You are currently viewing VABILO NA POSVET: NOTRANJI IN ZUNANJI NARAVNI VIRI ZAŠČITE DUŠEVNEGA ZDRAVJA OTROK IN MLADOSTNIKOV

VABILO NA POSVET: NOTRANJI IN ZUNANJI NARAVNI VIRI ZAŠČITE DUŠEVNEGA ZDRAVJA OTROK IN MLADOSTNIKOV

  • Post category:Obvestila

Vir besedila je dostopen na povezavi.

Ob 70. obletnici delovanja društva ter v okviru programa Otroški parlament in projekta Dober dan ZDRAVJE vabimo na posvet NOTRANJI IN ZUNANJI NARAVNI VIRI ZAŠČITE DUŠEVNEGA ZDRAVJA OTROK IN MLADOSTNIKOV.

Posvet bo v petek, 3. marca 2023, s pričetkom ob 9.00 uri in zaključkom ob 12.00 uri, v Veliki dvorani Mestne občine Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1 v Novi Gorici.

Mladi parlamentarci so na 32. nacionalnem otroškem parlamentu (11. aprila 2022) izbrali dvoletno temo svojih razprav Duševno zdravje otrok in mladih. Tako so na svojevrsten način sporočili, kako težko se spopadajo s številnimi problemi, povezanimi z odraščanjem in duševnim zdravjem in se zato želijo o njih pogovarjati.

Mladi parlamentarci so na 32. nacionalnem otroškem parlamentu (11. aprila 2022) izbrali dvoletno temo svojih razprav Duševno zdravje otrok in mladih. Tako so na svojevrsten način sporočili, kako težko se spopadajo s številnimi problemi, povezanimi z odraščanjem in duševnim zdravjem in se zato želijo o njih pogovarjati.

Da bi odrasli našli čim več odgovorov na njihova vprašanja in poti do boljšega duševnega zdravja mladih, bomo na posvetu skupaj iskali odgovore, ali je mogoče in kako izboljšati pozitivni razvoj otrok in mladostnikov, da bi bili v čim manjši meri soočeni s stiskami in težavami, ki privedejo do tveganih in težavnih oblik vedenja, vsakovrstnih duševnih stisk in nujnosti strokovne pomoči. Smo storili dovolj, da bi zagotovili najprimernejše pogoje za njihov celostni razvoj, krepitev osebnostnih zmogljivosti obvladovanja ovir, težav in bremen odraščanja? Zakaj je prosti čas v vse večji meri zapolnjen z aktivnostmi na socialnih omrežjih in vse manj z ustvarjalnimi, sproščujočimi oblikami preživljanja prostega časa in prostovoljnim delom za dobrobit skupnosti? Nudimo dovolj podpore različnim programom za otroke in mladostnike v lokalnem okolju? Je sodelovanje staršev, lokalnega okolja, nevladnih organizacij ter izobraževalnih ustanov in strokovnih institucij zadovoljivo?

Uvodne besede bodo podali:

Kako nova tehnologija vpliva na otrokovo voljo do življenja

Na posvet vabimo svetovalke in svetovalce v osnovnih in srednjih šolah, v vrtcih, mentorice in mentorje otroških parlamentov iz goriške regije, predstavnike Otroških parlamentov, predstavnike staršev svetov vrtcev in šol, družinske in terapevtske centre, nevladne organizacije, Center za socialno delo, zdravstvene delavce, predstavnike lokalnih oblasti goriške regije, fakultete in raziskovalne centre in druge.

Po uvodnih prispevkih pričakujemo bogato izmenjavo mnenj, primerov dobrih praks in predlogov za nadaljnji razvoj pozitivnih oblik zaščite duševnega zdravja otrok in mladostnikov, ki jih bomo deležniki umestili v vsebine našega delovanja. Pobude za sistemske spremembe bomo posredovali ustreznim resornim odločevalcem in oblikovalcem politik.

Lepo vabljeni!