You are currently viewing Poročilo dogodka Smet v med

Poročilo dogodka Smet v med

V sklopu Evropskega tedna zmanjševanja odpadkov je Fakulteta za uporabne družbene študije izvedla akcijo z naslovom Smet v med.

Za sodelovanje v akciji smo se odločili z namenom, da bi opozorili študente in ostalo populacijo na negativne učinke tekstilne industrije na okolje. Akcija je potekala v mesecu novembru, v dveh delih. Med 15. in 22. 11. 2022 smo na sedežu fakultete v Novi Gorici ter na dislocirani enoti fakultete v Ljubljani, zbirali rabljena, nepoškodovana ter čista zimska oblačila. V drugem delu smo v enoti fakultete v Ljubljani, 22.11.2022, izvedli izmenjavo rabljenih oblačil.

Odziv udeležencev in količina zbranih oblačil sta nas pozitivno presenetili, saj je bila količina veliko večja v primerjavi z lanskoletno izmenjavo. Pri organizaciji so nam z nasveti o promoviranju in izvedbi akcije priskočili na pomoč Ekologi brez meja. Preostanek oblačil smo darovali Rdečemu Križu Slovenije – enota Slovenske Konjice. Z akcijo smo dosegli svoj namen, poskrbeli smo za ponovno uporabo, »SMETI« – oblačil, s tem zmanjšali količino odpadkov, ter udeležence podučili o smotrnosti ponovne uporabe starih oblačil in učinka na okolje. Ohranjeno rabljeno oblačilo SMET, ki bi sicer romalo v koš, lahko nekomu drugemu pride prav in mu je MED. Torej je bil cilj naše akcije v celoti izpolnjen.