You are currently viewing Praksa na FUDŠ – Rebeka Levpušček

Praksa na FUDŠ – Rebeka Levpušček

Sem študentka 3. letnika programa Socialnega menedžmenta (VS) na Fakulteti za uporabne družbene študije v Novi Gorici. Na tem programu moramo študenti v 3. letniku opravljati 330 ur strokovne prakse. Na začetku letošnjega šolskega leta smo imeli najprej uvodno srečanje z nosilko prakse mag. Barbaro Kobal Tomc, ki nam je podala vse potrebne informacije glede opravljanja prakse. Povedala je, da lahko prakso opravljamo ali pa priznavamo za nazaj, če smo že kdaj delali v organizaciji, ki je bila primerna za ta študijski program. Sama sem se odločila prakso opravljati tekom študijskega leta. Gospa mag. Barbara Kobal Tomc nas je na uvodnem srečanju seznanila z vsemi informacijami o poteku prakse. 

Že na uvodnem srečanju, nam je nosilka prakse omenila, da je možno prakso opravljati na Fakulteti za uporabne družbene študije. Ta opcija se mi je zdela zelo zanimiva, zato sem poskusila in pisala mail koordinatorki prakse Andreji Slejko Rojc. Hitro sem dobila odgovor in povabili so me na krajši razgovor. Na razgovoru sem se srečala z vodjo kariernega centra in koordinatorko prakse Andrejo Slejko Rojc in z vodjo projektne pisarne mag. Jasmino Jakomin. Opravile smo krajši razgovor in se zmenile, da mi bodo prek maila poslali krajšo nalogo, katero bom mogla rešiti in da se bodo na podlagi tega odločili ali me bodo vzeli.

Čez nekaj dni sem prejela klic ga. Andreje, ki mi je povedala, da sem sprejeta na prakso. Tako sem z 7.11.2022 začela opravljati strokovno prakso na FUDŠ v kariernem centru pod mentorstvom Andreje Slejko Rojc.

Hitro sem se prilagodila okolju organizacije in se povezala z zaposlenimi.

Delo na FUDŠ je bilo zelo raznoliko in polno novih izzivov zame. Všeč mi je bilo, da sem imela veliko svobode pri delu in da mi je bila vsaka zadana naloga dobro razložena. Sodelovala sem z različnimi oddelki kot napr.: z kariernim centrom, z referatom in s projektno pisarno. Vključena sem bila tudi v tutorski sistem, pomagala sem pri mednarodni konferenci, koordinirala delovanje študentskega sveta, arhivirala, spoznala VIS in Moodle sistem ter še veliko drugih stvari od katerih sem se veliko naučila. 

Po končani praksi imam veliko več znanj in kompetenc, ki mi bodo vedno prišle prav v življenju. Naučila sem se res veliko novih stvari in spoznala nove ljudi, ki so mi bili vedno na voljo za pomoč. Z velikim veseljem bi se še enkrat odločila za opravljanje prakse na FUDŠ in še enkrat ponovila to izkušnjo. 

Z veseljem pa lahko povem, da so me konec januarja 2023 tudi zaposlili na fakulteti kot skrbnico Moodla.

V kolikor vas zanima opravljanje strokovne prakse na FUDŠ pišite na karierni.center@fuds.si

Rebeka Levpušček