You are currently viewing Olajšan dostop do študija za študente s posebnimi potrebami

Olajšan dostop do študija za študente s posebnimi potrebami

Saira Ribič – študentka s posebnimi potrebami na dislocirani enoti fakultete v Ljubljani

V okviru projekta Krepitev podpore posebnim skupinam študentov (S4S), ki poteka na Fakulteti za uporabne družbene študije, organiziramo različne aktivnosti s katerimi dajemo veliko pozornost študentom s posebnimi potrebami, s katerimi jim omogočamo enake možnosti in enak dostop do izobraževanja kot ostalim študentom.

V nadaljevanju se nam bo predstavila študentka Saira Ribič, ki obiskuje našo fakulteto na dislocirani enoti v Ljubljani in ima status študenta s posebnimi potrebami.

Moje ime je Saira Ribić in sem študentka s posebnimi potrebami na Fakulteti za uporabne družbene študije. Obiskujem magistrski študijski program Mediji in novinarstvo, ki se izvaja na dislocirani enoti v Ljubljani. Na fakulteti študiram že šesto študijsko leto. Prvič sem se vpisala v študijskem letu 2017/18, kjer sem obiskovala dodiplomski študijski program Mediji in novinarstvo. Poseben status sem pridobila zaradi trajne gibalne oviranosti in motenj v vidnem zaznavanju.

Pred vpisom Fakultete za uporabne družbene študije nisem poznala, ampak me je zelo hitro prepričal študijski program, ki sem ga obiskovala. Prav tako sem se že na informativnem dnevu odločila, da želim obiskovati omenjen študij. Na to odločitev pa je vplival tudi prilagojen dostop do učilnic fakultete v Ljubljani, ki omogoča lažji dostop študentom, ki so na vozičku in parkirno mesto za invalide oziroma študente s posebnim potrebami.

Z letošnjem študijskem letom 2022/23 je fakulteta pridobila koncesijo za magistrski študijski program Mediji in novinarstvo, ter uvedla posebni status za gibalno in senzorično ovirane študente. S statusom za študente s posebnimi potrebami sem pridobila tudi brezplačen dostop do paketa Study +, ki mi omogoča: možnost neposredne udeležbe večine predavanj in vaj preko IKT sredstev (Zoom-a), možnost celoletnega ogleda posnetkov večine predavanj in vaj ter možnost opravljanja izpitov preko IKT sredstev (preko Zoom-a oziroma spletne učilnice Moodle). 

S pomočjo Study + paketa sem tako dobila tudi dostop do predavanj, ki se jih nisem mogla udeležiti, saj so potekali na sosednji fakulteti, kjer predavalnice niso prilagojene mojim potrebam. S pomočjo paketa se tudi lažje učim in delam zapiske. Ker sem zaradi zdravstvenih težav tudi kdaj odsotna, mi dostop do predavanj in vaj lajša tudi vse ostale študijske obveznosti.

Fakulteta pa se poleg vseh naštetih stvari lahko pohvali tudi s fleksibilnimi profesorji ter prijaznim osebjem v referatu in kariernem centru, ki študentom nudi celostno podporo pri študiju.

Pripravila: Ana Mohorč, Karierni center FUDŠ

Projekt (S4S) se izvaja v okviru JR”Krepitev vloge kariernih centrov v celostni obravnavi študentov.” “Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada.