaj z gosti, ki se poklicno ukvarjajo s področjem enakopravne obravnave posameznikom, se bomo pogovarjali o pomenu enakopravne obravnave študentov ne glede na njihov spol, narodnost, raso, etnično poreklo, jezik, vero, prepričanja, starost, spolno usmerjenost, spolno identiteto, izobrazbo, premoženjsko stanje ali družbeni položaj. 

Ustava Republike Slovenije v 14. členu opredeljuje splošno načelo enakopravnosti, ki kot temeljno ustavno načelo izhaja iz enakega človekovega dostojanstva vsakogar. Načelo enakopravnosti vsebujejo vsi vodilni mednarodni in regionalni instrumenti s področja varovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Zato se tudi v Kariernem centru trudimo vzpostavljati sistem, s katerim omogočamo vsem študentom enake možnosti za študij, predvsem pa, da se med študijem – ne glede na omejitve ali njihovo drugačnost – na fakulteti vedno dobro počutijo. 

Sogovorniki na okrogli mizi:

  • dr. Matevž Kokol, svetovalec Zagovornika načela enakosti za spremljanje področja I
  • Patricija Može – direktorica Centra za socialno delo Severna Primorska
  • Miha Kosi – strokovni sodelavec na področju svetovanja študentom in splošna vprašanja ter koordinacijo projektov v Društvu študentov invalidov
  • Igor Miljavec – predsednik Medobčinskega društva slepih in slabovidnih Nova Gorica
  • izr. prof. dr. Petra Kleindienst, prodekanja za študijske in študentske zadeve na FUDŠ

Moderatorka: Andreja Slejko Rojc, vodja Kariernega centra in koordinatorka študentov s posebnimi potrebami na FUDŠ

Študente vabimo, da anonimno oddajo svoje izkušnje s soočanjem z diskriminacijo, ki jih bomo uporabili kot iztočnice za okroglo mizo. Svoje izkušnje pa boste imeli možnost podeliti z nami tudi v okviru proste diskusije po zaključku okrogle mize.

Lepo vabljeni v družbo Kariernega centra FUDŠ! Za več informacij lahko pišete tudi na: karierni.center@fuds.si

Projekt (S4S) se izvaja v okviru JR”Krepitev vloge kariernih centrov v celostni obravnavi študentov.” “Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada.