You are currently viewing Natečaj dijaške Gosarjeve nagrade 2023

Natečaj dijaške Gosarjeve nagrade 2023

Fakulteta za uporabne družbene študije razpisuje natečaj za dijaški esej na temo »Med svobodo in ujetništvom današnjega življenja« za pridobitev dijaške Gosarjeve nagrade 2023.

Vsebina:

Živimo v svetu, ki se zelo hitro spreminja. Ekonomski in tehnološki razvoj sta ljudem v zahodnem svetu prinesla raven blaginje, kakšne ni bilo v zgodovini. Uživamo sadove demokracije, imamo bistveno več pravic in svoboščin, kot so jih imeli naši predniki. Vendar se je s stalnimi spremembami pogosto težko soočati. Številne izbire, pred katere je dandanes postavljen posameznik, so za marsikoga veliko breme.

Tako se postavlja vprašanje, kako svobodni smo v resnici? Ali smo se dejansko osvobodili vezi in bremen, ki so nekoč omejevale ljudi? Ali pa smo se morda s tem, ko smo postali odvisni do številnih tehnoloških in ostalih pridobitev modernega časa, znašli v ujetništvu drugačne vrste?

Zavedamo se, da se mladi soočate s številnimi življenjskimi izzivi, izbirami in dilemami, zaradi česar se želja po svobodi pogosto sooča z občutji ujetosti. Zato se nam zdi pomembno, da podate svoj pogled na problematiko, ki je zajeta v naslovu eseja.  

Oblika:

Esej naj obsega 1500 do 2000 besed (približno 4 do 5 tipkanih strani). Na prvi strani naj bodo navedeni ime in priimek ter naslov eseja, ki ga dijak(inja) izbere sam(a), z obveznim pripisom »esej za dijaško Gosarjevo nagrado 2023«. Esejski način pisanja ne zahteva sprotnega navajanja uporabljenih virov v samem besedilu. Dijaki(nje), ki neposredno povzemajo posamične tiskane ali internetne vire, pa morajo te vire navesti na koncu besedila. Poleg eseja, ki ga oddajo na povezavi (Google obrazec) morajo dijaki na isti povezavi navesti še naslednje podatke: ponovno naslov eseja, ime in priimek dijaka/dijakinje s kontaktnim poštnim in elektronskim naslovom, rojstni datum, ime in naslov srednje šole, letnik in oddelek, ki ga dijak(inja) obiskuje, ime in priimek ter elektronski naslov mentorja. Esej je treba oddati v elektronski obliki v formatu MS Word (*.doc, *.docx) ali Adobe (*.pdf). 

Rok oddaje:

Vsa dela, ki bodo sodelovala na natečaju, je treba oddati na povezavi (Google obrazec) najkasneje do 1. marca 2023.

Način dela:

Dijaki(nje) se lotijo priprave eseja s pomočjo mentorja/mentorice, ki ga/jo izberejo samostojno in je praviloma iz vrst srednješolskih učiteljev. Mentor(ica) prek pogovora pomaga pri natančnejši opredelitvi teme in naslova, komentira osnutek eseja in priporoči določene izboljšave, hkrati pa pazi, da esej vseeno ostaja samostojen izdelek dijakinje/dijaka.

Ocenjevanje:

Pravočasno oddane eseje ocenjujejo strokovni ocenjevalci, ki pri tem vrednotijo naslednje razsežnosti:

 • premišljenost in doslednost argumentacije (prvi kriterij: 0–35 točk);
 • izvirnost in drznost v samostojnem razmišljanju (drugi kriterij: 0–35 točk);
 • jezikovno urejenost besedila (tretji kriterij 0–10 točk) ter
 • jasnost in preglednost strukture eseja (četrti kriterij 0–20 točk).

To pomeni, da predstavljata prvi in drugi kriterij vsak po 35 odstotkov, tretji 10 odstotkov in četrti 20 odstotkov končne ocene na lestvici od 0 do 100. Vsak esej neodvisno ocenita dva ocenjevalca. Končna ocena se določi kot povprečje obeh ocen, če razlika med njima ne presega 20 točk. V primeru večje razlike esej samostojno oceni tretji ocenjevalec, ki ima vpogled v oceni in komentarja prvih dveh ocenjevalcev.

Kandidatovo ime in priimek sta ocenjevalcem nepoznana, da sta zagotovljeni anonimnost in nepristranost.

Nagrada:

Gosarjeve nagrade bodo podeljene za tri najboljše eseje.

Nagrajenec/ka prejme darilni bon za spletno trgovino mimovrste.com, ki bo podeljen na vsakoletni slavnostni prireditvi Fakultete za uporabne družbene študije v Novi Gorici v mesecu juniju 2023.

Dodatne informacije: na spletni strani https://www.fuds.si, prek e-pošte na ana.mohorc@fuds.si ali prek telefona 064 260 818.

Varstvo osebnih podatkov:

Z oddajo dijaškega eseja se strinjate z uporabo vaših osebnih podatkov pod pogoji, ki jih navajamo v nadaljevanju. Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (FUDŠ) se zaveda odgovornosti ravnanja z osebnimi podatki in spoštujemo vašo zasebnost. Osebne podatke obdelujemo skrbno v skladu s Splošno uredbo Evropske komisije o varstvu osebnih podatkov (EU) 2016/679 (GDPR), Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in internim pravilnikom o varovanju osebnih podatkov. Uporabljamo jih izključno za namene, navedene v nadaljevanju.

 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvedba natečaja
 • Upravljavec zbirke osebnih podatkov: FUDŠ, Gregorčičeva ulica 19, 5000 Nova Gorica
 • Skrbnik obdelave osebnih podatkov: Ana Mohorč, Strokovna sodelavka refeta in kariernega centra FUDŠ
 • Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov (DPO): Klara Remec, Glavni tajnik
 • Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov: Privolitev posameznika k sodelovanju na natečaju
 • Kategorije posameznikov: Sodelujoči v natečaju.
 • Vrste osebnih podatkov:
  a) Za pripravo in izvedbo natečaja obdelujemo elektronski naslov
  b) Za dostavo nagrade o nagrajencu obdelujemo: ime in priimek ter naslov za dostavo
 • Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo: Osebni podatki se ne prenašajo v tretjo državo ali v mednarodno organizacijo.
 • Rok hrambe: Podatke bomo obdelovali do konca izvedbe natečaja.
 • Vaše pravice: FUDŠ vam zagotavlja pravice v skladu s Splošno uredbo o varovanju osebnih podatkov in ZVOP-1. Ob morebitni kršitvi vaših pravic se lahko obrnete na pooblaščenca za varstvo osebnih podatkov klara.remec@fuds.si. Več o politiki varstva osebnih podatkov, si lahko preberete na spletni strani https://www.fuds.si/sl/pravilniki

prof. dr. Matevž Tomšič, l.r.
predsednik Komisije za Gosarjeve nagrade

Projekt (S4S) se izvaja v okviru JR”Krepitev vloge kariernih centrov v celostni obravnavi študentov.” “Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada.”